vetenskaplig publicering funktioner former och m tningar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vetenskaplig publicering – funktioner, former och mätningar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vetenskaplig publicering – funktioner, former och mätningar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43
ferrol

Vetenskaplig publicering – funktioner, former och mätningar - PowerPoint PPT Presentation

128 Views
Download Presentation
Vetenskaplig publicering – funktioner, former och mätningar
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vetenskaplig publicering – funktioner, former och mätningar Olle Persson Umeå universitet Presentation vid: Göteborgs UB 21 nov 2007

 2. Publiceringens funktioner

 3. ”Science is Public Knowledge” Ingen publicering, ingen vetenskap! John Ziman

 4. Publicering i ordnade former • CommunismResultaten tillhör alla – dela med dig! • UniversialismBedöm efter resultat och inte efter kön eller ras! • DisinterestednessSök kunskap, inte makt och pengar! • Organized SceptisimGranska och kritisera i ordnade former! CUDOS Robert K Merton (1950)

 5. Priority of Discovery Erkännade till upptäckter

 6. Galileo En upptäckt! Saturnus s m a i s m r m i l m e p o e t a l e u m i b u n e n u g t t a u i r a sAltissimum planetam tergeminum observavi"I have observed the highest planet tri-form.”Anagram till Kepler 1610 Kepler

 7. En gammal uppfinning!

 8. Quality assessment Kvalitetssäkring

 9. http://www.jir.com/

 10. Communication Sprida resultat

 11. Little ScienceBig ScienceDerek J De Solla Price 1963

 12. Institute for Scientific InformationEugene Garfield Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index

 13. De författare som citerats mest av tidskiften Scientometrics under åren 1978-2004 Notera: Alla utom Price själv har fått Price Award. Pristagarna utses genom sluten omröstning.

 14. Publiceringens former

 15. Academic output by field of research and publication type Linda Butler http://www.humanities.org.au/Events/NSCF/Documents/PPT/Butler.ppt#10

 16. Proportion of output in ISI-indexed publications Linda Butler http://www.humanities.org.au/Events/NSCF/Documents/PPT/Butler.ppt#12

 17. Publiceringsmätning

 18. Datakällor

 19. Looking for the citation impact ofRothstein B 1996-2006 • Web of Science • Scopus • Google Scholarvia Harzing’s Publish or Perish

 20. Results • Web of Sciencepapers=22, h-index=5, cites=82, ”all” cites=818, citing papers=428 • Scopuspapers=13, h-index=6, cites=111 ”all” cites=398, citing papers=118 • Google Scholar(via Harzing’s Publish or Perish)documents=179, h-index=20, cites 1723

 21. UmU Download from Scopus 1996-2006

 22. Co-authorships among top 50

 23. Bibliometriska mätningar • TäckningBäst täckning med självrapporteringCitattäckning varierar med ämne och befintliga datakällor • TillförlitlighetKorrekta uppgifter om namn, institution mm • Transparens och reproducerbarhetFör kontroll av uppgifter och beräkningar • JämförbarhetRelativa indikatorer, nivågruppering och vikter • Verklig eller förväntad impact • Balanserade tolkningarAnvänd flera mått

 24. Varning!

 25. Publish or Perish! Publicera till vilket pris som helst?

 26. Australian universities' share of publications in the Science Citation Index, by journal impact quartile.

 27. ”Backa in i framtiden?”

 28. Bara för att man varit bra tidigare behöver det inte innebära att det går bra sen… y = 0,5204x + 0,589; r2 = 0,2444, r=0,49 Weak to strong Strong to Strong Weak to Weak Strong to Weak

 29. Storlekens betydelse

 30. Figur 25. Medelcitering för svenska lärosäten (medelvärde för åren 1998–2002). http://www.vr.se/download/18.5b5b80b310e317e3c0680001207/Bibliometrirapport

 31. ”Mycket skrik och lite ull?” Om publiceringsbaserad fördelning av fakultetsanslag

 32. “Umeå-modellen”

 33. Cirka ½ miljon mer

 34. Var det värt besväret? Svar: JA! • Att räkna på publiceringsdata kostar inte mycket • Att bygga en publiceringsdatabas har många andra syften • Små omfördelningar på kort sikt, men tillräckligt stark signal om vikten av publicering