z mo sk objevy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zámořské objevy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zámořské objevy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Zámořské objevy - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Zámořské objevy. 15. – 17. století. Objevitelé a dobyvatelé. Portugalsko Španělsko Anglie Nizozemí. Do 15. století. církevní učení o Zemi jako ploché desce Objevné cesty byly jen sporadické: Vikingové 9. – 10. stol., Marco Polo v Číně ve 13. stol.,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zámořské objevy' - shasta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z mo sk objevy

Zámořské objevy

15. – 17. století

objevitel a dobyvatel
Objevitelé a dobyvatelé
 • Portugalsko
 • Španělsko
 • Anglie
 • Nizozemí
do 15 stolet
Do 15. století
 • církevní učení o Zemi jako ploché desce
 • Objevné cesty byly jen sporadické: Vikingové 9. – 10. stol., Marco Polo v Číně ve 13. stol.,
 • bez navigačních pomůcek se lodě neodvažovaly na širé moře
 • Evropané znali jen sev. Afriku a Přední Asii
 • Zprávy o cizích krajích- fantastické
 • Dálkový obchod po pevnině s Indií a Čínou (luxusní zboží, zjm. koření) zprostředkovávaly Benátky a Janov+arabští kupci
 • Evrop.doly vyčerpány + růst zbožně peněžních vztahů= potřeba hledání nových zdrojů zlata a stříbra
1453 dobyt konstantinopole
1453 – dobytí Konstantinopole
 • osmanskými Turky (sultán Mehmed II Dobyvatel)
 • Turci završili dobývání Byzantského císařství (=zánik „východořímské říše“)- Istanbul
 • Turkům otevřena cesta do Evropy
 • Přerušen tradiční suchozemský zahraniční obchod = nutnost hledat novou cestu do Indie– po moři
slide6
Technické předpoklady: lodě s velkým úložným prostorem-karavely, zdokonalení kompasu(od 12.stol.), námořní mapy, astrolab,kvadrant
portugalci kolem afriky
Portugalci – kolem Afriky
 • Již dříve pronikali na jih podél afric.pobřeží-zlato, slonovina, otroci
 • Podpora prince Jindřicha Mořeplavce
 • 1488- Bartolomeo Diaz- Mys dobré naděje
 • 1498- Vasco[vašku]da Gama- obeplul Afriku, dorazil do Indie
 • Začali zde budovat koloniální panství,načas ovládli obchod s kořením
pan l sm rem na z pad
Španělé- směrem na západ
 • Tento projekt založen na staronové představě, že Země je kulatá
 • A umožněn až vznikem španělského království= spojení Aragonie a Kastilie (Ferdinand+Isabela)+ dokončení reconquisty dobytím Granady 1492 (tj.vyhnání Maurů)
 • Královna Isabela povolila expedici Kryštofa Kolumba
objeven ameriky
Objevení Ameriky
 • Kryštof Kolumbus (Janovan ve službách Španělska)-admirál, vicekrál
 • čtyři výpravy
 • 1. výprava- objevení Ameriky- lodě Santa Maria, Pinta, Nina- přistál po dvou a půl měsících – 12. října 1492 na jednom z bahamských ostrovů- San Salvador, později se vylodil na Kubě a Hispaniole( Haiti), jedinkrát vystoupil na pevninu (ústí Orinoka)
slide11
Strastiplná plavba, Kolumbus falšoval zápisy do lodního deníku, posádka na okraji vzpoury
 • Kořist malá- špaň.panovníci zklamáni- K. upadl v nemilost, uvězněn, zemřel chudý
 • Do smrti přesvědčen, že připlul ze západu k Indii- domorodce nazval „Indiáni“
 • Nebyl první objevitel tohoto světadílu-
 • Vikingové, snad i Japonci a Číňané,
 • hypotéza: Egypťané a Féničané ???
 • Ale první otevřel Ameriku dobyvatelům a kolonizaci
amerigo vespucci
Amerigo Vespucci
 • italský obchodník- přesvědčen, že Nový svět je nově objevený světadíl
 • Od r. 1507 nazýván Amerika (křestní jméno Amerigo na rytině mapy omylem ztotožněno se jménem kontinentu)
 • 1513- Vasco de Balboa přešel přes Panamskou šíji, spatřil Tichý oceán- důkaz tvrzení, že jde o nový kontinent
obeplut sv ta
Obeplutí světa
 • 1519 – 1522
 • Španělská výprava –velel Portugalec Fernao Magalhães[magalenš]
 • Směr na západ, 5 lodí, 234 mužů, Magalhãesův průliv, Ohňová země
