Download
kvindelige iv rks ttere et statistisk portr t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvindelige iværksættere – Et statistisk portræt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvindelige iværksættere – Et statistisk portræt

Kvindelige iværksættere – Et statistisk portræt

98 Views Download Presentation
Download Presentation

Kvindelige iværksættere – Et statistisk portræt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kvindelige iværksættere – Et statistisk portræt 16. april 2010

 2. Kvindelige iværksættere – Et statistisk portræt 2007 indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig iværksætter og en typisk mandlig iværksætter i 2007. Statistikken bygger på data fra Danmarks Statistik. Anmærkninger til figurer og tabeller er indsat på sidste side i statistikken.

 3. 1. Typisk iværksætter, 2007 • Nettoformue dækker over, at over halvdelen af iværksætterne har gæld, jf. slide 11.8. De rige iværksættere trækker gennemsnittet op.

 4. 2. Iværksættere efter region, 2007 • Der er langt flest kvindelige iværksættere i Region Hovedstaden, - 37 pct. af de kvindelige iværksættere etablerede virksomhed i regionen. • Andelen er også højere i Region Hovedstaden, idet der er 28 pct. kvindelige iværksættere – mod 27 pct. for hele landet.

 5. 3. Etableringshyppighed, 2007- iværksættere pr. 1000 indbyggere (16-66 år) • Etableringshyppigheden blandt både mænd og kvinder er højest i Region Hovedstaden. Herefter følger Region Sjælland.

 6. 4. Branchefordeling, 2007 • Der er en overvægt af mænd inden for bygge/anlæg • Der er en overvægt af kvinder inden for tjenesteydelser

 7. Mænd Tømrer- og bygningssnedkerforretninger Virksomhedsrådgivning Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejds-entreprenører) Restaurationsvirksomhed Udlejning af egen fast ejendom Kvinder Sundhedsvæsen i øvrigt Frisør- og skønhedssaloner Virksomhedsrådgivning Restaurations-virksomhed Anden detailhandel fra specialforretninger 5. Top 5 brancher i 2007, detaljeret • Ud af ca. 500 brancher er knap 18 pct. af de kvindelige iværksættere i ”Sundhedsvæsen”. Godt 7 pct. af mændene er tømrere. • Konsulentvirksomhed/rådgivning og restauration ligger højt for begge køn.

 8. 6. Selskabsform, 2007 Mænd Kvinder • Andelen af mandlige iværksættere, der starter selskaber er næsten dobbelt så stor som den kvindelige andel.

 9. 7. Alder (år) ved opstart, 2007 • Der er en højere andel af unge mænd (primært håndværkere), der etablerer virksomhed. • Der er lidt mindre aldersmæssig spredning på de kvindelige iværksættere. • Gennemsnitligt set er kvindelige og mandlige iværksættere dog lige gamle (38 år).

 10. 8. Alder og højst fuldførte uddannelse, 2007 • Mænd har i højere grad en erhvervsfaglig uddannelse, kvinder i højere grad en MVU. • Blandt iværksættere er flere kvinder end mænd med uddannelse, hvis man ser bort fra 50+ årige. • En højere andel af kvindelige iværksættere har en videregående uddannelse (KVU, MVU, LVU).

 11. 9. Uddannelse ift. befolkningen 20-64 år, 2007 • Iværksættere har i højere grad end befolkningen en uddannelse. • Særligt er der en højere andel af de kvindelige iværksættere, der har en lang videregående uddannelse ift. befolkningen

 12. Mænd 9. klasse 10. klasse Tømrer Automekaniker Murer Uden/uoplyst 3. g matematisk Elektriker, installationsteknik Klejnsmed Hhx højere handelseksamen Kvinder Kontor all round 10. klasse 9. klasse Frisør Pædagog, prof.bach. Fysioterapeut, prof.bach. Psykologi, cand.psych. 3. g sproglig Sygeplejerske, prof.bach. Uden/uoplyst 10. Højst fuldført uddannelse for iværksættere, 2007 - Top 10 uddannelser • Top 10 dækker ca. en tredjedel af alle iværksættere. Der er relativt mange uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

 13. 11.1 Iværksætternes udgangspunkt- året inden de etablerede virksomhed (2006) Civilstatus og yngste barns alder • Hovedparten af iværksætterne er i et forhold. • De fleste kvinder har børn (ca. 58 pct.) mod godt 47 pct. af mændene. • Næsten 11 pct. af de kvindelige iværksættere er enlige mødre. Til sammenligning er under 2 pct. enlige fædre.

