Zámořské objevy - PowerPoint PPT Presentation

z mo sk objevy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zámořské objevy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zámořské objevy

play fullscreen
1 / 7
Zámořské objevy
149 Views
Download Presentation
naomi
Download Presentation

Zámořské objevy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zámořské objevy

  2. Obeplutí Afriky • jako první Evropané se pokusili jako první obeplout Afriku portugalští námořníci • ale až roku 1488 objevil BartolomeoDiaz nejjižnější bod Afriky Mys dobré naděje (sám ho ovšem pojmenoval Bouřlivý mys) • toto ovšem nebyl jeho hlavní Diazův úkol, šlo především o nalezení kratší cesty do Indie

  3. „Objevení“ Ameriky • Kryštof Kolumbus (původem z Janova v Itálii) byl přesvědčen, že se do Indie dá doplout i západním směrem a se svými loděmi (Pinta, Niña a Santa Maria) vyrazil v srpnu 1492 z přístavu Palos (Španělsko) • 12. října 1492 pak doplul k Bahamským ostrovům a místní obyvatele nazval indiány (později se samozřejmě ukázalo, jak moc se ztratil) • až do smrti (1506) si Kolumbus nehodlal připustit, že ve skutečnosti objevil nový světadíl, ale už v té době se mu začalo říkat Nový Svět, ale už roku 1507 byl Nový Svět (na památku mořeplavce AmerigaVespucciho) přejmenován na Ameriku

  4. Plavba do Indie • až roku 1498 doplul portugalský mořeplavec Vasco de Gama úspěšně do Indie • jeho výprava šokovala a způsobila zděšení zejména mezi arabskými obchodníky, protože to vypadalo, že ztratí vedoucí postavení v obchodu s orientálním kořením a zbožím • a roku 1512 dopluli Portugalci na východo-asijské ostrovy Moluky (kvůli tomu, že to byl hlavní zdroj koření)

  5. Obeplutí světa • tohoto úkolu se zhostili španělští mořeplavci mezi lety 1519 - 1522 • výprava, které velel Fernão de Magalhães (původem Portugalec), se vydala směrem na západ a vrátila se od východu - tím výprava jednou provždy prokázala kulatost Země • sám Magalhães se však konce výpravy nedožil - na Filipínách jej domorodci umlátili k smrti

  6. Důsledky objevu Ameriky • španělský dobrodruh HernandoCortéz se svým vojenským oddílem vyvrátil roku 1521 mocnou aztéckou říši a zmocnil se jejich neuvěřitelného bohatství, později ovšem vyšlo na povrch, s jakou brutalitou s „indiány“ zatočil • roku 1532 si s podobnou brutalitou počínal i jiný dobyvatel, Francisco Pizarro, s říší Inků, která sídlila na území dnešního Peru

  7. Děkuji za pozornost