Wigierski PN leży na . . . . Części Polski Chronione zwierzęta to . . . . - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wigierski PN leży na . . . . Części Polski Chronione zwierzęta to . . . . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wigierski PN leży na . . . . Części Polski Chronione zwierzęta to . . . .

play fullscreen
1 / 40
Wigierski PN leży na . . . . Części Polski Chronione zwierzęta to . . . .
295 Views
Download Presentation
beyla
Download Presentation

Wigierski PN leży na . . . . Części Polski Chronione zwierzęta to . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wigierski PN leży na . . . . Części Polski Chronione zwierzęta to . . . . Chronioną roślina jest . . . Uzupełnij tekst

 2. Kampinoski Park Narodowy

 3. Krajobrazy

 4. Kampinoski Park Narodowy leży na nizinie mazowieckiej, bezpośrednio sąsiaduje z Warszawą. Logo parku przedstawia łosia. Celem powołania Kampinoskiego Parku Narodowego była ochrona przyrody a także ochrona pamiątek historii i kultury znajdujących się na terenie Puszczy Kampinoskiej. Park został utworzony w roku 1959 na powierzchni 40 700 ha.

 5. Na terenie Parku znajduje się 74 gatunki roślin. Pod ścisła ochroną są m.in: chamedafne północna, zimoziół północny, wisienka kwaśna i wężymord stepowy. Osobliwością Parku jest występowanie brzozy czarnej. Wśród zwierząt występuje 220 gatunków chronionych m.in.: łoś, ryś, bóbr.

 6. Atrakcje Wypoczynek Znakowane szlaki piesze i rowerowe, jazda konna, przejażdżki bryczkami i kuligi oraz zabytkową kolejką wąskotorową. Muzea i Zabytki Cmentarz- mauzoleum w Palmirach

 7. W styczniu 2000 r. KPN został wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO. 70% powierzchni parku stanowią lasy Dąb Powstańców 1863r. Rośnie na polanie Wystawa K. Bielin. Według przekazu na jego konarach carscy kozacy wieszali pojmanych powstańców. Wiek drzewa jest oceniany na ponad 250 lat, ma 420 cm obwodu w pierśnicy. Ciekawostki

 8. Quiz • Jakie zwierze znajduje się w logo Parku? • Na jakiej nizinie został położony Park? • Jakie drzewo jest osobliwością Parku? • Kiedy Park został wpisany na listę UNESCO?

 9. Biebrzański Park Narodowy

 10. Położenie geograficzne Położony jest na Nizinie Północnopodlaskiej. Ten Park Narodowy jest największym parkiem w Polsce i jednym z większych w Europie. Położony jest w północno-wschodniej części kraju, w województwie podlaskim.

 11. Logo Biebrzański Park Narodowy został utworzony 9 września 1993 roku. Podstawowe cele parku to ochrona specyficznych, zanikających w Europie siedlisk bagienno-torfowych, ochrona rzadkich i ginących zbiorowisk roślinnych i gatunków zwierząt. Dolina Biebrzy znalazła się na liście obszarów chronionych Natura 2000. Na logu tego parku widnieje batalion

 12. Rośliny chronione Pomocnik baldaszkowaty Brzoza niska Widłaki Grążel żółty Rosiczka Storczyki

 13. Wielosił błękitny Skalnica torfowiskowa Kosaciec syberyjski Goryczka wąskolistna Gnidosz królewski Goździk piaskowy

 14. Fiołek mokradłowy Wełnianka Mchy różnych gatunków Wierzby Lapońskie

 15. Chronione zwierzęta Batalion - logo parku Wodniczka Bekasik Kulik wielki

 16. Żuraw Cietrzew Łabędź krzykliwy Świstuny Sowy błotne

 17. Gronostaje Tchórze Borsuk Kuna leśna Wydra Łasica

 18. Narwiański Park Narodowy

 19. Położenie Położony jest w północno-wschodniej Polsce, województwie podlaskim, 30 km na zachód od Białegostoku.

 20. O parku Narwiański Park Narodowy został utworzony1 lipca 1996 roku. Park chroni rozległą, silnie zabagnioną i pokrytą szuwarami dolinę rzeki Narwi, dzielącej się tu na wiele koryt. Symbolem Narwiańskiego Parku Narodowego jest błotniak stawowy. Para dorosłych ptaków oblatuje stale swoje terytorium z charakterystycznym dla błotniaków uniesieniem skrzydeł w kształcie litery V.

 21. Rośliny W Parku występują 3 gatunki zagrożone i ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin są to: czarcikęsik Kluka (Succisella inflexa, fiołek torfowy (Viola epipsila) turzyca strunowa (Carex chordorrhiza)

 22. Ryby Narew zamieszkują ryby drapieżne, jak i planktonożerne. Spośród drapieżników występuje m.in. szczupak, sum, okoń, boleń i miętus. Ponadto w wodach Narwi spotyka się m.in. płoć, lin, leszcz. Gatunki objęte ochroną to: różanka, koza, śliz piskorz i minóg ukraiński.

 23. Płazy i gady Występuje tu 13 gatunków płazów, Żyją tu : żaba trawna, żaba moczarowa, żaby zielone: śmieszka, jeziorowa i wodna; ropuchy: szara, zielona i paskówka oraz kumak nizinny, grzebiuszka ziemna i rzekotka drzewna. Przedstawiciele płazów ogoniastych to traszka zwyczajna i grzebieniasta. W Narwiańskim Parku Narodowym występują tylko 3 gatunki gadów: jaszczurka żyworodna, jaszczurka zwinka i zaskroniec zwyczajny.