 14. 11.2 Iværksætternes udgangspunkt- året inden de etablerede virksomhed (2006) Erhvervserfaring • En højere andel af de mandlige iværksættere – end de kvindelige – har mere end 5 år erhvervserfaring inden de etablere virksomhed.

 15. 11.3 Iværksætternes udgangspunkt- året inden de etablerede virksomhed (2006) Branchekendskab • Mænd har i højere grad branchekendskab, men der er mange arbejdsløse/uden for arbejdsmarkedet (11 og 18 pct.).

 16. 11.4 Iværksætternes udgangspunkt- året inden de etablerede virksomhed (2006) Sektor • 22 pct. af kvinderne var ansat i den offentlige sektor året før de etablerede egen virksomhed. Det var kun 7 pct. af mændene.

 17. 11.5 Iværksætternes udgangspunkt- før de etablerede virksomhed (november 2006)Beskæftigelse • Andelen af mandlige iværksættere, der har været i beskæftigelse året inden opstart er højere end den tilsvarende andel for kvinderne. • Ca. 11 pct. af mændene og 18 pct. af kvinderne var uden beskæftigelse året før opstart. • Mændene kommer i højere grad fra lederstillinger.

 18. 11.6 Iværksætternes udgangspunkt- året inden de etablerede virksomhed (2006)Ledighed • Få iværksættere har haft ledighed over tre måneder. • En højere andel blandt kvinderne havde været arbejdsløse året før virksomhedsetableringen. 5 ud af 6 mænd var fuldt beskæftigede.

 19. 11.7 Iværksætternes udgangspunkt- året inden de etablerede virksomhed (2006)Lønindkomst • Kvinderne havde lavere løn end mænd. • En årsag er, at flere kvinder end mænd var helt uden lønindkomst (de var ledige eller udenfor arbejdsmarkedet). • Flere mandlige iværksættere havde en lønindkomst over 500.000 kr., ca. 13 pct. Det havde kun 5 pct. af kvinderne.

 20. 11.8 Iværksætternes udgangspunkt- året inden de etablerede virksomhed (2006) Nettoformue • De fleste iværksættere (knap 51 pct.) har gæld. • Mændene har en mere spredt formuefordeling. Flere rige og fattige mænd. • Færre kvinder har stor gæld eller stor formue.

 21. 12. Anmærkninger 4. Branchefordeling, 2007 • 9-gruppering. Søjlerne summer til 98 pct., da 3 brancher (landbrug, energi og ukendt branche) er udeladt. 5. Top 5 brancher i 2007, detaljeret • Brancher er 4-cifrede NACE-koder, top 5 ud af 501 brancher. • ”Sundhedsvæsen i øvrigt” dækker specielt over psykologer og fysioterapeuter. 6. Selskabsform, 2007 • Mindre end 1 pct. ”Andet” er udeladt. • ”Personligt ejede” er enkeltmandsvirksomheder og interessentselskaber. 8. Alder og højst fuldførte uddannelse, 2007 + 10. Højst fuldført uddannelse for iværksættere, 2007 - Top 10 uddannelser • ”Uden/uoplyst” dækker også over udenlandsk uddannelse. 11.3 Iværksætternes udgangspunkt - branchekendskab • Angiver hvorvidt iværksætterne har startet en virksomhed i den branche, hvor de senest var beskæftigede. Dannet på grundlag af de 2-cifrede branchekoder, der angiver 60 unikke hovedgrupper.