HUNDRA ÅR MED STATISTISK ÅRSBOK - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUNDRA ÅR MED STATISTISK ÅRSBOK PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUNDRA ÅR MED STATISTISK ÅRSBOK

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
HUNDRA ÅR MED STATISTISK ÅRSBOK
116 Views
bowie
Download Presentation

HUNDRA ÅR MED STATISTISK ÅRSBOK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HUNDRA ÅR MED STATISTISK ÅRSBOK Sammanställtav Bo Wallentin från illustration i Qvintensen nr 1 2014,statistikframjandet.se Ursprungligkälla: SCB, SÅ 1914, SÅ 2014

 2. Befolkning Liv Samhälle

 3. Frågor om befolkning Sverigesbefolkning 2014 är 9,6 miljoner. Hurstorvar den 1914? Med hurmångagångerhar den ökatsen 1914? Jordensbefolkning 2014 är 7 miljarder. Hurstorvar den 1914? Med hurmångagångerhar den ökatsen 1914?

 4. FRÅGOR OM LIV

 5. Vadvarmedelåldernvid giftermål 1914 ochvadär den 2014 förkvinnorochmän?

 6. Hurstorvarbarnadödlighetenenochden återståendemedellivslängdenvid födseln 1914 ochvadär de 2014 förkvinnorochförmän?

 7. Varfannsarbetstillfällena 1914 ochvarfinns de 2014? Hurmångavarverksammainom “jordbruk…” dåochhurmångaär de idag?

 8. Frågor om samhället

 9. HurstorandelavbefolkningenboddeI städer/tätort1914. Hurserdetut 2014?

 10. Harjärnvägenslängdökatellerminskat sedan 1914? Vägarnaslängd I Sverige 1914 vardrygtetthalvtvarv runt jorden. Ettvarv vid ekvatornär ca 4000 mil. Hurmångavarv runt jordenutgördagenssvenskavägnät?

 11. År 2014 skickades 718000 telegram. Hurlångtid tar detattskickamotsvarandemängd SMS 2014?