Download
en tydlig vetenskaplig poster calibri 120 punkter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En tydlig vetenskaplig poster (Calibri 120 punkter) PowerPoint Presentation
Download Presentation
En tydlig vetenskaplig poster (Calibri 120 punkter)

En tydlig vetenskaplig poster (Calibri 120 punkter)

1109 Views Download Presentation
Download Presentation

En tydlig vetenskaplig poster (Calibri 120 punkter)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Resultat(CalibriBold 55 punkter) Resultatet blir en informativ annons många posters är svårlästa. Försök inte få med allt. Då döljs de viktigaste resultaten i för många ord. (Calibriregular 38 punkter) Övrigt(CalibriBold 55 punkter) Sätt läsaren i centrum. Dölj inte innehållet i för mycket text, då blir det osynligt. Var logisk- då är det lättare att följa budskapet. Illustrera mer – bilder säger mer än rader av ord. (Calibriregular 38 punkter) En tydlig vetenskaplig poster (Calibri 120 punkter) Introduktion (Calibri Bold 55 punkter) Många posters är svårlästa. Försök inte få med allt. Då döljs de viktigaste resultaten i för många ord. (Calibri regular 38 punkter) Använd Bilder/Diagram (CalibriBold 55 punkter) Med hjälp av illustrerande bilder kan du skala bort onödig text. Bilder fångar intresset! Gör tydliga lättlästa illustrationer och diagram så att mottagaren kan ta till sig budskapet. (Calibriregular 38 punkter) Kompletterande handouts (CalibriBold 55 punkter) Skriv ett mer ”matnyttigt” material (paper) som du kan ge ut som hand-outs där du presenterar mer detaljerad information, bakgrund, metod och dylikt att ta med hem och läsa, Målet(Calibri Bold 55 punkter) Effektiv information, där slutsatsen framgår på ett par sekunders läsning! Postern ska fungera som en annons och inte som en rapport. Calibri regular 38 punkter) Slutsats (CalibriBold 55 punkter) Berätta alltid det viktigaste först. Vad som är gjort, av vem och vad som kommit fram. Utforma din poster som en annons så går innehållet lättare fram! (Calibriregular 38 punkter) På gång! Avsluta med en vink om vad som är på gång härnäst i din forskning. Metod (Calibri Bold 55 punkter) Underlätta för läsaren att snabbt avläsa posterns avsändare. Om en poster ska kunna läsas stående på håll, bör bokstäverna vara centimeter höga och typsnittet utan fötter (grotesk) som i detta exempel. Max 45 nedslag per rad och vänsterställd text gör texten lättläst. För bästa läsbarhet bör varje textstycke inte innehålla mer än 4-6 rader. (Calibri regular 38 punkter) (Byt ut mot egen logotype) Kontaktuppgifter: Namn, e-mailadress