Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nasza wieś leży w malowniczej górskiej okolicy nazywanej Doliną Popradu. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nasza wieś leży w malowniczej górskiej okolicy nazywanej Doliną Popradu.

Nasza wieś leży w malowniczej górskiej okolicy nazywanej Doliną Popradu.

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Nasza wieś leży w malowniczej górskiej okolicy nazywanej Doliną Popradu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nasza wieś leży w malowniczej górskiej okolicy nazywanej Doliną Popradu. Mieszkańcy dbają o to, by żyło się coraz lepiej. W tym celu podejmują wiele działań społecznych dla dobra całej wsi. Wzorem dziadków, którzy wykonali społecznie wodociąg, nasi ojcowie (będący rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym) podjęli się wykonania prac porządkowych na terenie przeznaczonym na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej. Środki funduszu sołeckiego wystarczyły na cztery atestowane urządzenia. Po ich zamontowaniu w gruncie duża grupa społeczników zabrała się do pracy.

  2. Po wycięciu i usunięciu zbędnych gałęzi przystąpiono do koszenia i grabienia trawy.

  3. Dzieci zbierały śmieci do przygotowanych worków. Teren dokładnie posprzątano.

  4. Plac wokół grila i pod huśtawkami wypełniono grysem.

  5. Po zakończonej pracy zmęczeni, ale szczęśliwi graliśmy w piłkę, a nasze mamy piekły kiełbaski. Wyjątkowo wszystkim smakowały.

  6. Ale to nie koniec społecznych akcji! Po upływie dwóch lat powstało u nas boisko sportowe typu „orlik”. Nasza wspaniała młodzież wzorem dorosłych zadbała o pielęgnację trawy i przygotowanie do meczu piłki nożnej i siatkowej inaugurujących otwarcie boiska. Stowarzyszenie Młodów-Głębokie postarało się o sponsorów (ze wsi Młodów i Głębokie) i przygotowało konkurencje sportowe i nagrody. W ramach własnych środków panie ze stowarzyszenia zajęły się gotowaniem i pieczeniem potraw regionalnych. Jednak, żeby wszystkie te działania miały miejsce wspomnieć należy o Wspólnocie Gruntowej z Młodowa, która podarowała tereny pod w/w obiekty ( w tym świetlicę wiejską, której jest prawnym właścicielem i gospodarzem).

  7. Tak się u nas pracuje!