k llkritiska vningar amerikanska revolutionen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Källkritiska övningar Amerikanska revolutionen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Källkritiska övningar Amerikanska revolutionen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Källkritiska övningar Amerikanska revolutionen - PowerPoint PPT Presentation

nora-webster
319 Views
Download Presentation

Källkritiska övningar Amerikanska revolutionen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Källkritiska övningar Amerikanska revolutionen

  2. Bakgrund till de första striderna i den Amerikanska Revolutionen Den 19:e april 1775, utspelade sig den amerikanska revolutionens första skärmytslingar, vid Concord och Lexington. 700 brittiska soldater var på väg från Boston till Concord för att beslagta de ovan nämnda vapnen. De möttes utanför Lexington av ett mindre antal revolutionära milismän som varskotts om britterna var på väg dit. Det är oklart vilken sida som faktiskt avfyrade det första skottet vid Lexington som kom att bli amerikanska revolutionens första strid, men klart är att amerikanerna tvingades dra sig tillbaka och den brittiska styrkan fortsatte sin marsch mot Concord. Striderna vid Lexington och Concord var den gnista som behövdes för att ett större uppror mot britterna skulle inledas, vilket senare eskalerade till en regelrätt belägring av den brittiska garnisonen i Boston: den amerikanska revolutionen och det amerikanska frihetskriget var nu i full gång. Källa: http://www.amerikanskainbordeskriget.com/amerikanska-frihetskriget-strider/amerikanska-revolutionen-inledningen-av-frihetskriget/ 2014-10-09 Skärmytsling = strid.Kolonister = De som bor i Amerika men tvingas betala skatt till Storbritannien.Milismän= Personer som inte är soldater men som har vapen hemma för att försvara sin hembygd.Patriot = den som slåss för sitt hemland. I det här fallet är patrioterna de amerikaner som gör uppror mot storbritannienMinutemen= Amerikanska milismän.

  3. Tavla 1: The dawnoflibertyby Henry Sandham, 1886.Tavlan beställdes av staden Lexington och var en hyllning till de amerikanska patrioter som kämpade mot britterna i slaget vid Lexington 1775.

  4. Tavla 2: The Battleof Lexington, April 19th, 1775, by Amos Doolittle, 1775Tavlan målades samma år som slaget vid Lexington.

  5. Uppgift 1Gör en källkritisk studie av Tavla 1 och 2 genom att besvara frågorna a-f. A) Besvara frågorna i bedömningsmallen

  6. Uppgift 1 B-F B) Vilka detaljer är likadana i båda bilderna? C) Vilka detaljer skiljer sig från varandra? D) Hur avbildas de brittiska trupperna i de olika bilderna? E) Hur är patrioterna (kolonisterna) avbildade i de olika bilderna? F) Vilka källkritiska frågor talar emot att tavlan ”The dawnof Liberty” är en tillförlitlig källa?

  7. Källkritiska frågor • Identifikation av källan. • Vem är avsändaren? • Samtidighetskriteriet • Hur nära händelsen var den som återberättar? • Urvalskriteriet • Vilket urval har källan gjort av informationen? • Utelämnar källan någonting? • Beroendekriteriet • Säger olika källor samma sak? • Tendenskriteriet • Har källan något intresse av att lyfta fram viss information?

  8. Källa 1:Löjtnant Barkers krigsdagbok ”19 april. Vi påbörjade vår marsch genom att vada genom en flod som nådde oss till midjan; efter några miles kom vi fram till en stad som heter Lexington. Vi hade hört att det hade samlats hundratals personer där som hade planerat att försöka stoppa oss. Vid femtiden såg vi massor av människor, mellan 200 och 300, som hade grupperat på en äng (Lexington Green) i mitten av staden. Vi fortsatte att marschera, förberedda på att bli attackerade, men utan avsikter att attackera själva. När vi närmade oss, sköt de ett eller två skott. Så fort det hände, reagerade våra män utan order och rusade efter dem, sköt och fick dem att fly. Vi omgrupperade med svårigheter, då våra män var så uppjagade att de inte kunde höra några order.” Källa: Entry for April 19,1775, från den brittiske officeraren Löjtnant John Barkers dagbok. Den engelska texten är hämtade från http://books.google.se/books?id=_0Yng0NoZJUC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=battle+of+Lexington+Sandham&source=bl&ots=n4Q90DRmYV&sig=vNcWs9wcUPcdEjZla_2XR4bL0Fs&hl=sv&sa=X&ei=Em46VLz6HOe9ygP93oKwCw&ved=0CEAQ6AEwBA#v=onepage&q=battle%20of%20Lexington%20Sandham&f=false 2014-10-12. Översättning av Per Wehlin, 2014-10-12.

  9. Källa 3:34 Minutemens edsvurna vittnesbörd Vi, Nathael Mulliken, Philip Russell (följt av en lista på 32 andra män som var närvarande vid Lexington Green 19 april, 1775) är av myndig ålder och är invånare i Lexington, vi vittnar och svär att den 19 april, mellan kl.1 och 2 på eftermiddagen, blev vi informerade om att Brittiska soldater marscherade från Boston mot Concord.Vi blev beordrade att samlas på ängen i stadens centrum (Lexington Green),där vi blev tillsagda av vår kapten att gå hem, men att vi skulle vara beredda att samlas igen när vi hörde trumslag. Vi vittnar och svär även att ca kl. 5 på morgonen, hördes trumslagen och vi återvände till Lexington Green. Vi upptäckte att en stor styrka av Brittiska soldater marscherade mot oss. Vid den här tidpunkten var några ur vår grupp fortfarande på väg till Lexington Green, medan andra redan hade hunnit dit. Våra män började lämna ängen och gå därifrån. När vi vände våra ryggar mot de Brittiska soldaterna, blev vi beskjutna och många av våra män blev dödade eller sårade. Oss veterligt avfyrades inte ett enda vapen av oss före de Brittiska soldaterna började skjuta. De fortsatte att skjuta mot oss ända till vi lyckades fly därifrån. Källa: Lexington, April 25, 1775.Nathaniel Mulliken, Philip Russell (and the 32 men) edsvurna vittnesmål inför tre fredsdomare den 25 april 1775. Den engelska texten är hämtad från http://books.google.se/books?id=_0Yng0NoZJUC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=battle+of+Lexington+Sandham&source=bl&ots=n4Q90DRmYV&sig=vNcWs9wcUPcdEjZla_2XR4bL0Fs&hl=sv&sa=X&ei=Em46VLz6HOe9ygP93oKwCw&ved=0CEAQ6AEwBA#v=onepage&q=battle%20of%20Lexington%20Sandham&f=false 2014-10-12. Översättning av Per Wehlin, 2014-10-12.

  10. Uppgift 2Studera källa 1 ”Löjtnant Barkers dagbok” och källa 2 ”34 Minutemens edsvurna vittnesbörd” • Vilka detaljer är likadana i båda källorna? B) Vilka detaljer skiljer sig från varandra? C) Hur beskrivs de brittiska trupperna i de olika källorna? D) Hur beskrivs patrioterna (kolonisatörerna) i de olika källorna? F) Baserat på de båda texterna –vilken sida sköt först? Vilka detaljer i texterna får dig att dra den slutsatsen?