1 / 35

Leiritoiminnan perusteet

Leiritoiminnan perusteet. Leiritoiminta on yksi nuoriso-, kasvatus- ja vapaa-aikatoiminnan muoto, jossa tavoitteellisesti toteutetaan ryhmässä niitä päämääriä, joita toiminnan järjestäjä työssään pitää keskeisinä. Leiri- ja retkitoiminnan peruskirjallisuutta.

walden
Download Presentation

Leiritoiminnan perusteet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Leiritoiminnan perusteet Leiritoiminta on yksi nuoriso-, kasvatus- ja vapaa-aikatoiminnan muoto, jossa tavoitteellisesti toteutetaan ryhmässä niitä päämääriä, joita toiminnan järjestäjä työssään pitää keskeisinä. Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 2. Leiri- ja retkitoiminnan peruskirjallisuutta • Tekijä Ketola, TapaniTeos Leirituuli : käsikirja leiritoiminnan järjestäjille ja ohjaajille / Tapani Ketola ; [julkaisija] Suomen poikien ja tyttöjen keskus - PTK ryJulktiedot Helsinki : Lasten keskus, 2002 • Tekijä Hentman, RaijaTeos Reppu selässä : retkeilijän perusopas / Raija Hentman ; [valokuvat Raija Hentman] ; [piirrokset Ylermi Lahti]Julktiedot Helsinki : Edita, 1998 Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 3. Miksi leiritoimintaa? • Elämä ryhmässä • Ohjaajien erityistaidot vahvasti esillä • Kansalaiskasvatus, elämän perustaitojen opettelu • Vanhemmuuden tukeminen • Syrjäytymisen ehkäisy • Kokonaisvaltainen kasvatus (24 h yhdessä) • Sosiaalinen kasvatus • Siisteyskasvatus (astiat, käymälät, kierrätys) • Persoonallinen kasvu, omien piilevien kykyjen löytyminen • Kasvattaminen itsenäisyyteen (äiti ei ole mukana) Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 4. Leiri on vaativa työväline • leiri vaatii pitkää ja tarkkaa valmistelua • leirin aikana työ on hyvin raskasta ja nopeatempoista • leiri sitoo työntekijänsä 24 h • leirillä ollaan työkavereiden ja asiakkaiden kanssa kasvokkain koko ajan • ohjaajat joutuvat reagoimaan yllättäviinkin tilanteisiin nopeasti • työnantaja arvostaa usein leiritoimintaa maksamalla korvaukset sekä antamalla vapaata Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 5. Leirin suunnittelu • mitä suurempi leiri, sitä aikaisemmin aloitettava suunnittelu • usein esim. kesäleirin budjetin valmistelu alkaa edellisenä keväänä • budjettia tehdessä pitää tietää leirin koko, ohjelma, ohjaajien lukumäärä, ruoka, leiripaikka ja osallistumismaksu • suurleirien ja kv-leirien suunnitteluaikataulu vielä pidempi • leiriläiset mukaan suunnitteluun • mindmap on hyvä suunnittelun väline Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 6. Leirikirje • Hyvä leirikirje • lähetetään ilmoittautuneille ajoissa (varustehankinnat vievät aikaa, perheen lomasuunnitelmat tehdään ajoissa) • antaa tarvittavan informaation • on leirin järjestävän tahon viesti toimintansa huolellisuudesta ja luotettavuudesta • luo mielikuvan tulevasta leiristä • innostaa, kiinnostaa, herättää myönteisiä odotuksia • toivottaa tervetulleeksi • on persoonallinen ja leirin näköinen sisältää mm: • tiedon leirimaksusta ja mitä se sisältää (kuljetus, majoitus, täyshoito, vakuutus?) • leiripaikan nimen, yhteystiedot, sijainnin • alkamisajankohdan, päättymisajankohdan • varusteluettelon, vaatetussuosituksia • luonnehdinnan ohjelmasta • Leiriläisen henkilötiedot -lomakkeen • käytännön