Vplyv fosílnych palív na životné prostredie - PowerPoint PPT Presentation

vplyv fos lnych pal v na ivotn prostredie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vplyv fosílnych palív na životné prostredie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vplyv fosílnych palív na životné prostredie

play fullscreen
1 / 24
Vplyv fosílnych palív na životné prostredie
503 Views
Download Presentation
wirt
Download Presentation

Vplyv fosílnych palív na životné prostredie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vplyv fosílnych palív na životné prostredie Janka Meždejová Miška Uhrínová Natália Václaviková 2.B, 2010/2011 Gymnázium Krompachy, Chémia

 2. Fosílne palivá • Ropa, uhlie a zemný plyn • Pri spaľovaní uvoľňujú energiu (pohonná sila) • Sú neobnoviteľné zdroje energie

 3. Uhlie • Čierne uhlie- obsahuje 75 až 95% uhlíka (najkvalitnejšie) • Hnedé uhlie- obsahuje 60 až 75% uhlíka • Asi 20% energie na svete sa vyrába z uhlia a jeho spotreba stále stúpa. • Uhlie vzniklo hlavne z rastlín, ktoré rástli na zemi.

 4. Produkty z uhlia • Plyn- obsahuje vodík a oxid uhoľnatý • Čiernouhoľný decht- získava sa z neho benzén a naftalén • Koks- používa sa hlavne pri výrobe železa • Amoniaková voda- výroba hnojív

 5. Ropa • Je to svetložltá až tmavohnedá kvapalina • Má menšiu hustotu ako voda. • V budúcnosti by ropu mohla nahradiť nafta z biomasy, ktorá je až o 50% šetrnejšia k životnému prostrediu ako ropa.

 6. Produkty z ropy • Plynné produkty (chemické suroviny a palivá) • Benzínová frakcia (uhľovodíkové rozpúšťadlá, automobilový benzín) • Letecký benzín • Nafta • Ťažké oleje (vykurovacie oleje, asfalt, ochrana pred koróziou, parafín na výrobu sviečok, vazelíny...)

 7. Ropa a zemný plyn • Asi 60 % energie na svete pochádza z ropy a zemného plynu. Ropné produkty sú hlavným palivom používaným v doprave. Ropa aj zemný plyn sa spaľujú na výrobu tepla. • Ropa a zemný plyn vznikli predovšetkým z rastlín a zvierat, ktoré žili v mori.

 8. Etén • Získava sa pri chemickom spracovaní niektorých frakcií ropy. • Je ľahký bezfarebný plyn sladkastej vône. • Najvýznamnejšia surovina v modernej technológii. • Vyrába sa z neho: polyetylén, etanol, vinylchlorid, chlórované rozpúšťadlá. • Urýchľuje dozrievanie ovocia.

 9. Etén ako dôležitá východisková surovina

 10. Vlastnosti alkánov Metán • Bezfarebný plyn bez zápachu • Podstatná zložka atmosféry Neptúna • Používa sa na výrobu: vodíka, acetylénu, uhlíka a eténu

 11. Propán a Bután • Bezfarebné bez zápachové plyny • Používa sa ako palivo v domácnosti, lampy, cestovné variče • Využitie ako palivo do automobilov pretože je ekologicky výhodné (pri spaľovaní vzniká málo znečisťujúcich látok)

 12. LNG – skvapalnený zemný plyn obsahuje 87-99% metánu, propán a etán CNG – stlačený zemný plyn, rovnaké zloženie ako LNG LPG- propán butánová zmes -ľahko sa vznieti

 13. Hlavní producenti ropy SNŠ 570USA 417,6Saudská Arábia 327,1Irán 155,3Mexiko 145,3Čína 139Venezuela 119,4 • (miliónov ton ročne)

 14. Získavanie fosílnych palív •  Tieto obrázky ukazujú, ako sa získava uhlie dolovaním, zatiaľ čo ropa a zemný plyn vŕtaním:

 15. Znečisťovanie životného prostredia  • Uhlie obsahuje 2 až 6 % zlúčenín síry, čo súvisí s rastlinným pôvodom uhlia. • Počas spaľovania uhlia sa tieto zlúčeniny oxidujú na oxid siričitý, ktorý sa ako škodlivina dostáva do ovzdušia.

 16. Ropa a zemný plyn • Aj ropa a zemný plyn obsahujú zlúčeniny síry. • Asi 85 % svetových zásob ropy pozostáva z druhov s vysokým obsahom zlúčenín síry. Veľká časť ropných produktov sa spaľuje, teda do ovzdušia sa spolu so spalnými produktmi dostáva aj oxid siričitý. 

