Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TILTAK Barn med store språkvansker Unni Espenakk PowerPoint Presentation
Download Presentation
TILTAK Barn med store språkvansker Unni Espenakk

TILTAK Barn med store språkvansker Unni Espenakk

699 Views Download Presentation
Download Presentation

TILTAK Barn med store språkvansker Unni Espenakk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TILTAK Barn med store språkvansker Unni Espenakk Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

 2. Organisering (av omgivelser…) • Forutsigbarhet (skaper trygghet) • Rutine Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

 3. Tid • Snakke sakte • Betone innholdsord, korte setninger • Være konkret • Repetisjoner • Forforståelse Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

 4. Visuell støtte • Gjenstander • Bilder/foto /digitalt kamera, video • Skrift • Tankekart Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

 5. Hjulpet kommunikasjon • Symbolsystemer • BLISS, • Pictogram, • TTT, (Tegn Til Tale) • PAS, pictografisk-artikulatoriske symboler • Skrive med bilder, • PCS, som brukes i ’Skrive med bilder’ Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

 6. Læringsstrategier • Repetisjonsstrategier • gjenkalling • Elaboreringsstrategier • bro mellom forkunnskap og ny kunnskap • Organiseringsstrategier • Gruppering av lærestoff Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

 7. Læringsstrategier basert på selvregulering • Hva har du lært nå? • Hvordan lærte du det? • Hva var vanskelig? • Hva var lett? • Hvordan tenkte du nå? Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

 8. Lære på ulike måter • Sterke og svake sider • Arbeidsmåte som passer best • Bruke tidligere erfaringer i innlæring av nytt stoff eks. VØSL skjema (knytte forbindelse mellom forkunnskaper og ny kunnskap) Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

 9. Tips til innlæring av nye begreper • Finn et nytt ord i teksten • Skriv setningen ordet finnes i og understrek det • Skriv ned det du tror er betydningen av ordet ut fra sammenhengen • Finn den rette betydningen ut fra ordboken • Lag en setning der du bruker ordet • Skriv et synonym • Skriv et antonym • (Helle 06) Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

 10. Tankekart: • Utvide ordforrådet og begrepsforståelse ved å relatere ukjente ord til kjente ord og til egen bakgrunnskunnskap (Hole 2003) • Visuell støtte for å huske lærestoff • Organisering av lærestoff Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

 11. Erfaringsbasert læring • dvs. ’læring gjennom erfaring’ • Praktiske aktiviteter • Turer • Digitalt kamera • Rollespill Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

 12. Temabasert læring • ’knytte lærestoff til tema’ • Lettere å assosiere ord med hverandre når man arbeider med ett tema om gangen • Barnet får lettere adgang til ordene sine fordi de lagres rundt et tema Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

 13. IKT som hjelpemiddel • Alternative lærebøker med tilpasset tekst • Lærebøker på CD-rom • Bøker som er laget for minoritetsspråklige barn Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07