ohjeet (kioskiraha, puhelut, majoitusmuoto jne) Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 7. Ruokailun merkitys • Hyvä ruoka, parempi mieli • hyvin katettuna • siististi • ruokailua kunnioittaen • Lasten leirillä ruokailuihin on kiinnitettävä erityistä huomiota • Kaikki saavat syödäkseen? • Leirin voi aloittaa ruokailulla (lasten mieliruoat!) • Täysi vatsa ehkäisee koti-ikävää ja auttaa sopeutumaan leirielämään • Ruokailuyhteys: ”koko perhe saman pöydän ääressä” Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 8. Leirin ohjelma On vaativampaa lähteä suunnittelemaan ohjelmaa yleisleirille kuin teemaleirille • Ohjelma tekee leiristä leirin • erottaa lomanvietosta, vapaamuotoisesta yhdessäolosta, retkeilystä • Ohjelman laatiminen • on vaativa ja työläs vaihe leirin suunnittelussa • sitä ei pidä jättää leirillä tehtäväksi • aina suunnitelma B (jos esim. sataa) • Ohjelmasuunnitelma paperille • sairastapauksissa tms. kuka tahansa työntekijä pystyy pääsemään nopeasti kärryille • helpommin sovellettavissa Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 9. Leirin ohjelmasuunnittelun ABC • Toiminnan ja levon rytmi • Kullekin kohderyhmälle sopivaa toimintaa ja lepoa • aikuisille ja perheille päiväohjelmissa myös reilusti omaa aikaa • lapsille ja varhaisnuorille toimintaa ja kanavia energian purkamiseen monipuolisesti ja vaihtelevasti • tilaa ja väyliä ”itsensä kokoamiseen”, lepoon, huoahtamiseen, rentoutumiseen (musiikin kuuntelu, siesta, oma aika, pienryhmät, parityöskentely, keskustelut, hiljaiset leikit) • Varaudu leiriväsymykseen • Pitkä leiri syö miestä • yli viikon kestävä leiri tarvitsee ”vapaapäivän” • retki pois leiripaikasta, vierailupäivä? • Tekemistä myös silloin kun ei ole yhteistä ohjelmaa • Toimintapisteet, joissa voi omatoimisesti puuhata • lukunurkka, lautapeliluola, askartelupaja.. • uusien leirikaverien kanssa tekemiseen rohkaiseva ajankäyttö ja mahdollisuudet • Kesäaktiviteetit • melonta, soutelu, pelit…(ohjeet ja leirisäännöt tehtävä selväksi heti aluksi!) Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 10. Esimerkki päiväohjelmasta • Klassinen leiripäivän runko: • 07.30 Herätys, aamutoimet • 08.00 Aamupala • 08.45 Aamunavaus (lipunnosto) • 09.00 - 10.30 • 10.30-12 Uinti (valvonta!) • 12 Lounas • 13-14.30 Ohjelma 2 • 14.30 Päiväjuoma • 15-16.30 Ohjelma 3 • 16.30 Päivällinen • 17.30 Saunahiki…(peli, leikki..?) • 18-19.30 Saunaa ja uintia • 20 Iltapala • 20.30-21.30 Iltaohjelma • 21.30 Iltatoimet • 22 Nukkumaan, hyvän yön toivotus • 22.30 Hiljaisuus • Pienten lasten leirillä päiväohjelman on oltava selkeä ja tiivis • ei pitkiä istuntoja yhden teeman ympärillä • vaihtelevaa ohjelmaa aamusta iltaan • harkitusti ”vapaa-aikaa” (valvonta silloinkin) • myös ”omaa aikaa” hyvä olla Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 11. Ohjelma 1 ja Ohjelma 3 • luonteeltaan toiminnallisempia, liikunnallisiakin, laajojakin ohjelmakokonaisuuksia • teemaleirillä ohjelma kytketty koko ajan teemaan • kesäleirillä päiväjuomalla riittävä nestetankkaus (lapset!) • Sauna ja peseytyminen • leirioloissa hygieniasta huolehtiminen tärkeää • lasten leirillä saunaan vain ohjaajan seurassa (ohjaajien saunavuorot; koko ajan joku ohjaajista saunalla) Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 