Download
lisabonsk strat gia pre slovensko podnikate sk prostredie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lisabonská stratégia pre Slovensko Podnikateľské prostredie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lisabonská stratégia pre Slovensko Podnikateľské prostredie

Lisabonská stratégia pre Slovensko Podnikateľské prostredie

188 Views Download Presentation
Download Presentation

Lisabonská stratégia pre Slovensko Podnikateľské prostredie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lisabonská stratégia pre SlovenskoPodnikateľské prostredie

 2. Slovenské podnikateľské prostredie v súčasnosti • Členská krajina EÚ, OECD, NATO • Najrýchlejšie rastúca ekonomika v Strednej Európe (4% CAGR 1997-2004) • Daňová reforma • Reforma pracovného práva • Zrýchlenie registrácie nových podnikateľských subjektov • Najreformnejšia krajina na svete v roku 2004 (WB)

 3. Vývoj IPP

 4. WEF-PAS – najlepšie hodnotené položky • 3. – FDI prinášajúce nové technológie • 4. – Podmienky pre zamestnanie zahraničnej pracovnej sily • 8. – Daňové vplyvy na podnikanie • 10.- Prístup k finančným zdrojom • 11. – Dostupnosť inžinierov a vedcov • 13. – Kvalita vzdelania matematiky

 5. WEF-PAS – najhoršie hodnotené položky • 96. – Regionálne rozdiely • 89. – Letecká doprava a infraštruktúra • 81. – Deficit štátneho rozpočtu • 66. – Vládna podpora informačným technológiam • 66. – Náklady poľnohospodárskej politiky • 64. – Efektívnosť súdnictva

 6. SWOT Strengths Rast HDP Daňová refoma Pracovné právo Zakladanie podnikateľských subjektov Weaknesses Vymáhateľnosť práva Regionálne rozdiely Nekoordinovaná politika v oblasti životného prostredia Opportunities Informatizácia Využitie a vzdelávanie kvalifikovanej pracovnej sily Znižovanie odvodového zaťaženia Členstvo v EMÚ Threats “Harmonizačné” trendy v EÚ Pokračovanie neefektívnej CAP

 7. SME sú základom zdravej ekonomiky • V EÚ je viac ako 20 miliónov malých a stredných podnikov • SME tvoria v EÚ 66% zamestnanosti v súkromnom sektore • SME reagujú rýchlejšie na potreby trhu ako veľké firmy • Rozvoj SME’s podporí rýchlejší a stabilnejší rast HDP

 8. Podpora informatizácie • Podstatnejší vplyv na rozvoj SME než na rozvoj väčších firiem • Priamy vplyv na kvalitu pracovnej sily vplyvom vzdelania a vzdelávania • Zmenšovanie regionálnych rozdielov cez podporu zamestnanosti v odľahlých regiónoch • Znižovanie nákladov a rast konkurencieschopnosti • Podpora transparentných vzťahov a potláčanie korupcie

 9. Prieskum informatizácieSME Union Slovakia • 98% SME pracuje osobne s výpočtovou technikou • 94% SME používa internet denne • Najčastejšie dôvody používania internetu • Elektronická pošta • Vyhľadávanie pracovných informácii • Vyhľadávanie úradných informácií • Bankové služby • 84% SME navštívilo úradné stránky vlády • 94% SME podporuje vytváranie verejných prístupových miest na internet • 56% SME sa vyslovilo za nižšie ceny internetu pre zvýšenie záujmu o jeho používanie

 10. Slovensko a predpoklady pre ďalší rozvoj • Vysoký a konzistentný rast HDP a rast investícií • Štrukturálne reformy priniesli nové impulzy rozvoja • Nezamestnanosť klesá, ale je stále vysoká • Rozvoj SME • Zlepšenie prístupnosti výpočtovej a komunikačnej techniky pre obyvateľov a SME • Daňové a odvodové zaťaženie • Legislatívapodporujúca podnikateľské prostredie • Transparentné podmienky pre podnikanie zabraňujúce diskriminácii nových produktov a služieb

 11. Podpora podnikateľského prostredia sa prejaví v raste konkurencieschopnosti Slovenska a v jeho príspevku k rastu EÚ