Download
walibi world poster en folders n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Walibi World(poster en folders) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Walibi World(poster en folders)

Walibi World(poster en folders)

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Walibi World(poster en folders)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Walibi World(poster en folders) faruk Karacagun HamzaAmzieb KursatCinar

 2. inhoud • Taakverdeling • Plan Van Aanpak • Folders • Posters • Offerte • Dingen die minder goedging • Dingen die goedgingen • Verbetering • Slot

 3. Taakverdeling

 4. Plan Van Aanpak

 5. Folders

 6. Poster

 7. Offerte

 8. Dingen die minder goedgingen • Dat we in het begin zonder plan van aanpakwarenbegonnen • We hadden niet goed besproken wie wat deed • Plan van aanpakgingnietgoed

 9. dingen die Goed gingen • Dat we alles op tijdhebbenafgemaakt • We hebben de taakverdelinggoed in de gatengehouden • We haddengoednaarelkaargeluisterd • We hebbeneerstgoedinformatiegezochtvoordat we begonnen (met ons poster, folder en factuur)

 10. Verbeteringen • We hebben achtergrond van poster en folder veranderd • Plan van aanpak hebben we meer uitgebreid

 11. slot • DIT WAS ONZE PRESENTATIE HEBBEN JULLIE VRAGEN?