12. Leirisäännöt • Rangaistukset • ”Ole johdonmukainen ja tasapuolinen.” • ”Älä rankaise ellet rakasta.” • Leirisäännöistä piittaamatonta on ojennettava, muuten sääntö menettää muiden silmissä merkityksensä. • Jos lasta ei oikaise aikuinen, lapsi joutuu itse ottamaan vastuulleen asioita, jotka kuuluvat luonnostaan aikuisten päätäntävaltaan. • Usein nuhtelu riittää oikaisemiseksi. • Leirisäännöt • Jokaisella leirillä on säännöt • ovat julkiset • saatettu ensimmäisenä päivänä tai jo leirikirjeessä leiriläisen tietoon • sääntöjä myös noudatetaan ja valvotaan • Mitä vähemmillä säännöillä pärjäämme, sen parempi. • Jos mahdollista, anna leiriläisten olla mukana luomassa sääntöjä. Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 13. Leirin aloittaminen • Leirin aloitus • Leirin aloitus on ratkaiseva hetki: ensivaikutelma, ilmapiiri, myönteiset/ kielteiset kokemukset vaikuttavat koko leirin onnistumiseen. • Leiriläisen vastaanotto ja vanhempien kohtaaminen • Leiriläistä vastassa oma kämppäohjaaja • opastaa majoittumaan • näyttää missä on WC, missä ja milloin kokoonnutaan • Nimilista kuntoon • saapuneet eli todellinen vahvuus • soitto saapumatta jättäneille (onko tulossa?) • Leirin alkukokoontuminen • yhteinen tilaisuus, kaikki läsnä • leirin työntekijöiden ja ohjaajien esittely • leiriläisten esittäytyminen, nimikyltit • ryhmäjako/ kämppäjako • yhteistä mukavaa (juttu, leikki, show, action) • leirisäännöt ja neuvot leirielämään • leirialueen ja -paikkojen kierros • siirtyminen ruokailuun Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 14. Leiripäivänkulku • Säännöllisyys rytmittää, aikataulu auttaa • Leiriläinen on leirillä ”poissa kotoa, vieraalla maalla, ehkä tullut leirille tuntematta etukäteen ketään” • Päiväohjelma antaa yhdessäololle ryhdin ja rytmin, muodon ja merkityksen • Päiväohjelma on suunnitelma • aikataulu on ”hyvä renki mutta huono isäntä” • poikkeaminen päiväohjelmasta on mahdollista ja usein tarpeenkin • työntekijän taito aistia leirihenkeä, kyky ”kuunnella leiriä” ja tehdä hyviä päätöksiä • Päiväohjelma on leiriläisen nähtävillä • esim. ilmoitustaululla jokaisena leiripäivänä • myös leiriläisen täytyy tietää mitä päivä mukanaan tuo • leiriläisen on saatava valmistautua henkisesti ja fyysisesti tulevaan Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 15. Aamutoimet • Leirin herätys suoritetaan ystävällisesti • huutaminen, pillin vihellys, megafoni herättävät ”väärälle jalalle” • lasten leirillä erityisen tärkeää: lapset tarvitsevat turvallisen illan ja aamun - yleensä myös majoituksessa yhden aikuisen/ isoisen nukkumaan samaan mökkiin/ telttaan • herätyksen jälkeen ohjaajat kiertävät majoitustilat ja toivottavat hyvät huomenet ja varmistavat että kaikki ovat heränneet • Aamutoimet ym. lasten leirillä ohjatusti • peseytyminen vieraassa paikassa • huoneen siisteys • vaatteiden kuivatus, vaihto • käyväthän kaikki vessassa • ovatko varusteet tallessa? Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 16. Aamupala • Anna aamupalaan aikaa • jotta pieninkin/ hitainkin saa rauhassa aterioida • Yhteinen ”aamunavaus” • on hyvä päivän aloitus • tilaisuus ohjaajille laskea että kaikki ovat läsnä • valaa leirihenkeä, ”Me yhdessä” • hyvä paikka informoida alkavan päivän ohjelmasta • ollessaan mieliinpainuva (satu, tarina, lipunnosto tms. elämyksellinen hetki) jättää muistoja • luo tunteen turvallisuudesta ollessaan säännöllinen uuden päivän aloitushetki (puitteet!) • ” Hyvää huomenta! Toivottavasti olette nukkuneet hyvin. Tänään on torstai 13.heinäkuuta ja vuosihan on 2006. Tänään on leirimme 3. päivä ja sen teemana on ”Seikkaillen luonnossa”. Tänään on myös Ninnin nimipäivä - ONNEA! Tänään leiripäivystäjänä on Sanna, joka kertoo vähän tämän päivän ohjelmasta...” • Usein päivystäjä vaihtuu aamunavauksessa, kaikilla tieto kuka päivystää Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 17. Leiritarkastus • Leiritarkastus varmistaa että kaikki on hyvin • leiriläiset saavat aikaa siivota huoneet/ teltat ja tuulettaa petivaatteet • esim. päivän leiripäivystäjäksi nimetty ohjaaja kiertää tarkastamassa (leikki/kisa: annetaan pisteet?) • ei ole pelottava ”tarkastus”, vaan aikuisten ohjaama tilaisuus, jossa neuvotaan ja opastetaan pitämään omat varusteet kunnossa • leiritarkastuksen aikana kukin on omassa mökissään; ei kurkkijoita ja ilkkujia (vasta tarkastuksen ollessa kokonaan ohi, saa liikkua vapaasti) • Aamuohjelma yhdessä • luonteeltaan yhdessäoloa, kuuntelua (opetusta, uuden asian esittely) • Lounaan jälkeen tauko • ruokalepo • keittiövuorossa olevalle ryhmälle aikaa avustaa jälkien korjaamisessa Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 18. UIMATAITO • uimataito kysytty vanhemmilta • leirisäännöissä annettu ohjeet uinnista (EI ilman lupaa, vain uimataitoiset jne) • mahdollista myös uimataidottomille ns. kahluuranta (merkitty veteen, lupa vanhemmilta, kellukkeet, valvonta!) • vähintään kaksi uimataitoista valvojaa koko ajan (pillit, uimavalvojan liivit?) • mitä enemmän uimareita, sitä enemmän valvojia (2:20, 3:30, 4:40…), mielellään ”vapaa-vuorossa” olevat ohjaajat uimassa leirin mukana • pelastusvälineet, ohjaajilla tiedossa toimintaohjeet hätätapausten varalle • uimaan tullaan pareina ja poistutaan rannasta pareina (tai oman mökkiohjaajan kanssa) • laiturilta hyppääminen, sukeltaminen • uima-alue? • ranta turvallinen, pohja siivottu? • ohjaajien uimataito selvillä? Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 19. Iltaohjelma • Iltaohjelma kokoaa leirin taas yhteen, valmistaa yöpuulle, on usein päivän kohokohta • iltanuotioperinne, yöretki, tarinaperinne? • ohjelmallinen tunti, jossa tilaa on myös leiriläisten kyvyille • musiikki, yhteislaulut, sketsit, kilpailut • ei video, filmi tms. minkä ääressä voi olla kotioloissakin • kokoaa päivän tapahtumat yhteen • antaa leiriläiselle tunnin aikaa istua, rauhoittua, innostua näkemästään ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua sellaiseen mihin leirin ulkopuolisessa elämässä ei pääse (yhteislaulukokemus, esiintyminen muille, tarinan kuuntelu, viihteen tekeminen itse) • on kestoltaan korkeintaan tunnin, yli 60 min on liikaa varhaisnuortenkin keskittymiselle • Esim. Klassinen iltanuotio • 20.30-21.30 nuotiopaikan ympärillä • nuotiomestarina Ville (juontaa!) • laulukirjat jaettu istuinalustoille, leiri saapuu ohjaajien tuomana hiljaisena jonona rinteeseen nuotiopaikalle • Nuotiomestari sytyttää nuotion (ohjelmanumero)(5 min) • laulu 12 (kitarasäestys)(5 min) • Kämpän 5 poikien sketsi (5 min) • laulu 24 (5 min) • Kämpän 2 tyttötrion vetämä laululeikki (5 min) • Päivystävän Ohjaajan Arvoitus (5 min) • laulu 36 (5 min) • Maskeerauskisan palkintojenjako (5 min) • laulukilpailu (10 min) • Leirinjohtajan tarina (10 min) • YHT. n. 60 min. Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 20. Iltatoimet • Iltatoimet kuten aamutoimet • viimeistään iltatoimien aikaan (miel. jo aiemmin) halukkaille taattava mahdollisuus olla yhteydessä kotiin • ”22.00 Omiin huoneisiin” • toimii signaalina ”on aika mennä valmistautumaan yöpuulle” • jättää tilan ja ajan leiriläisille vielä keskustella • rauhoittaa leirin kohti yötä • ohjaajien iltakierros majoitustiloissa tuo turvaa, toivottaa hyvää yötä • Hiljaisuuden kanssa on toimittava jämptisti • heti leirin alussa tiukka linja • ”reissussa rähjääntyy ja leirillä väsyy” - kunnon yöunet ovat kaikkien parhaaksi • Hiljaisuudesta piittaamaton leiri on yön väsymyksessä ja pimennossa vaarallinen - väsyneenä sattuu kaikenlaista • Ilman yöunta leiri ei jaksa --> nurinaa, leiriväsymystä, haluttomuutta • Ohjaajat tarvitsevat myös unta jaksaakseen vetää leiriä Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 21. Koti-ikävä • varsinkin lasten leireillä koti-ikävä iskee yleensä iltaisin • koti-ikävän voimakkuus on yksilöllistä ja vaikeasti ennustettavissa • moni koti-ikävää poteva kertoo kaipaavansa lemmikkiään • ohjaajien oltava iltatoimien aikana ”tuntosarvet kohollaan”, jokainen täytyy huomioida • ilmenee ruokahaluttomuutena, syrjäänvetäytymisenä, hiljaisuutena, päänsärkynä… • koti-ikävästä puhumista vältetään viimeiseen saakka, puhutaan vain oireista • helpointa on jos koti-ikävän saa ennaltaehkäistyä Koti-ikävän ehkäisy: • leirillä, jossa on paljon vapaa-aikaa, koti-ikävä tulee helpommin • hyvä ja riittävä ruoka • hyvä ryhmäytys heti leirin alussa • antamalla lapselle jonkun vastuutehtävän • leirin vierailupäivä on leirin loppupuolella, soitto kotiin • ota henkisestikin kainaloon, aktivoi, selvitä turvallisella tavalla • usein aikuisuus riittää (hetki aikuisen kanssa ”poissa” leiriltä) • viimeinen keino on lähettää leiriläinen kotiin. Ketään ei saa päästää kotiin ennen kuin vanhemmat on saatu kiinni Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 22. Kännykän käytöstä leirillä - jo leirikirjeessä on syytä antaa ohjeet kuinka leirillä menetellään kännyköiden kanssa - kännykkää ei ole syytä kantaa kesäisessä puuhastelussa mukana, koska se a) häiritsee soidessaan leirin ohjelmaa ja leiriläisen keskittymistä b) on altis katoamaan, unohtumaan, kastumaan, särkymään - kännykköjä varten on vaihtoehtoisia tapoja: -leirinjohto säilyttää ”kännykkätelineessä” (vartioitu!) -pidetään pois päältä majoitushuoneissa muiden tavaroiden tapaan -ilmoitetaan kotiin tietyt ajat (ruokalepoajat tms.) jolloin lasta voi tavoitella kännystä - vanhemmille voidaan antaa myös leirin päivystävällä ohjaajalla kiertävän ”leirikännyn” numeron, josta lasta tavoittaa koska tahansa/ voi jättää soittopyynnön (suositeltava tapa!) Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 23. Yövalvonta • Lasten ja varhaisnuorten leireillä yövalvonta tarpeen mukaan, ainakin alkuillasta • nuorten leireillä kaksipiippuinen juttu • saattaa turhaan provosoida yöjuoksuihin • äärimmilleen vedettynä suorastaan eliminoi leirihengen kehittymistä • asettaa suotta napit vastakkain leirin johdon ja leiriläisten välillä • toisaalta jos nuoret saavat itse vaikuttaa nukkumaanmeno-aikaan, valvonta on helpompaa • kunkin leiriläisen on tiedettävä, mistä saa keskellä yötä ohjaajan apua! • Työntekijöiden ja ohjaajien lepo • ”vapaavuoroin” ja työtä jakaen taataan jokaiselle riittävä yöuni, tarvittaessa työntekijät voivat keskenään sopia vuorottelusta, jossa toinen nukkuu pidempään vuoroaamuin tms., sillä ”mikään ei ole vaarallisempaa kuin leiri, jota ohjaa rättiväsynyt ihminen” Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 24. Leirikuri • Hyvä kuri on suhteellisen näkymätöntä • hyvä ja mielekäs ohjelma • käytännöt, joissa pysytään • esim. kun käsienpesu ennen ruokaa esitellään itsestään selvyytenä, ei siitä tule edes mieleen lipsua • vaali ilmapiiriä: viihtyisällä leirillä leiri toteuttaa järjestystä itsestään • Kuriton ja ryhditön leiri koetaan turvattomana ja hengeltään huonona • Ongelmakäyttäytyminen • Usein ongelmakäyttäytymisenä näyttäytyvä toiminta on halua tulla huomatuksi: joten huomaa, anna tehtäviä, rohkaise! Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 25. - Toistuva piittaamattomuus leirisäännöistä on ”otettava kiinni” • keskustele asianomaisen kanssa rauhallisesti ja aikuisella tavalla • kuuntele, anna aikaa, ymmärrä tee pelisäännöt selväksi • esittele tarvittaessa vaihtoehdot • ongelmakäyttäytyjä tekee muutoksen käytökseensä välittömästi tämän keskustelun jälkeen • jos muutosta ei synny omin voimin, on mahdollista myös • a) järjestää tilanteesta neuvottelu vanhempien kanssa • b) osallistua leirille vain päivisin (vanhemmat hakevat yöksi pois) • c) leirin keskeyttäminen • tee sopimus ongelmakäyttäytyjän kanssa • tue muutosta; esim. • siirto toiseen majoitustilaan • erityishuomion antaminen (sovitaan yksi ohjaajista joka huomaa ”huomaamattomasti”) • vastuun antaminen Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 26. Vastuunjako antaa ryhtiä • emme ole nuoria vastaan vaan heidän kanssaan, miksemme siis ottaisi heitä mukaan • päätöksentekoon • päivärutiineiden hoitamiseen • ohjelmavastuuseen jne? • ”kehu kaikkien kuullen, moiti kahden kesken” • kärsivällisyys palkitaan • ohjaajana leirillä = ohjaamassa ”keskenkasvuisia” - aikaa antamalla, harkiten, lämmöllä • Leiriläisen tavaroiden kunnioittaminen • kenelläkään ei oikeutta toisen tavaroihin, ei edes leirin johdolla • lasten leirillä rahan katoamisen (joskus myös varastelun) estämiseksi • ”leiripankki”, joka toimii kanttiinissa • osa taskurahasta vanhemmilta suljetussa nimetyssä kuoressa leirinjohtajalle Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 27. Tupakointi • Tupakointi on leirillä ongelmallinen asia, koska laki kieltää alle 18-vuotiaiden tupakoinnin ja tupakoinnin alueella, jossa on ala-ikäisten koulutoimintaa tai siihen rinnastettavaa vapaa-ajan toimintaa • Ehdotus ongelman ratkaisemiseksi: • Nuorten alle 18-vuotiaiden leirikirjeessä voidaan pyytää vanhemmilta Leiriläisen henkilötiedot -lomakkeessa rastia ruutuun • ___ tiedän, että lapseni tupakoi • ___ en tiedä, että lapseni tupakoi • ___ haluan, että minulle ilmoitetaan mikäli lapseni tupakoi leirillä • ___ minulle