samtale med barn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samtale med barn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samtale med barn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Samtale med barn - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Samtale med barn. Handlingskompetanse i arbeidet med tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 26 og 27 oktober 2011 Høgskolelektor Greta Sviggum. Gjennomgang av 100 saker av barn mellom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samtale med barn' - nero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samtale med barn
Samtale med barn

Handlingskompetanse i arbeidet med tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

26 og 27 oktober 2011

Høgskolelektor Greta Sviggum

slide2

Gjennomgang av 100 saker av barn mellom

7 og 12 år viser at det ikke har vært direkte kontakt mellom barnet og saksbehandler:

 • 70% av sakene i 2009
 • 40% av sakene i 2000

Masteroppgave ved NTNU av Berit Skauge

(leder av barnevernsvakta i Trondheim)

samtale med barn1
Samtale med barn
 • Hva er mitt ståsted/forforståelse
 • Barnets forståelse
 • Kontekst/ relasjon
 • Gjennomføring av samtalen
 • Noen eksempler på metodisk tilnærming
forforst else
Forforståelse…
 • Kulturelle virkelighetsoppfatninger: menneskesyn, etisk grunnsyn, verdier og normer
 • Individuelle tenkemåter og leveregler, selvforståelse
 • Faglige teorier, modeller, metoder
 • (Røkenes og Hansen, 2003)
slide11

Betænk

når du ørkesløst vandrer om

i kategorienes lænke

Det er

dine egne tanker

som forhindrer deg i

å tænke

(Piet Hein)

barnets forst else1
Barnets forståelse…
 • Hva har barnet forstått av situasjonen
 • Opplevelser, tanker og følelser
 • Begreper på det språkløse
 • Sortere /plassere ansvar
 • Barnets tendens til å svare det han/hun tror den voksne forventer
 • Ikke ta for gitt at vi vet…
slide16

To ulike kontekster – to ulike meninger og betydninger

 • Å endre praksis handler om å endre både tanker og følelser
 • Dialog
 • Prosess fra et utenfra- til et innenfraperspektiv
se barnet i forhold til relasjonene det inng r i
Se barnet i forhold til relasjonene det inngår i
 • Selv om foreldre ikke fysisk er tilstede, er de tilstede i barnet
 • Andre viktige relasjoner
slide19

Barnets sjølforståelse/oppfatning om hvem de er utvikles i relasjoner

 • Fokus og bevissthet på oss sjøl og vår rolle
 • Våre holdninger og måter vi møter barnet på
slide21

Erkjenne egen begrensning i forståelsen av den andre

 • Ha et utviklingsperspektiv på seg sjøl, egne holdninger, verdier og væremåte
 • Forfektede verdier og bruksverdier: samsvar?
 • Holdninger og følelser nært forbundet
 • Hvordan ser jeg den andre?
m l med samtalen
Mål med samtalen
 • La barnet få oppleve å bli sett, hørt og bekreftet
 • Barnets egen subjektive fortelling
 • Sikre barnets psykiske utvikling!
brukerorientering
Brukerorientering

Orientere seg mot brukerne?

eller -

samarbeide

med brukerne?

tilrettelegge for
Tilrettelegge for..

Barn har RETT til å bli hørt

Ikke PLIKT til å fortelle.

forberedelse
Forberedelse
 • Hvem snakker med barnet?
 • Hvem skal være med i samtalen?
 • Evt støttepersoner?
 • Gode rammer for samtalen
 • (Øvreeide, 2009)
planlegging
Planlegging
 • Hva er formålet med samtalen
 • Hvilke tema antas å være viktig for barnet
 • Hva kan barnet ha forstått av det som skjedde
 • Hvordan har barnet det nå
 • Hvilke forestillinger og forventninger har barnet om hva som skal skje videre?
 • Hva kan og bør gis av informasjon?
 • Hva trenger du å få av informasjon fra barnet?
 • (Øvreeide, 2009)
gjennomf ring
Gjennomføring

Fem støttende elementer i gjennomføring av samtalen:

 • Følge barnets initiativ og oppmerksomhetstilstand
 • Tilføre noe relevant og nyttig for barnet
 • Gi rom til barnet slik at det kan organisere seg
 • Skape rytme og turtaking i samtalen
 • Ta tydelig ledelse og struktur for samtalen
 • (Øvreeide, 2009)
slide28

Om å kunne lytte når barn snakker

 • Og å kunne snakke slik at barn lytter
faser i samtalen
Faser i samtalen
 • Etablere kontakt
 • Utveksle informasjon
 • Utdype og utfylle barnets fortelling
 • Oppsummering avslutning
hvordan n rme oss barnets forst else
Hvordan nærme oss barnets forståelse…
 • ”Det tredje” eller noe ”mellom”

som hjelp til å ha barnets konkrete uttrykk som felles fokus og utgangspunkt for videre samtale

noen eksempler p tiln rming
Noen eksempler på tilnærming

I tillegg til ordene – ha noe mellom (det tredje)

 • Familietegning
 • Tegne/male – barnet alene eller sammen
 • Tegne portrett - omriss av kroppen
 • Klippe og lime. Eks. esker
 • Bøker med referanse til tema..
slide33

Hånddukker

 • Foto
 • Leire
 • Reflekterende team
ulike niv i samtalen
Ulike nivå i samtalen
 • Konkret, ytre beskrivbart
 • Det følelsesmessige nivået
 • Barnets mestring
m ter stille sp rsm l p
Måter å stille spørsmål på..
 • Benevnelser
 • Gjentakelse og bekreftelse av det barnet sier
 • Parallelle historier
 • Åpne setninger og spørsmål
 • Bruk hypoteser og utsagn som kan gi gjenkjennelse
 • ”Ja” , ”Fortell mer”
slide36

Barn kan ofte ikke svare på direkte spørsmål og blir da opptatt av å finne et svar de tror den voksne vil ha

slide58

Forskning viser at barn ønsker og forventer å bli hørt

 • Gi barnet mulighet til å delta med sin historie
 • Ingen fasit eller gullstandard
 • Ikke først og fremst metode- men

en god samtale er en levende prosess….

slide59

Gode samtaler handler om å ha ryddet i eget rom

 • Og å formidle til den andre at jeg ønsker å gi rom til deg og din fortelling
 • Å gjøre feil kan snus til det beste vi har fått til..
essensen
Essensen…

Kraften i

å få bli sett-

som

den en er!

kilder
Kilder
 • Bae (1988) Voksnes definisjonsmakt og barns selvopplevelse
 • Juul og Jensen (2003) Fra lydighet til ansvarlighet
 • Hundeide (2003) Barns livsverden
 • Kinge (2006) Barnesamtaler
 • Kinge (2008) Empati hos voksne i møte med barn med spesielle behov Løvlie –Schibbye (2002) En dialektisk relasjonsforståelse,
 • Røkenes og Hanssen (2002) Bære eller briste.
 • Sviggum, (2000) Med mor og far i to hushold
 • Øvreeide (2009) Samtaler med barn