 17. Hlavné znečisťovanie životného prostredia vzniká ropnými škvrnami.

 18. Zachovanie fosílnych palív Uhlie nám vydrží ešte asi na 300 rokov, ropa 60 a zemný plyn na 50 rokov.

 19. Najväčšie ropné katastrofy

 20. Mapa ťažby zemného plynu v m³

 21. Ložiská hnedého uhlia na Slovensku

 22. Ropné škvrny • http://www.youtube.com/watch?v=V6qMrYr7kxk • http://www.youtube.com/watch?v=KQP2SQWnQzI&feature=channel

 23. Ďakujeme za pozornosť

 24. ZDROJE: • http://referaty-seminarky.sk/energia-fosilne-paliva---veterna-energia/ • http://www.infovek.sk/predmety/chemia/externe/majka/k7.jpg • http://www.infovek.sk/predmety/chemia/externe/majka/paliva.htm • http://economics.webz.cz/wp-content/oil.jpg • http://i.pravda.sk/10/054/skcl/P0133724a_ropa_havaria.jpg • http://www.profimedia.sk/fotografie/ropa-z-havarovanej-146000-ton-tanker-hebei-ducha/profimedia-0056435565.jpg • http://i.sme.sk/cdata/6/54/5427456/horiaca_ropa_usa.1.ap.jpg • http://i.pravda.sk/10/051/skcl/P2332f401_ropa3V.jpg • http://www.webnoviny.sk/svet/poskodeny-vrt-z-ktoreho-vyteka-ropa-/181833-clanok.html • http://www.webnoviny.sk/usa/uzaver-poskodeneho-vrtu-prepusta-r/185292-clanok.html • http://img.ihned.cz/attachment.php/660/25312660/iotv345CDF7GIKNjkPWcefhpqr0TU9AV/ropa_katastrofa5.jpg • http://img.aktuality.sk/stories/NAJNOVSIE_FOTKY/KATASTROFY/ekologicke/vtak_ropna_skvrna_10_2.2_ap.jpg • http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/ropa%2001_resize.JPG • http://img.geocaching.com/cache/log/6794212f-2012-4c16-bd77-0c94e140ee75.jpg • http://i.sme.sk/cdata/9/54/5400939/ropa-web.jpg • http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Natural_gas_production_world.PNG • http://i.sme.sk/cdata/2/49/4970922/loziska.jpg • http://blog.sme.sk/blog/1159/149064/Coal_CSIRO.jpghttp://www.magimaxclub.net/pics/zaujimavosti/energia_uhlie.jpg • http://www.obroda.sk/obrazky_clankov/20040908/uhlie.jpg • http://www.drevoplyn.sk/images/atmos_uhlie.gif • http://podnikam.webnoviny.sk/nahlad_obrazku.php?filename=html/obrazky/obr_spravy/1271788258.jpg&width=250&height=300 • http://gnosis9.net/img/ropa001.jpg • http://img.ihned.cz/attachment.php/680/17369680/aistv345BDEJKLMNO6PbefgpyTw9ARVm/ropa_ropna_veza_s.jpg • http://i.sme.sk/vydania/20090924/photo2/sm-0924-026c-ropnaveza.rw.jpg • http://www.benzin.sk/obr/ropna_veza.jpg • http://new.infovek.sk/predmety/chemia/externe/majka/k1.jpg • http://images02.olx.ru/ui/4/55/43/69325243_2-Uhlie-Dodavky-Uhlia-z-Ruska-Rusko-uhlia-Energeticke-uhlie-Koksovatelne-uhlie-.jpg • http://www.patriot.sk/wp-content/uploads/2010/01/naturalgas.jpg • http://www.dron-sklady.sk/produkty.html • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/2005-01-28-anthrazit_koks.jpg • http://i.pravda.sk/06/102/skcl/P01166376_s_benzin_nafta_2.jpg • http://slovenskainzercia.sk/x-sk/inz/1289/1289847-predam-f-BCase-na-propan-butan--1.jpg • http://sk.autolexicon.net/obr_clanky/butan-propan_001.jpg • http://www.truck.co.za/LPG_Tanker.jpg • http://burnsindia.files.wordpress.com/2009/12/240x240_lpg_cooking_safely.jpg • http://www.gasdetection.com/news2/LNG__Tank.jpg • http://4.bp.blogspot.com/-v7sD6_I_NW8/TVh_NZ_OK0I/AAAAAAAAAnw/bjAxIyYh7UM/s1600/f_liquefied_natural_gas_lng_tanker_panama_canal.jpg • http://www.ithappensinindia.com/company-manufactured-cng-bus-speed-specialty-cng-bus/ • http://www.theautochannel.com/news/2010/02/09/465068.1-lg.jpg • http://i.pravda.sk/08/033/skcl/P1721ea07_Exoplaneta.jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Methane-2D-stereo.svg/150px-Methane-2D-stereo.svg.png