Statistisk sentralbyr
Download
1 / 20

Statistisk sentralbyr - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Updated On :

Statistisk sentralbyrå. ”En institusjon som teller og forteller”. Bjørg Glesne og Kathrine Remers Hanssen SSBs bibliotek informasjonssenter HIO, 7. februar 2011. Kort historisk overblikk. Statistikkloven (1989). Statistisk sentralbyrås oppgaver

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Statistisk sentralbyr ' - iago


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Statistisk sentralbyr

Statistisk sentralbyrå

”En institusjon som teller

og forteller”

 • Bjørg Glesne og Kathrine Remers Hanssen

 • SSBs bibliotek informasjonssenter

 • HIO, 7. februar 2011Statistikkloven 1989
Statistikkloven (1989)

 • Statistisk sentralbyrås oppgaver

  • Samle inn, utarbeide og formidle offisiell statistikk

  • Kartlegge og prioritere

  • Analysere og forske

  • Koordinere all norsk, offisiell statistikk

  • Ansvar for internasjonalt statistisk samarbeid

 • Statistisk sentralbyrås rettigheter

  • Ubetinget adgang til administrative registre

  • Rett til å pålegge oppgaveplikt og tvangsmulkt

  • Faglig uavhengighet


Styring
Styring

 • Faglig uavhengig

 • Administrativt under Finansdepartementet

 • Direktør med faglig ansvar og daglig styring

 • Eget styre

 • Stortinget vedtar budsjett og arbeidsprogramInternasjonale forpliktelser og samarbeid
Internasjonale forpliktelser og samarbeid

 • EØS-avtalen og det europeiske statistikksamarbeidet

 • FN

 • OECD, IMF, ILO med flere

 • Nordisk statistisk samarbeidFakta om ssb
Fakta om SSB

 • Ca. 1013 ansatte

  • 626 Oslo

  • 387 Kongsvinger

  • 186 intervjuere

 • 2/3 har høyere utdanning

 • Kvinner er i knapt flertall (54 prosent)

  • 40 prosent blant lederne

 • Hvor kommer tallene fra?

  • 60 administrative registre

  • 727 000 skjema utsendt

   • Over 60 prosent rapporterer elektronisk

 • 310 statistikker

 • 993 offentliggjøringer av ny statistikk på ssb.no


Samarbeid bruk av administrative data
Samarbeid: bruk av administrative data

 • Reduserer oppgavebyrden

 • Kostnadseffektivt

Enhetsregisteret

i Brønnøysund

Statistisk sentralbyrå

Det sentrale Personregisteret

Addresse er koplingsnøkkel

Grunneiendommer,

Adresser og

bygninger (GAB)


Hva teller og m ler vi
Hva teller og måler vi?

 • Personstatistikk

  • Befolkning, levekår, helse, utdanning

 • Økonomisk statistikk

  • KPI, aksjer, bedrifter, konkurser,turisme m.m.

 • Ressurs- og miljøstatistikk

  • Avfall, utslipp, støy, energiforbruk

 • Nasjonalregnskapet

 • Kommunestatistikk

  • KOSTRA


Statistikk speiler samfunnet historisk og i dag
Statistikk speiler samfunnet -historisk og i dag

 • Administrative behov- navnelister- beskatning, militær mannskapsutskrivning

 • Befolkningen som ressurs for staten

 • Sosialstatistikk

 • Miljøstatistikk Klima

 • Likestillingsstatistikk Likestilling

 • IKT- statistikk Informasjonssamfunnet

 • Offentlig styring – Kostra og StatRes

 • Framtiden?


Formidlingspolitikk penhet gratisprinsipp uavhengighet
Formidlingspolitikk: Åpenhet, gratisprinsipp, uavhengighet

 • Ssb.no er hovedkanalen

 • Allment forståelig- og for eksperter

 • Offentlig gode, gratis tilgjengelig

 • Alle brukere behandles likt

 • Daglige nyhetsmeldinger

 • Uavhengighet- statistikkalenderen

 • Åpenhet, dokumentasjon- Om statistikken

 • Datasikkerhet og personvern


Statistikk er
Statistikk er...

 • å sammenlikne tall

 • og: Å sørge for at tallene er (mest mulig) sammenliknbare

 • Misbruk/feil bruk av statistikk skyldes bare sjelden bevisst manipulasjon av tallene, men er langt oftere et resultat av at vi sammenlikner tall som ikke er (helt) sammenliknbare


Statistikk beskriver grupper ikke enkeltindivider

DATA:

Hansen: 230 000

Jensen: 310 000

Olsen: 258 500

etc.

STATISTIKK:

Gjennomsnittsinntekt: 263 400

Kvinner: 247 500

Menn: 276 400

Data vs. statistikk:

Statistikk beskriver grupper, ikke enkeltindivider


Fra data til statistikk skjematisk framstilling av statistikkproduksjonen

Definisjoner

Sammenlikning:

- Tabeller

- Diagrammer

- Analyser

Data om:

- Personer

- Husholdninger

- Bedrifter

Datainnsamling:

- Telling

- Utvalg

- Register

Bearbeiding:

- Koding

- Kontroll

- Klassifisering

- Beregninger

Ulike feilkilder

Fra data til statistikk:Skjematisk framstilling av statistikkproduksjonen

Statistikk er altså en sosial konstruksjon og er ikke uberørt av menneskehender


Statistikk er en sosial konstruksjon og er ikke uberørt av menneskehender

”Innvandrer”:

 • ”Innvandrerbefolkningen” og ”første generasjons innvandrer” brukes ikke av SSB.

 • Norskfødte med innvandrerforeldre er født i Norge, men har to foreldre som er innvandrere.

 • Flere eksempler:

  • ”Lønn eller inntekt?

  • ”Arbeidsledighet” - SSB og NAV har ulike definisjoner.


Vanskelig tolke statistikk uten sammenlikningsgrunnlag
Vanskelig å tolke statistikk uten sammenlikningsgrunnlag:

F.eks.

 • 244 døde i trafikken

 • 10 245 skilsmisser

 • 72 prosent barnehagedekning i Namsos

 • 467 000 kvinner hadde høyere utd. i 2005


Fallgruver sammenhenger
Fallgruver: Sammenhenger

Rentenivå og antall drepte i trafikken


Fallgruver sammenhenger1
Fallgruver: Sammenhenger

Ikke alle sammenhenger innebærer årsak og virkning:

”Spuriøse”/tilfeldige sammenhenger? f.eks. mellom tidsserier:

Antall barnehageplasser og antall skilsmisser. 1 000


Grafisk misvisning

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1994

'95

'96

'97

'98

'99

'00

Aftenposten 18/11 2001

Grafisk misvisning: