slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva slags gudsbilder formidler vi til barn? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva slags gudsbilder formidler vi til barn?

play fullscreen
1 / 28

Hva slags gudsbilder formidler vi til barn?

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Hva slags gudsbilder formidler vi til barn?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hva slags gudsbilder formidler vi til barn? "Som i et speil i en gåte" Komme i posisjon

 2. Å se på trosformidlingen med et kritisk blikk Å være kritisk er ikke å være negativ Det er å anvende og utvikle sin dømmekraft: - intuisjon - samvittighet - forstand - livskompetanse - fagkompetanse

 3. ”Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn” Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn, Og lyse for han hver dag. I hjem og på skole, i all min lek ham være til behag Ref: Et solskinnsbarn, et solskinnsbarn Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn. Et solskinnsbarn, et solskinnsbarn Ja, det vil jeg være for ham.

 4. KRITISK PERSPEKTIV FORDRER YDMYKHET Trosforestillingene fra barndommen har dype røtter emosjonelt Atmosfære og holdning fra trosformidlerens side er viktig - Glad i Jesus - Glad i barnet Samtidig: Viktig å stoppe opp

 5. Den siste som oppdager vannet, er fisken Den konvensjonelle tro - det man "alltid" har hørt - og som derfor bare må være slik Det selvsagte

 6. Hva er barnetro? Hva forbinder jeg med barnetro? Spontane assosiasjoner

 7. · Troen til et barn ·Troen slik den ble formidlet i barndommen ·En enkel og tillitsfull tro hos en voksen ·En tillit til Gud - tross alt · · En tro som har stagnert ·En umoden tro

 8. "Uten at dere blir som barn igjen..." Barnetro - en tro for livet En tro som barnet kan modnes inn i - ikke vokse ut av

 9. En barnetro som tåler livet · Forutsetning: Snakke sant om Gud Snakke sant om livet · Arbeidet til teologen Helen Horsfjord snakke tilstrekkelig sant · Religiøse skader Horsfjord: "Når sannheten ikke er sann" Tidsskrift for Sjelesorg 4/1999

 10. Den doble virkeligheten Lidelsen og synden i verden er helt virkelig, noe vi kan se med vårt "blotte øye". Guds totale identifikasjon med og kjærlighet til denne verden er like virkelig, noe vi kan se med "troens øye" Disse to dimensjonene må - verken skilles - eller blandes Man må isteden skjelne mellom dem og regne med begge deler Jmfr"En engel går ved min side, jeg er trygg både dag og natt"

 11. ·Hvor alvorlig tar man trosformidling til barn? ·Anmeldes og omtales påfallende ofte på form ·Kristen bokhandel: Usortert blanding ·Trosformidling til barn må kvalitetssikres mer enn den til voksne

 12. Idyllisering? "Kjære Gud Fader i himmelens slott takk for idag jeg har hatt det så godt" Vi vil så gjerne beskytte barna Idylliserer vi både barndommen og Gud? Kan barna få et sårbart og falskt gudsbilde?

 13. Egen historie - Splittet spiritualitet - Tro og liv hang ikke sammen - Gjaldt særlig min trosformidling til barn - Beskyttelse og trygghet - Måtte lære av L og andre barn - Farsbilde. Den bortkomne sønn "Han har i allefall ikke den hele vide verden i sin hånd"

 14. "Ingen tenker så mye på Gud som barn" Overskrift i Vårt Land 5. oktober 2009 Intervju med forfatteren av boken Mor og far i himmelen Alf Kjetil Walgermo Boken er utformet som en bønn fra Marie til Gud Begge hennes foreldre døde i en trafikkulykke Under fortellingen ligger en sterkt truet barnetro og en alvorlig troskrise hos forfatteren

 15. På skråss I mars 2009 blir Simon Flem Devold intervjuet i spalten ”Min tro” i avisen Vårt Land. Forteller at det er ett spørsmål som går igjen i brevbunken: ”Hvis Gud er allmektig, hvorfor er verden da så grusom?” Simon forteller at han kjenner smerten bak spørsmålet. Han sier også at han oppfordrer alle barn til å rette spørsmålet direkte til Gud. Bibelen er full av mennesker som går i rette med Gud - sier han

