Download
elektronick prostredie pre spracovanie inform ci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronické prostredie pre spracovanie informácií. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronické prostredie pre spracovanie informácií.

Elektronické prostredie pre spracovanie informácií.

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Elektronické prostredie pre spracovanie informácií.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektronické prostredie pre spracovanieinformácií. Mikroprocesory a mikropočítače Autor: Lukáš Böhm Odbor: PSS Krúžok: 12

  2. Mikroprocesor • Procesor realizovaný ako jeden aleboniekoľko integrovaných obvodov • Aktívny procesor • Pasívny procesor • Architektúra uzavretá– unipolárna technológia • Architektúra rezová– bipolárna technológia

  3. Mikroprocesor • Intel – Integrated Electronics • Motorola • Texas Instrument • AMD – American Micro Devices • Rockwell • Fairchild • NEC

  4. Microprocesory intel • i 4004 – 1971 – 0. generácia • i 8008 – 1971 – 1. generácia • i 8080 – 1972 – 2. generácia • i 8086 – 1978 – 3. generácia • i 80286 – 1982 • i 80386 – 1985 – 4. generácia • i 80486 – 1989 • i 80586 – PENTIUM – 1993 – 5. generácia

  5. Pentium • Pentium I • Pentium Pro • Pentium MMX • Pentium II • Pentium Celeron • Pentium XEON • Pentium III • Pentium IV

  6. Zhrnutie HW • Gordon MOORE (1964): – zložitosť počítačových obvodov sa približne každého jedenapolroka ZDVOJNÁSOBÍ

  7. Ďakujem za pozornosť Lukas-svk@imladris.sk