Starovek egypt
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

STAROVEKÝ EGYPT. (verejné právo). STAROVEKÝ EGYPT. EGYPT krajina zrodená Nílom (DAR NÍLU) krajiny ZVIERACÍCH BOHOV (TERIOMORFIZMUS ) krajina HROBOV (NEKROPOLIS) Krajina VYZNÁVAČOV ZVIERAT a MŔTVOL- (smrti, mŕtvych).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - favian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Starovek egypt

STAROVEKÝ EGYPT

(verejné právo)


Starovek egypt1
STAROVEKÝ EGYPT

EGYPT

krajina zrodená Nílom (DAR NÍLU)

krajiny ZVIERACÍCH BOHOV (TERIOMORFIZMUS)

krajina HROBOV (NEKROPOLIS)

Krajina VYZNÁVAČOV ZVIERAT a MŔTVOL-

(smrti, mŕtvych)


Egypt star r a
EGYPTStará ríša


Traja bohovia na tombe horemhe
Traja bohovia na tombeHoremhe

Osiris, Anubis, and Horus


Periodiz cia dej n staroegyptsk ho t tu i
PERIODIZÁCIA DEJÍN STAROEGYPTSKÉHO ŠTÁTU I.

PREDŠTÁTNE (protoštátne) obdobie - do r. 3000 p. n. l.

Dva štáty – HORNÝ a DOLNÝ EGYPT - r. 3000 p n. l.

STARÁ RÍŠA - 2 850 - 2052 p. n. l.

Prvé prechodnéobdobie - (2195 - 2 000 p. n. l.)

 • opäť Horný a Dolný Egypt, provinčnékniežatá - nomarchovia

  Povstanie, plienenie - OCHLOKRACIA

  STREDNÁ RÍŠA - 2040 - 1570 p. n. l.

  Druhé prechodnéobdobie

  (zmätky – anarchia, vpád Hyksósov) 


Periodiz cia dej n staroegyptsk ho t tu ii
PERIODIZÁCIA DEJÍN STAROEGYPTSKÉHO ŠTÁTU II.

NOVÁ RÍŠA (1570 - 1080 p. n. l.)

hranice až EUFRAT

- ACHNATON - kacírskykráľ - (Nefertiti) 1377 – 1358

- HAREMHEB - (uzurpátor – faraón) – ZÁKONY – poriadok.

NESKORÁ DOBA (715 - 332 p. n. l. )

Pod - Asýrskou nadvládou –

- Perzia - (200 r. provinciou )

332 - ALEXANDER VEĽKÝ dobyt EGYPT - OSLOBODITEĽ,

korunovaný za kráľa (veštica a orákulum) syn boha

HELENISTICKÉ OBDOBIE - PtolemaiovciTretie prechodn obdobie rozdelenie egypta
Tretie prechodné obdobie Rozdelenie Egypta

Politické rozdelenie starovekého Egypta počas Tretieho prechodného obdobia,

okolo roku 730 pred Kr.

Panovníci 22. a 23. dynastie vládli paralelne, popri líbyjských náčelníkoch, ktorí ovládali väčšiu časť delty Nílu.


F a r a n t e o k r a t
F A R A Ó N - T E O K R A T

FARAÓN –

syn boha REA,

prikorunováciisa do nehovtelil

Boh HOR (sokolia hlava)

a po smrti

Boh - USIR (vládcapodsvetia).

FARAÓN - trojnásobný boh.


Koruny fara na

Biela koruna

(symbol Horného Egypta)

Červená koruna

(symbol Dolného Egypta)

Koruny faraóna

Spojená koruna

Panovník Horného i Dolného Egypta

(zložený štát (??)


Starovek egypt

Traja bohovia na tombeHoremhe

Osiris, Anubis, and Horus


Bohovia a pr vo
BOHOVIA A PRÁVO

TEOKRATICKÉ Chápanie, predstavy, pojmy.