ei tarvitse ilmoittaa lapseni tupakoinnista leirillä • Tupakkapaikka on nimettävä heti leirin alussa: mieluusti paikka, joka on • muusta leiristä syrjässä • paloturvallinen • ei-houkutteleva, ei-viihtyisä • tuhka-astia, paikan siistinä pitämisen velvoite tupakoiville • Tupakkapaikalle ei ole asiaa kellään muulla kuin niillä, joiden vanhemmat tietävät lastensa tupakoivan ja hekin käyvät siellä pikaisesti ja yksitellen Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 28. Ohjaajien ja työntekijöiden tupakointi • ongelmallista samasta syystä • ratkaistava niin, ettei asiasta koidu leirille hankalia tilanteita • Alkoholi, huumeet • Aikuisten leireillä ja erityisryhmien leireillä (esim. päihdekuntoutujat) alkoholi-asiaan tulee reagoida sen leirin tavoitteiden ja toiminnan mukaisella tavalla, mutta nuorten leireillä alkoholin käyttäminen ja hallussapito on yksiselitteisesti kielletty, koska • alle 18-vuotias leiriläinen on lain mukaan leirinjohtajan vastuulla • alle 18-vuotiaan alkoholinkäytöstä tai hallussapidosta leirinjohtaja ei lain mukaan voi ottaa vastuuta • Huumeiden hallussapito on Suomessa kriminalisoitu teko, joten siitä on ilmoitettava poliisille ja alaikäisen kohdalla kotiin. Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 29. Leirin työntekijät • Leirinjohtaja ja muut työntekijät • työntekijät nimeävät yhden leirin vastuulliseksi johtajaksi ja vastuujako hyväksytetään työnantajalla • muu työnjako sovitaan keskenään; esim. ohjelmavastuu, markkinointi- ja tiedotusvastuu, käytännön asiat, ohjaajien ohjaus • Leirin johtaminen • selkeä käskytys • kuka/ ketkä tekevät • mitä tekevät • miten tekevät • milloin tekevät • tehdyn tehtävän ”kuittaaminen” • anna palautetta • kiitä Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 30. Leirin työntekijät • johtamistaidot • ”kukaan ei ole seppä syntyessään” • ”tekemällä oppii” • johtajan taitoja voi kartuttaa • suostumalla oppimaan • seuraamalla ja arvioimalla käytöstään • suostumalla vastaanottamaan palautetta • Ohjaajat/ isoset/ avustajat • valitaan hyvissä ajoin jotta voidaan ottaa mukaan leirisuunnitteluun • tarvitsevat aikuisen jatkuvaa ohjausta, joka usein on näkymätöntäkin kiinnostusta ja hyväksynnän osoittamista • annetaan vastuuta, jaetaan tehtäviä, kuunnellaan mielipiteitä, keskustellaan paljon, perustellaan asiallisesti leirin johdon tekemät päätökset • päivittäin palaveri, jossa työntekijät ja ohjaajat • Leirikeskuksen työntekijät • kiitos keittiön, kiitos kiinteistöhuolto Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 31. Turvallisuus Leirillä noudatetaan sen työyhteisön turvallisuus-määräyksiä, joka toimii leirin järjestävänä tahona • selvitä ajoissa, keskustele, kysele • monessa kunnassa, seurakunnassa, järjestössä on erityinen turvallisuuskansio leiritoiminnan ohjeeksi • laki on tarkentunut mm. työntekijöiden vähimmäismäärän suhteen/ osallistujamäärä • pienimmälläkin leirillä väh. 2 täysi-ikäistä leirin johtajina Leirille nimetään yksi työntekijä turvallisuusvastaavaksi • kantaa viime kädessä myös juridisen vastuun: kun leirisäännöt ovat olleet osallistujien tiedossa ja riittävä valvonta on järjestetty, myös turvallisuusvastaavan on helpompi olla toimessaan Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 