 16. Jesus bærer Guds sanne ansikt Jesusfortellingene GT fortellingene GT må leses kristologisk - det vil si med ståsted i den nye pakt "Dyrebar er du". Josef og brødrene. Klagesalmene

 17. BÅDE BARNET OG TROEN ER SÅRBART Frelsesvei - livsvei ·Er du glad i Jesus? - Barnet skal hvile i Guds kjærlighet til seg - Trosopplæringsplanen: Barnet skal forberedes for livet og få et godt selvbilde

 18. "Hva tåler barn" - "hva trenger barn" "Vi må huske på at mange barn har det godt" - "Vi må huske på at mange barn har det vondt" Vi får håpe at de færreste barn lider Men alle barn er sårbare

 19. "Barn tåler mer enn vi tror" Vårt religionspedagogiske ansvar Mange har en følelse av at Gud er skuffet over dem... Skapelsen og syndefallet

 20. Fortellingen om Abraham og Isak Odd Bondevik og Spjelkavik kirke Læreren i 5 klasse

 21. Hva trenger barnet? Den gode hyrde katekese "Den gode hyrde og barnet En vandring i glede" inger.marit.brorson@dghk.org Beslektet med Gudsrikeleiken "Dyrebar - aktet høyt - kalt ved navn"

 22. Britene David Hay og Rebecca Nye The Spirit of the Child Jessica Kingsley Publishers, London 2006 Snakke til Snakke med - troende subjekter

 23. Kjære Simon. Jeg vet at du tror på Gud. Noen ganger, eller egentlig ganske ofte, hater jeg ham. Jeg stenger ham ute, lager en mur rundt meg for at han ikke skal kunne slippe til. Jeg tror innerst inne at Gud finnes, men i det siste har jeg ikke villet ha noe med han å gjøre. Jeg har bygget denne muren. Tror den har stått i et par år nå. Hvis noen sårer meg, slipper jeg dem ikke så lett inn igjen. Gud har skuffet meg. Mamma og pappa skilte seg.

 24. Gud er god Gud gir trygghet Gud trøster Gud hjelper Gud utfordrer Alt dette er sant! Samtidig må det formidles på en sann måte

 25. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare, fuglen ei i skjul bak løvet, stjernen ei høyt over støvet. Herren selv vil sine berge. Han er deres skjold og verge. Over dem han seg forbarmer, bærer dem på faderarmer. Ingen nød og ingen lykke skal av Herrens hånd dem rykke. Han, den beste venn blant venner, sine barns bekymring kjenner. Gled deg da, du lille skare! Jakobs Gud skal deg bevare. For hans allmakts ord må alle fiender til jorden falle. Hva han tar og hva han giver, samme Fader han forbliver, og hans mål er dette ene: Barnets sanne vel alene Lina Sandell

 26. Et kompass for trosformidling Testen på en holdbar trosformidling til barn kan være ·om den står i forhold til barnets utviklingstrinn ·om den bygger opp under barns naturlige evne til medfølelse og solidaritet ·om den er troverdig i perioder av livet der barnet har det vanskelig ·om den fungerer overfor de barna som har den tyngste bagasjen (som kan være skjult) ·om den danner grunnlag for en trygg relasjon til Gud slik han har åpenbart seg i Jesus

 27. En tanke i KPF sammenhenger? Bruke et møte til å dele egen troshistorie fra barndommen i smågrupper? Samtale i plenum om hva man oppdaget? Fortell om hvordan Gud ble formidlet i din oppvekst (i skole og/eller kristent miljø, gjerne frem til voksen alder): gjennom personer og hendelser, bibelfortellinger, sanger, bønner og lignende. - Hva er du som voksen glad for av det du her fikk formidlet, og hva har du et mer kritisk forhold til? Se seg selv klart for å se andre klart "Vi hører med ørene og lytter med vår livserfaring"

 28. Gudsbildene og den levende Gud Fortellingen om barnehjemsbarnet