Vynálezy a objevy - PowerPoint PPT Presentation

vyn lezy a objevy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vynálezy a objevy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vynálezy a objevy

play fullscreen
1 / 17
Vynálezy a objevy
103 Views
Download Presentation
draco
Download Presentation

Vynálezy a objevy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vynálezy a objevy v 2. polovině 19. stol.

 2. 1. Let řízenou vzducholodí • Září 1852 • Jules Henry Giffard (1825-1882) • Vzducholodě nahradily balony • Vrtule poháněná parním strojem • Nenaplnila očekávání

 3. 1. Transoceánský kabel • 1857 • Používán pro telegrafii • Mezi Evropou a Amerikou • Dlouhý téměř 3000 km • Po několika týdnech přerušen

 4. Spalovací motor • 1859 Jean Lenoir • 1. prakticky využitelný spalovací motor • Dvoutaktní motor na svítiplyn • Průměrná rychlost 6 km/h

 5. Thomas Alva Edison • Americký vynálezce (1847-1931) • Více než 1000 patentů • Nejslavnější vynálezy: fonograf, žárovka

 6. Fonograf • 1877 Thomas Alva Edison • Přístroj na nahrávání a reprodukci hlasu • Později nahrazen gramofonem

 7. Žárovka • 1879 Thomas Alva Edison • První verze byla schopna svítit pouze několik hodin • Původně se místo wolframu používalo bambusové vlákno

 8. Výroba hliníku • 1886 Paul Louis Héroult • První průmyslově využitelná metoda • Elektrolýza taveniny Bauxitu a Kryolitu, vzniká elementární hliník a kyslík • Jedna z největších hliníkáren je ve slovenském Žiaru nad Hronom

 9. Anody Tavenina Čistý hliník Katoda

 10. František Křižík • Český vynálezce (1847-1941) • Vybavil 130 elektráren, postavil el. automobil, el. lokomotiva • Nejslavnější vynálezy: Oblouková lampa, Elektrická tramvaj, Křižíkova fontána

 11. Oblouková lampa • 1878 František Křižík • Světlo je vyzařováno el. Obloukem mezi dvěma elektrodami • Postupně vytlačeny žárovkami a dokonalejšími světelnými zdroji • Dnes se ještě používá v některýchkino-projektorech

 12. Pražská elektrická tramvaj • 1891 první linka z Letné na Výstaviště • K příležitosti Jubilejní výstavy

 13. Přehled • 1849 - Začínají se stavět cesty z asfaltu • 1851 - Začínají se strojově vyrábět šicí stroje • 1852 - Francouz Jules Henry Giffard podnikl první let s řiditelnou vzducholodí • 1853 - Objevují se první petrolejové lampy k osvětlování domácností • 1858 - Němečtí fyzikové Julius Plücker a Heinrich Geissler sestrojily první neonové trubice • 1859 - Jean Lenoir vynalezl a zkonstruoval prakticky použitelný spalovací motor • 1861 - Začínají se vyrábět pušky-opakovačky. Ve stejné době se již šíří i kulomety • 1863 - V Londýně začíná výstavba první podzemní dráhy na světě • 1867 - Švéd Alfred Nobel získal patent na dynamit • 1869 - Ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev sestavil periodickou tabulku chemických prvků • 1872 - Německý inženýr P. Hänlein postaví první poloztuženou řiditelnou vzducholoď

 14. 1875 - Německý fyzik Karl Paul Linde zkonstruoval první stroj na výrobu zkapalněného vzduchu • 1876 - Je vynalezen stroj na výrobu cigaret • 1877 - Vynalezen Fonograf • 1879 - Thomas Alva Edison sestrojuje ve své laboratoři žárovku • 1878 - v severoamerickém městě Lockportu je postavena první teplárna s dálkovým rozvodem páry pro ústřední topení • 1885 - Zavádí se mezinárodní jednotný čas • 1886 - Francouzský metalurg Paul Louis Héroult vynalezl výrobu hliníku elektrolýzou • 1891 - František Křižík konstruuje a dává do provozu první elektrickou pražskou tramvaj • 1893 - Němec Rudolf Diesel si dává patentovat hospodárný rovnotlaký naftový motor • 1895 - Američan K.C.Gilette vynalézá své proslavené žiletky do holících strojků • 1897 - V Kopřivnické továrně na kočáry byl postaven první český benzínový automobil "President" • 1898 - v Mladé Boleslavi se vyrábí první český motocykl zn. Slavia