Download
den gravide p reise n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den gravide på reise PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den gravide på reise

Den gravide på reise

237 Views Download Presentation
Download Presentation

Den gravide på reise

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Den gravide på reise FIRM, Trondheim 25 august 2007

 2. Utenlandsreiser • 2005: • 6,18 mill. nordmenn. • 2006: • 6,8 mill. nordmenn. • Kvinner reiser oftere enn menn • 1 av 3 blir syke ved reiser til utlandet • Statistisk Sentralbyrå 2006

 3. Gravid på reise

 4. Den gravide på reise • Hovedmål for reisemedisinsk veiledning av den gravide: • Gjøre henne i stand til å ta egne valg • Hva krever det av oss som helsepersonell? • individuelle medisinske vurderinger • faglig oppdatert • tydelighet, enkelt språk • begrens informasjon

 5. Den gravide på reise • Økt risiko for trombose (DVT) • Særlig knyttet til lange flyreiser • Rikelig drikke • Støttestrømper • Gå i midtgangen • Flybegrensninger: • Utenriks: 32 uker • Innenriks: 36 (34) uker

 6. Den gravide på reise • Hvilke type reise? • Ferie, backpack, forretningsreise, familiegjenforening • Hvor går reisen? • Vest Europa, Usa, Middelhavslandene • Afrika, Asia, Sør - Mellom Amerika • Reisens varighet ? • Boforhold? Hygiene? • Privat, bungalow, hotell, telt • By, landsby, jungel

 7. Den gravide på reise • Gravide på reise er en risikogruppe • Infeksjoner: • Diaresykdommer, Amøbeinfeksjon, Toxoplasmose, Malaria, Denguefeber, Hepatitt (A+B+E), Tyfoidfeber • Økt risiko for trombose • Svangerskapsrelaterte komplikasjoner • Forebygging – vaksiner? • Størst risiko for komplikasjoner i 1. og 3 trimester • Reisen bør planlegges i 2. trimester hvis den gravide må reise

 8. Gravide på reise • Når frarådes den gravide å reise? • Tidligere svangerskapskomplikasjoner som: • Cervixinsuff • Vekstretardasjon • Preeklampsi • Prematur fødsel / PROM • Blødninger i svangerskapet • Mistanke om vekstretardasjon / placentasvikt • Oligohydramnion / Polyhydramnion • Flerlingesvangerskap • Sykdom hos mor

 9. Den gravide på reise • Graviditet – Infeksjonsrisko • Immunforsvaret er endret under graviditet • Kvinnen er mer sårbar for ”ukjente” bakterier og virus • Infeksjoner hos en gravid får generelt et mer alvorlig forløp enn hos en ikke gravid • En infeksjon vil også representere en økt risiko for fosteret

 10. Endemiske kart for hepatitt A og B *

 11. Den gravide på reise • Prof van Damme, prof van Herck “Hepatitis A and B vaccination is indicated in pregnant women who are at risk of infection, at pre-exposure as well as post-exposure.” “In addition, hepatitis A vaccination is also recommended for pregnant women who plan to travel internationally” - ( Expert Rewievs of Vaccines 3 (3), 249-267, 2004)

 12. Gravide på reise • Gravide – vaksiner • Vaksinasjon – vurderes opp mot smitterisiko: • Unngå levende vaksiner • BCG, Gulfeber, MMR, Varicella • Gravide kan få inaktiverte vaskiner • Hep. A+B, DT, Polio, Tyfoid, Meningokokkvaskine, Japansk Encheph.vaksine, vaksine mot turistdiare og kolera

 13. Gulfeberområder (kilde:Health Protection Scotland 2007 )

 14. Den gravide på reise • En gravid kvinne er mer motagelig for en diaresykdom pga: • Økt produksjon av magesyre • Forsinket fordøyelse (Mendels syndrom) • Væsketap: oppkast, diare, feber • Dehydrering, bevissthetstap, sjokk • Trombose • Placentasvikt • Rier, prematur fødsel

 15. Den gravide på reise • Forebygging • God håndhygiene • Kjøpe vann på flaske, kullsyreholdige drikker • Kjøtt – fisk; godt kokt / stekt • ”Vask, kok, skrell, eller glem” • Unngå kalde sauser, majonessalater, bløtkokt egg, salater • Unngå isbiter i kalde drikker

 16. Den gravide på reise • Behandling • Rikelig drikke • Oral rehydrerings -løsning • Salt – sukkervann • Legekontakt

 17. Den gravide på reise • Toxoplasmose, økt risiko ved reise utenfor Norden • Unngå katter • Vask frukt og grønnsaker • Gjennomkokt / stekt kjøtt • God håndhygiene • Selv om den gravide ikke har symptomer kan hun være smittet • Konsekvenser for foster: øye,lever,nerveskader • Ta blodprøve av mor før og etter reisen

 18. Den gravide på reise • Malaria • 300 mill tilfeller av malaria hvert år • 3000 barn dør av malaria hver dag • Afrika • 15 % av de gravide som får malaria utvikler en alvorlig form for anemi • 35 % føder vekstretarderte barn

 19. Den gravide på reise • Malaria; • Gravide tiltrekker seg malariamyggen • Gravide har høyere risiko for å utvikle en alvorlig form for malaria • Malaria kan få alvorlige konsekvenser både for den gravide og for det ufødte barn: • Abort – prematur fødsel • Misdannelser – utviklingsavvik • Anemi hos mor – vekstretardasjon hos foster • Dødfødsel

 20. KILDE: CDC 2007

 21. Den gravide på reise • Gravide og malariaprofylakse • Klorokin - Paludrine kan brukes • Meflokin (Lariam) frarådes • Doksycyklin - kontraindisert • Malarone – frarådes • Understreke barriereprofylakse • Hva med DEET?

 22. Den gravide på reise • Denguefeber • Symptomer: høy feber, frysninger, hodepine, lysskyhet, muskelsmerter, hudutslett • Infeksjon hos mor kan medføre: • Intrauterin infeksjon – amnionitt • Nedsatt placentafunksjon • Vekstretardasjon • Fetal død • Behandling: symptomatisk • Forebygging: barriereprofylakse

 23. KILDE: CDC 2007

 24. Den gravide på reise • Oppsummering • Møte den gravide der hun er • Individuell veiledning og oppfølging • Konsekvenser av en infeksjon kan være meget alvorlig • Barriereprofylakse mot vektorsykdommer, enda viktigere for den gravide • Vaksiner når risiko for sykdom vurderes høyere enn fare for bivirkning av vaksine • Kan reisen utsettes?

 25. Bergen i Solskinn!! • Thank You!

 26. Takk for oppmerksomheten!

 27. DEN GRAVIDE PÅ REISE • Case 1 • Sykepleier, gravid i uke 15 er, sammen med to kollegaer blitt bedt om å reise til Malawi for å se på muligetene for et samarbeidprosjekt mellom Haukeland Sykehus og et sykehus i Mzuzu. • En ukes opphold, bo på hotell • Vaksiner? Malariapofylakse? • Råd

 28. DEN GRAVIDE PÅ REISE • Case 2 • Kvinne 36 år, primær inferilitet, har adoptert 2 barn, 6 og 8 år • Har bestilt reise til Bulgaria, Sunny Beach sammen med familien • Kommer for råd da hun er blitt uventet gravid • Vil være 10 uker ved avreise