„ Tebavzývam, tebas IBISOVSKOU hlavou – lebo si napísal ZÁKON ĽUDÍ,

Zlatý lakeť – SYMBOL VEČNÉHO ZÁKONA –

vtáka IBIS – rovnaký, pravidelný krok. - PRÁVO .

staroegyptský bohTHOVT –

človek s hlavou vtákaibisa – v rukách mával tabuľku na písanie a trstinu.

PRÁVO – od BOHA, jeho dar, jeho výtvor.


Bohy a maat
BOHYŇA MAAT

Bohyňa – PRAVDY A SPRAVODLIVOSTI,

v jej mene sa vykonávalo SÚDNICTVO – v mene bohyne Maat.

Súdne siene – Maatine dvorany.

Sudca – titul :KŇAZ, VEĽKŇAZ bohyne Maat

Sudcovia nosili na retiazke okolo krku – Maatin obraz.


Starovek egypt

Maat

 • Staroegyptská bohyňa spravodlivosti


S d a posledn s d
SÚD a  POSLEDNÝ SÚD

USIR - - Boh, predseda Tribunálu 42 Bohov

súd človeka pred bohom USIROM,

prítomná

MAAT – bohyňa – jej symbolom „pštrosie pero“.

Slúžilo ako závažie na „VÁHACH PRAVDY“

Keď sa na nich vážilo SRDCE (dnes – „Svedomie zomrelého).

Boh THOVT - (ibisova hlava) – hodnosť zapisovateľa na

poslednom súde.

Do siene „OBIDVOCH PRÁVD“ 42 otázok a odpovedí

Pri nepravdivej výpovedi sa vychýlili misky váh

(srdce sa ukázalo ľahšie ako pravda)

Boh Thovt – zaznamenal – kedy bolo

SRDCE ľahšie a kedy ťažšie –ako PRAVDA

(pštrosie pero) na váhach pravdy . Plusy a mínusy – SÚČET.


Starovek egypt

Váženie srdca

staroegyptský POSMRTNÝ SÚD


Starovek egypt

Ani - papyrus

Usir na tróne ako vládca podsvetia, Maat, vážiaci Anup, zapisujúci Thovt a 42 prísediacich

(Aniho papyrus, 19. dynastia)


Chammurapiho z kony
CHAMMURAPIHO Zákony

1. Prológ- legitimita panovníka

2. Normy verejnoprávne:

PROCESNÉ PRÁVO

krivé obvinenie, svedectvo, falošný sudca,

TRESTNOPRÁVNE

krádež - majetok boží a paláca

plus - Oko za oko zub za zub

Talión

Náhrada škody

Kompenzácia

Objektívna zodpovednosť – kolektívna – staviteľ


Exodus mapa z egypta do zas benej krajiny 44 rokov na p ti
EXODUS – mapa (z Egypta do zasľúbenej krajiny – 44 rokov na púšti)
Desatoro j sofer hebrejsky
DesatorO Sion (Florencia) – J. Sofer (hebrejsky)


Moj i rembrandt 1659
Mojžiš – Sion (Florencia)Rembrandt (1659)


Pr vne vety formul cie povaha kon trukcie

 • 1. Prikázania – spomeň si, svätiť sobotu, cti otca a matku – povzbudivé dohovorenie

 • 2. APODIKTICKÉ – nezabiješ, nepokradneš, nescudzoložíš, nie krivé svedectvo (obžaloba), nepožiadaš (nebudeš túžiť) – KATEGORICKY formulované ZÁKAZY – pôsobnosť-> UNIVERZÁLNA (pre všetky osoby, naveky)

 • 3. KAZUISTICKÉ – „Keď..., Ak...- potom“ – pravidlo vyplývajúce z jednotlivých prípadov (viď Chammurapi)

PRÁVNE VETY (formulácie) POVAHA KONŠTRUKCIE


Desatoro bo ch prik zan forma zmluvy

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ FORMA ZMLUVY