Download
informationssamfundet dansk statistisk forening 30 maj 2005 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informationssamfundet Dansk Statistisk Forening 30. maj 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informationssamfundet Dansk Statistisk Forening 30. maj 2005

Informationssamfundet Dansk Statistisk Forening 30. maj 2005

81 Views Download Presentation
Download Presentation

Informationssamfundet Dansk Statistisk Forening 30. maj 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. InformationssamfundetDansk Statistisk Forening 30. maj 2005

 2. Informationssamfundet

 3. It-statistikken og dens milepæle • Registerbaseret statistik (1998) • Danske virksomheders brug af it (1998) • Den offentlige sektors brug af it (2001) • Befolkningens brug af internet (2001) • Informationsamfundet Danmark (2001) • It-udgifter og -investeringer (2005)

 4. Centrale publikationer

 5. Dagens oplæg

 6. Den offentlige sektors brug af it • Årlig tælling fra 2001 • Spørgeskemabaseret • Myndigheder i stat, amt og kommune • Svarprocent: 80% • Tilskudsfinansieret af Videnskabsministeriet og regeringens Digitale Taskforce

 7. Indhold • Digitale serviceydelser og blanketter • Ekstern kommunikation • Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) • E-læring og øvrig it-anvendelse • Barrierer for it og digital forvaltning • It-strategi • It-arkitektur • It-sikkerhed • It-udgifter • Effekt af digitaliserings-projekter • Outsourcing af it-funktioner • Open source-software

 8. Digitaliserede blanketter. 2004

 9. Andel dokumenter der modtages elektronisk. 2003-2004

 10. Danske virksomheders brug af it • Årlig tælling fra 1998 • Virksomheder med mindst 10 ansatte i private byerhverv • Finansieret af Videnskabs-ministeriet 1998-2002 • Spørgeskemabaseret • Svarprocent: 99% • Internationalt samarbejde • EU-harmoniseret

 11. Indhold • Brug af it samt andel pc-brugere • Lokalnet • Barrierer for brug af it • It-sikkerhed (foranstaltninger, problemer) • Internetadgang • Bredbånd • Andel internet-brugere • Hjemmeside • Intranet/ekstranet • Anvendelse af internet • Elektronisk handel • Elektronisk dataoverførsel (EDI) • E-læring • Effekt af it-projekter • Økn.styring, ERP, CRM

 12. It-anvendelse i virksomheder

 13. Værditilvækst pr. fuldtidsansat, - efter grad af it-anvendelse. 2001 Udvalgte brancher

 14. Medarbejdere med videregående uddannelse, - efter grad af it-anvendelse. 2001 Udvalgte brancher

 15. It-udgifter/ it-investeringer • Formål • at belyse omfanget af virksomhedernes it-udgifter herunder it-investeringer • Hvad? • Udgangspunkt: • It-udgifter (anskaffelser), der aktiveres i regnskaberne (investering) • Hvorfor? • Begrænset viden om de enkelte erhvervs it-udgifter/ it-investeringer • Vigtigt bidrag til analyser omkring it og produktivitet

 16. Fokusområder • Hardware • It-udstyr • Standard-software • Kundespecifikt software • It-serviceydelser • It-uddannelse • Egenudviklet software

 17. Andel af de samlede investeringer

 18. Befolkningens brug af internet (2001) • Formål: At følge udviklingen i befolkningens adgang til og brug af internettet • Baseret på ca. 1.000 telefoninterview i månederne januar-april • Befolkningen i alderen 16-74 år

 19. Hovedområder • Adgang til it-produkter (pc mv.) og internet i hjemmet • Brug af computer • Brug af internet • Handel via internettet • It-kompetencer

 20. Familiernes adgang til pc og internet i hjemmet 2005

 21. Private formål med brug af internettet 2005

 22. Udvikling af statistikbehovet Aktivitets-niveaufor it-anvendelse Effekt Intensitet Parathed Tid

 23. Udvikling af statistikbehovet Aktivitets-niveaufor it-anvendelse indikator C indikator C indikator A Effekt Effekt Effekt Intensitet Intensitet Intensitet Parathed Parathed Parathed Tid

 24. Fremtidig statistik over it-anvendelse • Fra e-commerce til e-business • Fra e-service til back-office • Differentierede analyser af effekt • sektorer, brancher,brugergrupper • Øget brug af registerbaserede data i kombination med spørgeskemabaserede • Mobil it-anvendelse