Zámořské objevy - PowerPoint PPT Presentation

z mo sk objevy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zámořské objevy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zámořské objevy

play fullscreen
1 / 16
Zámořské objevy
375 Views
Download Presentation
Download Presentation

Zámořské objevy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zámořské objevy Objevení Ameriky

 2. Příčiny • Bohatí lidé z Evropy – touha po zboží z Indie, Číny • Vznik mocné Osmanské říše – staré obchodní cesty po souši byly přerušeny

 3. Snaha dostat se do Asie po moři • Větší a odolnější typy lodí – karavela a karaka • Vybavení – kompas, astroláb, přesýpací hodiny, mapy karavela karaka astroláb

 4. Portugalci = páni indického oceánu • Cesta do Asie kolem Afriky – postupovali podél pobřeží Afriky stále na jih • Nejjižnějšího cípu tohoto kontinentu – mysu Dobré naděje dosáhl BartolomeuDiaz(1487)

 5. Zámořské objevy

 6. Cesta do Indie • Až do indického přístavu Kalkata se dostal Vasco da Gama (1498) • Portugalci ovládli námořní obchod na východoafrickém a indickém pobřeží

 7. Zámořské objevy

 8. Objevení Ameriky – světadíl, který tam neměl být • Jestliže je Země kulatá, musí být možné dostat se do Indie plavbou západním směrem • Kryštof Kolumbus – mořeplavec z italského Janova • Vyplul ve službách Španělů – královny Isabely Kastilské

 9. Břehy objevil v říjnu 1492 • Domníval se, že objevil cestu do Indie • Ostrov pojmenoval Hispaniola • Triumfální návrat – přivezl Indiány, malé množství zlata a exotické plodiny

 10. Zámořské objevy

 11. Soupeření Španělská a Portugalska • Smlouva v Tordesillas – dohoda o rozdělení světa mezi Španělsko a Portugalsko

 12. Proč Amerika? • Objevení nového kontinentu = Amerika – podle AmerigaVespucciho– jako první popsal část jižního pobřeží

 13. Plavba kolem světa • Portugalec Fernão Magalhães • Doplul do Indie západním směrem • Zemřel při šarvátce s domorodci na Filipínách

 14. Zámořské objevy

 15. Život a cesty Kryštofa Kolumba • Přečti si text – označ si důležité informace. • Podtržené pojmy vysvětli dolů pod text. • Pokus se vlastními slovy vyprávět o cestách Kryštofa Kolumba. • Byl podle tebe Kryštof Kolumbus úspěšný? V čem ano? V čem ne?

 16. Život a cesty Kryštofa Kolumba • Podtržené pojmy vysvětli dolů pod text. • Rodiště – místo narození • Alternativní – jiný, náhradní • Kolonizace - proces osídlování • Osada – sídelní útvar • Privilegium – výsada, výhoda • Rehabilitace – znovudobytí práv, navrácení cti