Zámořské objevy - PowerPoint PPT Presentation

z mo sk objevy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zámořské objevy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zámořské objevy

play fullscreen
1 / 15
Zámořské objevy
311 Views
Download Presentation
jaxon
Download Presentation

Zámořské objevy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 5. ledna 2013 VY_32_INOVACE_090201_Zamorske_objevy_DUM Zámořské objevy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavel Poštulka. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

 2. Zámořské objevy jsou společně s renesancí a reformací mezníkem mezi středověkem a novověkem. Evropské státy se setkávají s civilizacemi na nižší technické úrovni, které jim nejsou schopny vzdorovat, a proto se začnou považovat za nadřazené. Hlavním impulzem bylo nalézt novou cestu do Indie, země pohádkového bohatství. Zámořské objevy

 3. Mapa světa z roku 1459 Obr. 1

 4. Prvním z evropských panovníků, kteří programově podporovali objevování nových zemí, byl portugalský král Jan I. (1385 – 1433). Roku 1415 dobyli Centu, což je bráno za počátek objevných cest, Za Jindřicha Mořeplavce 1434 obepluli mys Bojador, o kterém se tvrdilo, že za něj nejde plout, a otevřela se jim cesta do Guinejského zálivu. Portugalsko

 5. Ghanu nazvali Zlatonosným a Nigérii Otrokářským pobřežím. Roku 1488 doplul BartolomeoDiaz na místo, kde se zdálo, že se dá Afrika obeplout, a nazval ho mys Dobré naděje. Roku 1498 konečně dorazil Vasco de Gama do Indie, čímž otevřel Portugalcům cestu k bájnému bohatství. Poslechněte si část pořadu od 2:03 do 5:15 minut o portugalských objevech a zapamatujte si, která země v Jižní Americe pro ně byla nejdůležitější. Portugalsko

 6. Počátek španělských zámořských objevů se shoduje se znovudobytím Pyrenejského poloostrova křesťany a vyhnáním Arabů. Roku 1492 vyplul Kryštof Kolumbus, jeden z těch, kteří věřili, že se dá dorazit do Indie obeplutím zeměkoule směrem na západ, a dorazil na Bahamy, Kubu a Haity. Ovšem až AmerigoVespucci zjistil, že se jedná o nový kontinent. Zhlédněte část pořadu od 2:12 do 4:08 minut věnovaného Vespuccimu a zapamatujte si, s kterým státem jako prvním soupeřili Španělé o Severní Ameriku. španělsko

 7. Výpravy kryštofakolumba Obr. 2

 8. Magalhaes jako první 1519 – 1522 obeplul svět Obr. 3

 9. Hlavním cílem Evropanů bylo získat území a veškeré jeho bohatství. Těmto dobyvatelům indiánských států se říká conquistadoři. HernandoCortéz vyvrátil aztéckou říši, která ležela v dnešním Mexiku, a dobyl její hlavní město Tenochtitlan. Francisco Pizzaro s pouhými dvěma sty muži vyvrátil v letech 1532 – 35 říši Inků, která ležela v dnešním Peru. Dobývání nového světa

 10. Incké město machu picchu Obr. 4

 11. Zámořské objevy přinesly úpadek tradičních obchodních center v severní Itálii (Benátky, Milán). V Evropanech, kteří se setkávali s kulturami na nižší technické úrovni, vzbudily pocit nadřazenosti a evropské státy si rozebraly zbytek světa jako své kolonie. Do Evropy se dovezlo hodně drahých kovů a nové zvířata a plodiny, např. brambory, tabák, kakao. Přečtěte si v Toulkách českou minulostí 8. a 9. odstavec a zapamatujte si, odkud k nám dovezli františkáni první brambory. důsledky

 12. Přihlaste se kliknutím na odkaz Národní knihovna do databáze Národní knihovny České republiky a zadejte vyhledávání slov nebo slovního spojení, které je názvem tohoto výukového materiálu, s názvy a jmény autorů vyhledaných titulů na první stránce budete pracovat v křížovce. Odborná literatura

 13. Klikněte na níže uvedený odkaz křížovky a křížovku vyplňte. Po vyplnění nahlaste vyučujícímu počet dosažených procent (scóre), prohlížeč zavřete. KŘÍŽOVKA - ZÁMOŘSKÉ OBJEVY Křížovka – zámořské objevy

 14. Obr.1:Soubor:FraMauroMap.jpg - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-01-05]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FraMauroMap.jpg Obr.2: Soubor:Viajes de coloncs.svg - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-01-05]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Viajes_de_colon_cs.svg Obr.3: Soubor:Magellan-Map-En.png - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-01-05]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Magellan-Map-En.png Použité zdroje

 15. Obr.4:Soubor:80 - Machu Picchu - Juin 2009 - edit.jpg - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-01-05]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:80_-_Machu_Picchu_-_Juin_2009_-_edit.jpg Prezentace byla vytvořena v programu MS PowerPoint 2010. Křížovka byla vytvořena v programu Hot Potatoes 6 http://hotpot.uvic.ca/ Použité zdroje