32. Turvallisuus • Henkinen turvallisuus • Leiri on elämysten, tunteiden ja kokemusten kautta tapahtuvaa toimintaa. Kaikki leirillä koettu vaikuttaa turvallisuuden kokemiseen myönteisesti ja kielteisesti. • Aikuisen vastuun tuntemisen kokemus osallistujille. • Havainnoi leirin ilmapiiriä, leiriläisten kokemuksia. • Lasten leirillä: • oma ohjaaja/ kämppäohjaaja • leiripari • oma paikka: oma sänky, oma ”koti” mahdollisimman pian leirin alettua • Vakuutukset • Leiriä varten erillinen ryhmävakuutus/ vapaa-ajan vakuutus, ellei järjestävällä taholla jo ole sitä entuudestaan jatkuvana voimassa. Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 33. Turvallisuus • Valvonta • yö- ja uimavalvonta, avotuli, nestekaasu • päivävalvonta kun leiri toimii muualla kuin leirialueella • teräaseet: puukko, kirves • vesillä liikkuminen: melonta vain osaaville, soutelu, pelastusliivikäytäntö, varavenekäytäntö, vesilläliikkumisen opetus • Ensiapu • EA-pisteet ajanmukaisesti varusteltuja, näkyvästi merkittyjä • poistumistiet merkitty, ohjeet leiriläisille annettu • onnettomuustilanteiden ohjeet tiedossa (minne mennä jos tulee haava?) • Lääkärireissuja varten auto käytössä? • KELA-kortti ja leiriläisen vanhempien yhteystiedot nopeasti saatavilla • EA-osaaminen • Terveyskeskuksesta saa myös neuvoja! • Kun joku osallistujista lähtee käymään lääkärissä, on tärkeää käsitellä asiaa yhdessä muiden kanssa • tietoisuus tapahtuneesta katkaisee siivet leirihuhuilta • estää pelkoja ja epävarmuuden tuntoja • koteihin menee oikeaa tietoa tapahtuneesta Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 34. Leirin päättäminen • Leirin päätös • Päätösajankohta jo leirikirjeessä • Leirin päätös yhteisellä tilaisuudella • Viimeisen päivän tehtävät: • siivous, pakkaus • yhteinen kokemusten purku • hyvästit, kiitokset • varmistaa että kaikki pääsevät leiriltä koteihin • antaa tarvittava informaatio leiriläistä hakevalle esim. pahoinvoinneista, sattumuksista jne (Rauhallinen, kiireetön kohtaaminen on myös työntekijän ”käyntikortti” vanhempien suuntaan.) • Leirin muistelukokoontuminen • pitkien leirien, vaellusten, ulkomaan reissujen, voimakkaita kokemuksia herättäneiden retkien jälkeen usein tarpeellista • valokuvien ym. avulla ”vielä kerran” yhdessä; palvelee osallistujan omaa kokemusten työstöä • Leirin päätyttyä jälkihuolto • yhteisten leiritarvikkeiden huolto, purku, palautus • mahd. löytötavarasta huolehtiminen • tilitykset, maksut kuntoon ja eteenpäin • ohjaajien henkinen huolto Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

 35. Muuta • Lipunnosto-perinne • Moni leiri aloittaa ja päättää leiripäivänsä Suomen lipun tai leirilipun nostolla ja laskulla • lippuetiketti (mm. ei lippua maahan) • lipunnosto voi olla elämys, mutta se ei saa olla pakko: vain jos se tuntuu sopivan leirin henkeen • lippumenoissa oltava asiallinen ja muistettava Suomen lipun merkitys • Sadesää • varaohjelma sisätiloihin • Leirin johdon näytettävä viihtyvänsä silti ”Ei me olla sokerista…” • Leiriläisten pukeutuminen, varusteiden kuivatus • Koti-ikävä ja sen hoito • ota henkisestikin kainaloon, aktivoi, selvitä turvallisella tavalla • usein aikuisuus riittää (hetki aikuisen kanssa ”poissa” leiriltä) Leiri- ja retkitoiminnan perusteet

More Related