RENESANCE - PowerPoint PPT Presentation

renesance n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RENESANCE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 42
RENESANCE
192 Views
Download Presentation
tirza
Download Presentation

RENESANCE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RENESANCE

 2. Rozvoj hospodářství a politiky, měst, obchodu, řemesel, vědy, vznik manufaktur Zámořské objevy- 1492 Kryštof Kolumbus Rozvoj astronomie - Mikuláš Koperník (heliocentrismus) Společenská situace

 3. Humanismus - člověk středem věcí Odraz antiky v umění - převratné myšlení celé společnosti Bohatí mecenáši, podpora umění Malíři, sochaři, architekti - už ne řemeslníci, získávali společenskou prestiž Změna myšlení

 4. Umění oslavuje pozemský život Umělec vystupuje z anonymity Bibilické příběhy jsou zasazovány do současnosti - odráží se v nich renesanční společnost a život Umění renesance

 5. Renesance vzniká poč. 15. stol. v Itálii Tehdy jen městské státy - nejbohatší Florencie, vládl zde rod Medicejů Florencie - průsečík obchodních cest V tzv. zahradách medicejských studovala řada významných umělců (Michelangelo) Vznik renesance

 6. Raná renesance- 15. stol. střediskem Florencie Vrcholná renesance- 1. pol. 16. stol. , střediskem Řím Pozdní období - 2. pol. 16. stol., střediskem Řím Ke koncimanýrismus- předznamenává již baroko Datace

 7. U nás renesance jen zhruba v 16. stol. Známe tzv. rudolfínskou dobu - císař Rudolf II. - bohaté sbírky umění - zemřel 1612 Renesance v Čechách

 8. Schwarzenberský palác v Praze Renesanční náměstí - Slavonice, Telč, Jičín Zámky - Opočno, Bučovice, Litomyšl Architektura u nás

 9. Architektura

 10. Ztrácí se nadzemské měřítko, staví se opět pro lidi Gotika x renesance dynamika a vetikalita x statika a horizontálnost V tvorbě...

 11. Stavby působí tíživěji než v gotice Zeď je opět nosná Objevuje se klenba valená a kupole Okna jsou pravoúhlá nebo ukončena obloukem Půdorysy staveb pravoúhelníky a jejich sčítání Staví se paláce, církevní stavby jen zřídka

 12. Architekti

 13. Kupole dómu ve Florencii Fillipo Brunelleschi

 14. Pracoval na přestavbě chrámu sv. Petra v Římě Pracoval zde jako architekt i Michelangelo Donato Bramante

 15. Malířství

 16. Maluje podle modelu Důležitá je pro něj zkušenost Zachycení psychiky, stavu duše, emocí Fresky, deskové malířství Nová technika - olejomalba - na dřevě, později i na plátně Renesanční malíř

 17. Náboženské motivy, které často převádí do současnosti Portréty - autoportréty Historické náměty Objevem renesance - perspektiva Renesanční malíř

 18. Významní malíři

 19. Sandro Botticelli

 20. Leonardo da Vinci

 21. Rafael Santi

 22. Michelangelo Buonarroti

 23. Sochařství

 24. 1401 - soutěž na výzdobu dvěří florentského baptisteria (raně křesťanská stavba, která sloužila ke křtům) Ghiberti x Brunelleschi ještě gotický výraz x prodchnuté humanismem Počátky

 25. Lorenzo Ghiberti

 26. Filippo Brunelleschi

 27. Donatello

 28. Michelangelo Buonarroti

 29. Období mezi renesancí a barokem Šablonovité umělecké tvoření založené spíše na zručnosti než na umělcově invenci Výrazně se projevuje v malířství a sochařství El Greco Arcimboldo Vyčleňuje se krajinomalba a žánr Rozvíjí se sběratelství Manýrismus

 30. Pracoval pro Rudolfa II. Alegorické obrazy seskládané z ovoce, zeleniny, kuřat, ryb, knih... Guiseppe Arcimboldo

 31. Připravte si povídání (zajímavosti, informace...) o bučovickém zámku - 2 min. 3 zdroje informací, pouze jedny www. stránky Domácí úkol