 • Magalhães zabit v potyčce domorodci na Filipínách
 • Do Evropy dorazila jediná loď s 18 muži, její náklad koření přinesl organizátorům zisk i přes ztráty lodí
 • Praktický důkaz o kulatosti země
pan l t dobyvatel conquistado i
Španělští dobyvatelé- conquistadoři
 • V Americe nebylo žádné původní obyvatelstvo – asijští kočovní lovci přešli v době ledové Beringovu úžinu a postupně zalidňovali Ameriku směrem na jih
 • Jak to udělali? Existují 2 teorie:
 • a) úžina byla tehdy zamrzlá
 • b) nižší hladina moře odhalila úzký pruh pevniny -„most“
 • Přistěhovalci dosáhli velmi rozdílné civilizační úrovně
 • V 15. století, v době příchodu Evropanů, byli na nejvyšší úrovni Aztékové a Inkové
azt kov
Aztékové
 • Mexiko
 • Podrobili si okolní kmeny a vyvrátili předcházející civilizaci
 • Rozvinuté zemědělství a architektura
 • Silný vliv kněžstva- náboženství středem života
 • Masové lidské oběti bohu slunce a války (váleční zajatci)
slide19
Hlavní město- výstavní Tenochtitlan (dnes Ciudad de Mexico)
 • Znalost matematiky, astronomie
 • Stupňovité pyramidy
 • Král Montezuma II
slide21
Další uctívaný bůh- Quetzalcoatl (opeřený had)- světlá pleť, tmavý vous, klobouk, bůh vědění, kdysi podlehl v boji s bohem Slunce, odešel, očekáván jeho návrat, podle znamení v době, kdy se vylodili španělští dobyvatelé
hernando cort s 1485 1547
Hernando Cortés(1485-1547)
 • 1519- v čele vojenské výpravy, která dobyla a vyvrátila říši Aztéků
 • 550 vojáků, 15 koní (!),10 děl
 • Aztékové koně neznali- strach
 • C. nechal potopit svou flotilu, aby jeho společníci nemohli ustoupit
 • Dobyl Tenochtitlan, zajal Montezumu- „loutkový král“
slide23
Hledal spojence mezi kmeny podrobenými Aztéky
 • Tlumočnice a milenka Malinche- velká pomoc
 • Aztékové v Tenochtitlanu povstali, při vyjednávání zabili kamenem Montezumu
 • 30.6. tzv Smutná noc- Španělé se probíjeli z obklíčení- uniknout se podařilo jen třetině
slide25
Cortés o rok později město obklíčil a po 3 měsících definitivně dobyl, srovnal se zemí
 • Začal budovat nové město- dnešní hlavní město Mexika
 • Zemřel bohatý, ale zapomenutý, zbaven úřadu guvernéra Nového Španělska
e ink
Říše Inků
 • Říše -12.- 16.století
 • Hlavní město Cuzco
 • Západní andská část Jižní Ameriky (dnes část Ekvadoru, Bolívie, Argentiny, Chile a zjm. Peru
 • Dobyvatelé:
 • Francisco Pizarro
 • Diego de Almagro
slide27
Zajali posledního Inku Atahualpu
 • Slib: propustí krále, pokud jeho lid naplní místnost 34 m2 do výšky přes 2 metry zlatem. Zlato roztaveno a posláno do Evropy
 • Pizarro slib porušil a po soudní frašce krále popravili
slide29
Pizarro a Almagro- boj o moc
 • Pizarro dal popravit Almagra
 • Almagrův syn po 3 letech zavraždil Pizarra a sám později popraven
1494 smlouva o rozd len sv ta mezi pan lskem a portugalskem
1494 – smlouva o rozdělení světa mezi Španělskem a Portugalskem
 • 46. poledník rozdělil zemi jako jablko
 • Tak r. 1500 mělo Portugalsko nárok na Brazílii
 • = počátky kolonialismu
 • Ještě v 16. – 17. století se mezi koloniální mocnosti zařadily Anglie a Nizozemí
d sledky z mo sk ch objev
Důsledky zámořských objevů
 • Přesun obchodních středisek ze Středomoří (Benátky, Janov) na atlantické pobřeží (Lisabon, Sevilla, Antverpy,…)
 • Příliv drahých kovů do Evropy- klesla hodnota peněz- vzrostly ceny zboží, zjm. denní potřeby
 • Rozvoj otroctví- dovoz černých otroků z Afriky, měli nahradit Indiány, kteří byli neschopni těžké práce
vz jemn civiliza n obohacov n dvou odli n ch sv t
Z Euroasie:

Kolo

Kůň

Pšenice, rýže

Skot

Železo

abeceda

Z Ameriky:

Kukuřice

Tabák

Brambory

Kakao

Rajčata

Ananas

Fazole

Krocan, …

Vzájemné civilizační obohacování dvou odlišných světů
v m na nemoc
Výměna nemocí
 • Evropany zavlečené nemoci chřipka, neštovice a spalničky decimovaly indiánskou populaci

Po objevení Ameriky- v Evropě výskyt sifilis