Vplyv banskej innosti na biotu
Download
1 / 12

Vplyv banskej ?innosti na biotu - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Vplyv banskej činnosti na biotu. Denisa Bazalová Ivana Czocherová Andrea Gážiová. Stará environmentálna záťaž. negatívny dopad na kvalitu ŽP vznikol antropogénnou činnosťou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vplyv banskej ?innosti na biotu' - tex


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vplyv banskej innosti na biotu

Vplyv banskej činnosti na biotu

Denisa Bazalová

Ivana Czocherová

Andrea Gážiová


Star environment lna z a
Stará environmentálna záťaž

 • negatívny dopad na kvalitu ŽP

 • vznikol antropogénnou činnosťou

 • staré banské diela, haldy, odkaliská, staré skládky odpadu, územie zničené armádou – potencionálne: areály podnikov, produktovody, poľnohospodárske dvory,hnojiská

 • potreba identifikácie a kvantifikácie vypracovaním environmntálneho auditu, objektívne zhodnotiť situáciu, rozhodnúť o postupe


Star bansk diela
Staré banské diela

 • databáza starých banských diel - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

 • 17 tis. – haldy (6418), štôlne (4913), pingové ťahy (4556), odkaliská (10)

 • riziká: kontaminácia vysoko mineralizovanými banskými

  vodami,výluhmi z háld,

  odkalísk, výsypiek a

  odvalov s obsahom

  toxických látok

  /napr. Hg, Cd, Pb, Cu/Odkalisko popro
Odkalisko Poproč

 • ťažba Sb a Au prebiehala od r. 1790 do r. 1965

 • zostaté haldy a odkaliská po ťažbe


Vplyv na biotu
Vplyv na biotu

Vody, pôdy - výrazné znečistenie povrchových vôd, pôd a riečnych sedimentov v povodí toku Olšava

- prekročená

limitná hodnota pri

As až 400-

násobne (pôdy)

a pri Sb až 100-

násobne (vody)


Vplyv banskej innosti na biotu

Fauna, flóra - Sb: ovplyvnuje rast rastlín

As: v nadzemnej časti rastlín a ich využívanie v tradičnom ľudovom liečiteľstve, potenciálne nebezpečné pre herbivorné živočíchy.

 • Obyvateľstvo: -používanie kontaminovanej vody z domových studní, odkaliskového materiálu na stavebné účely, kontaminovaných pôd na pestovanie kultúrnych rastlín.V minulosti sa vody niektorých banských diel využívali ako zdroje pitnej vody.


O dkalisko marku ovce rud any
OdkaliskoMarkušovce(Rudňany)

 • Lokalita: Markušovce (Košický kraj)

 • Veľkosť: z pôvodných 10 ha(1980) 35 ha (2006)

 • Hĺbka materiálov: 38 m

 • 9 901 160 ton ulozeneho kalu

 • Vznik:1963 – 1974, Pri činnosti odštepného závodu Želba, a.s.

  Spišská Nová Ves

  v Rudňanoch

Krokusová, 2010


Vplyv banskej innosti na biotu

 • vposledných rokoch morfológiu povrchu odkaliska zmenila ťažba flotačných kalov.

 • ťaženie časti najvrchnejších vrstiev na priemyselne využiteľné piesky (na obsyp potrubi)

 • ministerstvo životného prostredia SR vydalo pre odkalisko Osvedčenie o výhradnom ložisku Markušovce I. – baryt č. 56/79/2005-7 zo dňa 25.1.2005 pre firmu SABAR, s.r.o. Markušovce.

 • centrálna časť odkaliska- jemnejší materiál a nižšie zastúpenie barytu

 • okraje- hrubšie podiely a relatívne vyššie zastúpenie barytu

Krokusová, 2010


Pou it literat ra
Použitá literatúra

 • Ľ. Jurkovič et al.: Opustené Sb ložisko Poproč – zdroj kontaminácie prírodných zložiek v povodí Olšavy

 • Portál geologického ústavu Dionýza Štúra

 • mapserver.geology.sk

 • RNDr. Juliana Krokusová, PhD. , 2010: Likvidácia starej environmentálnej záťaže na príklade odkaliska Markušovce. Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU, Prešov

 • dostupné na :http://www.fhpv.unipo.sk/~francova/pdf/Odkalisko%20Marku%C5%A1ovce.pdf

 • http://www.enviromagazin.sk/enviro2012/enviro2/12_premeny.pdf