Download
en tydlig vetenskaplig poster n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En tydlig vetenskaplig poster PowerPoint Presentation
Download Presentation
En tydlig vetenskaplig poster

En tydlig vetenskaplig poster

2541 Views Download Presentation
Download Presentation

En tydlig vetenskaplig poster

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. En tydlig vetenskaplig poster Resumé: Sätt läsaren i centrum. Dölj inte innehållet i för mycket text, då blir det osynligt. Var logisk – då är det lättare att följa budskapet. Illustrera mer – bilder säger mer än rader av ord. Slutsats: Berätta alltid det viktigaste först. Vad som är gjort, av vem och vad den/de har kommit fram till. Utforma din poster som en annons så går innehållet lättare fram! Introduktion: Många posters är svårlästa. Försök inte få med allt! Då döljs de viktigaste resultaten i för många ord. Målet: är effektiv information, där slutsatsen framgår på ett par sekunders läsning! Postern ska fungera som en annons och inte som en rapport. Metod: Underlätta för läsaren att snabbt avläsa posterns avsändare. Hänvisa till namn, adress, e-post och hemsida i det röda fältet till vänster. Om en poster ska kunna läsas stående på håll bör bokstäverna vara centimeterhöga och typsnittet utan fötter (grotesk) som i detta exempel, Arial eller Gill Sans. Max 45 nedslag per rad och vänsterställd text gör texten lättläst. För bästa läsbarhet bör varje textstycke inte innehålla mer än 4-6 rader. Universitetsförvaltningen Informationsavdelningen, Uppsala universitet (huvudansvarig överst) S:t Olofsgatan 10 B, 751 05 Uppsala, Sweden tel: 018-471 00 00 fax: 018-471 15 20 e-post: info@uadm.uu.se internet: www.uu.se Text, illustration glöm inte bort att formulera en beskrivande bildtext! Diagram: Gör tydliga, lättlästaillustrationer och diagram så att mottagaren kan ta till sig budskapet. Referenser: Ha alltid en fullmatad ringpärm under armen med det du inte fick med på postern; senaste nytt, fler illustrationer, särtryck osv. På gång! Avsluta med en vink om vad som är på gång härnäst i din forskning. Placera visitkort i posterns nedre högra hörn, så att den som är intresserad lätt kan nå dig. Sätt en klisteretikett med poster-titel och hänvisning till abstract på baksidan. Resultat: Resultatet blir en informativ annons för din forskning. Komplettera med abstract, en ringpärm för mer detaljerad information samt ditt visitkort.