Download
en vetenskaplig unders kning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EN VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING PowerPoint Presentation
Download Presentation
EN VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING

EN VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING

188 Views Download Presentation
Download Presentation

EN VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EN VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING Det lönar sig att tänka över resultatet av denna undersökning.

  2. 4 maskar stoppades i varsin flaska som alla innehöll olika vätskor. Den första alkohol Den andra rök Den tredje sperma Den fjärde jord

  3. Om tolv timmar fick man bevis.

  4. Följande var resultatet: Masken i alkoholen var död. Masken i den rökfyllda flaskan var stendöd. Masken i spermaflaskan var också död. Masken i den jordfyllda flaskan mådde jättebra.

  5. SLUTSATS: Så länge man dricker röker Och knullar får man inga maskar!