 24. Ptaki Na terenie NPN stwierdzono stałe lub okresowe występowanie 203 gatunków ptaków. Znajduje 19 gatunków ptaków wodno-błotnych, zagrożone w skali Unii Europejskiej. Należą do nich m.in. bąk, błotniak łąkowy, rybitwa białowąsa, kropiatka, zielonka, batalion, dubelt. 12 gatunków zostało wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunki zagrożone w skali kraju, a 1 gatunek – wodniczka uznano za kwalifikujący obszar Parku jako ostoję ptaków o randze europejskiej.

 25. Ssaki . Na terenie Parku stwierdzono występowanie 34 gatunków ssaków należących do następujących grup: ssaki kopytne, drapieżne, gryzonie, owadożerne, zajęczaki i nietoperze. Do gatunków objętych ścisłą ochroną prawną należą: kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek, zębiełek białawy , wiewiórka, gronostaj i łasica . Bóbr oraz wydra są objęte ochroną częściową.

 26. Poleski Park Narodowy

 27. Położenie województwo lubelskie zachodnia część Polesia w obrębie Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej W dorzeczu Wieprza i Bugu na Nizinie Środkowopolskiej

 28. Informacje Powierzchnia parku: ok. 10 tys. ha Utworzony w 1990 r. w celu ochrony najcenniejszych przyrodniczo obszarów torfowisk, bagien, jezior oraz rosnących na bagnach lasów. Od 2002 r. uznany za Światowy Rezerwat Biosfery Symbolem Parku jest żuraw

 29. Rośliny Brzoza niska, Wierzba lapońska Wierzba borówkolistna Turzyca bagienna Turzyca strunowa Gnidosz królewski Rosiczka długolistna Wywłócznik skrętoległy Wąkrota zwyczajna Roślinność to rośliny typowe dla terenów podmokłych i bagiennych. Występuje tu 170 to gatunków rzadkich, 81 podlega ochronie gatunkowej, a kolejnych 15 znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin zagrożonych wyginięciem.

 30. Zwierzęta • Dominuje ptactwo wodne i błotne - gęś gęgawa, żuraw (znak parku), brodziec krwawodzioby, kulik wielki i zagrożona wyginięciem wodniczka. • występują także ptaki drapieżne - orzeł przedni, bielik, orlik krzykliwy, błotniak zbożowy i kobczyk. • Wśród ssaków spotyka się wilki, łosie i wydry. • Żyje tu bardzo rzadko spotykany żółw błotny.

 31. na terenie parku można uprawiać wyłącznie turystykę pieszą. Na podmokłym terenie szlaki prowadzą przez drewniane kładki. • Park stanowi raj dla amatorów - ornitologów, którzy chcą obserwować ptaki w ich naturalnych siedliskach • na torfowiskach Parku występuje aż 8 gatunków roślin mięsożernych

 32. Białowieski PN jest pięknie położony na Nizinie Północno-podlaskiej na wysoczyźnie Białowieski Park Narodowy

 33. Logo parku to ŻUBR

 34. Park ten został utworzony w 1947r. (chroniony od 1921 i 1932) Cała powierzchnia parku wynosi 5317 ha ,a pod ochroną ścisłą 4747 ha Ze względu na swe niezwykłe walory przyrodnicze już w 1977r. Park został wpisany na światową listę Rezerwatów Biosfery Utworzenie

 35. Chronione zwierzęta w tym parku to: Lisy, wilki i żubry CHRONIONE ZWIERZĘTA

 36. Źródła (zdjęcia) www.fotomaniacy.net www.adamlawnik.pl plamkamazurka.blox.pl www.lukaszlukasik.pl pl.wikipedia.org www.poland.gov.pl 21wdhy.staszic.waw.pl www.wigry.win.pl npn.pl www.witajwpodrozy.pl www.pnujsciewarty.gov.pl www.polskieradio.pl www.ptakipolski.pl mazury.info.pl www.wigierskiparknarodowy.cba.pl klatrat.pl garnek.pl http://www.google.pl/imghp www.jaktrafic.org wkampinosie.blox.pl adamlawnik.pl kampinos.pl www.2013.wyprawynaryby.pl ryszard.flog.pl www.ekoportal.gov.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigierski_Park_Narodowy

 37. ściąga.pl zapytaj.onet.pl wolinpn.pl www.opiekamedyczna.info słowińskipn.pl polska.pl pl.wikipedia.org nomisek.bikestats.pl mos.gov.pl .wikipedia.org/wiki/Wigierski _Park_Narodowy slowinskiparknarodowy.blog.onet.pl oparku.weebly.com www.ustka.ug.gov.pl www.gp24.pl www.noga.pun.pl www.ochronaprzyrody.edu.pl/parki-narodowe/ ochrona-przyrody.edu ematura.edu national-geographic.pl Źródła (informacje)

 38. Patrycja Plizga Karolina Garlicka Aleksandra Taran Małgorzata Kopeć Magdalena Cieślik Maciej Mlak Szymon Macnar Piotr Góra Mikołaj Sazonov Julia Biedrawa Martyna Pochwalska Barbara Stec Jakub Lenart Mateusz Miśkiewicz Julia Miczek Julia Dudek Krzysztof Bednarski Angelo Norelli Karolina Drabik Laura Dul Alicja Erhardt Wykonali uczniowie klasy 5b