markkinoinnin perusteet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Markkinoinnin perusteet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Markkinoinnin perusteet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Markkinoinnin perusteet - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

Markkinoinnin perusteet. 3 –kerroksinen tuote. Lähde: ”Markkinoinnin perusteet” Lahtinen-Isoviita, 2004 Avaintulos Oy. Tuotteen kolmikerroksisuus. Markkinointimielessä tuote on monikerroksinen käsite Ostaminen perustuu tuotteen käytöstä saataviin hyötyihin …

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Markkinoinnin perusteet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet

3 –kerroksinen tuote

Lähde: ”Markkinoinnin perusteet” Lahtinen-Isoviita, 2004 Avaintulos Oy

tuotteen kolmikerroksisuus
Tuotteen kolmikerroksisuus
 • Markkinointimielessä tuote on monikerroksinen käsite
 • Ostaminen perustuu tuotteen käytöstä saataviin hyötyihin …
  • (tuotteen 3 -kerroksinen hyötypaketti )
 • …joita tuodaan esille markkinoinnin keinoilla
  • ”voit hankkia myös edullisen ja monipuolisen lisälaitteen…”
  • ”voit käyttää tätä missä päin tahansa, kaikilla keleillä”
  • ”tämä hiushoide kestää tuulet ja tuiverrukset…”
tuotteen erilaistaminen
Tuotteen erilaistaminen
 • Asiakkaat saadaan tiedostamaan tietyn tuotteen poikkeavan joiltakin ominaisuuksiltaan edukseen kilpailevista tuotteista
 • Erottuminen kilpailevista tuotteista on lähinnä
  • mielikuvienja
  • oheispalvelujen ansiota(kännykät, kännyoperaattorit)
tuote on
Tuote on…?
 • Markkinoinnin näkökulmasta tuotteita ovat
  • fyysiset tuotteet (aineelliset hyödykkeet),
  • palvelutuotteet (aineettomat hyödykkeet),
  • ihmiset,
  • paikkakunnat,
  • erilaiset organisaatiot ja yhteisöt sekä
  • ideat
 • TUOTE käsittää kaiken sen, jota voidaan tarjota markkinoilla huomattavaksi ja ostettavaksi
tuotteistaminen
Tuotteistaminen
 • Tuotteistamisella tarkoitetaan…
  • olemassa olevien mahdollisuuksien,
  • yrityksen osaamisen ja
  • ideoiden
 • …paketointia markkinoitavaan muotoon
  • ”Idea muuttuu tuotoksi…”
hy dyke
Hyödyke
 • Hyödyke on yhteisnimi kaikelle, mitä yritys tarjoaa asiakkaiden huomattavaksi ja ostettavaksi
 • Hyödykkeitä ovat siten tavarat ja palvelut
kulutushy dyke
Kulutushyödyke
 • Kulutushyödykkeet ovat tavaroita ja palveluja, joita ostavat lähinnä yksityistaloudet
 • Niitä hankitaan lopulliseen kulutukseen
 • Sekä kulutus- että tuotantohyödykkeet jaetaan aineellisiin ja aineettomiin
aineellinen ja aineeton kulutushy dyke
Aineellinen ja aineeton kulutushyödyke
 • Aineelliset kulutushyödykkeet jaetaan kestoisuuden perusteella
  • kertakäyttö-,
  • lyhytkesto- ja
  • pitkäkestotavaroihin
 • Aineeton kulutushyödyke
 • Aineettomat kulutushyödykkeet jaetaan
  • henkilökohtaisiin ja
  • kestokulutuspalveluihin
tuotantohy dyke
Tuotantohyödyke
 • Tuotantohyödykkeitä ostavat…
  • yritykset,
  • järjestöt,
  • julkistaloudet ja
  • ammatinharjoittajat
 • …tulon ansaitsemistarkoituksessa
 • Sama tuote, esimerkiksi auto, voi olla sekä kulutus- että tuotantohyödyke
aineellinen ja aineeton tuotantohy dyke
Aineellinen ja aineeton tuotantohyödyke
 • Aineellisia tuotantohyödykkeitä ovat esimerkiksi
  • maa,
  • raaka-aineet,
  • koneet,
  • laitteet,
  • tarvikkeet ja
  • rakennukset.
 • Aineettomia tuotantohyödykkeitä taas ovat esimerkiksi
  • ihmisen työpanos ja
  • taitotieto (know-how)
tavara ja palvelu
Tavara ja palvelu
 • Tavara on aineellinen hyödyke, silmin havaittava ja käsin kosketeltava, fyysinen tuote
 • Palvelu on aineeton hyödyke
  • Palveluja markkinoidaan joko sellaisinaan tai osana tuotekokonaisuutta, joka koostuu osin tavaroista
tuote
Tuote
 • Tuote on tavaroista, palveluista ja mielikuvista muodostuva kokonaisuus, jota yritys markkinoi
 • Sen osia ovat
  • ydintuote,
  • mielikuvatuote ja
  • oheispalvelut
ydintuote
Ydintuote
 • Ydintuote on se ydinpalvelu tai konkreettinen tavara, jonka asiakas ostaa
mielikuvatuote
Mielikuvatuote
 • Mielikuvatuote muodostuu esimerkiksi seuraavista elementeistä:
  • tuotenimi,
  • brandi,
  • pakkaus,
  • väri,
  • muoto,
  • palveluympäristö ja
  • tuotteen maine
oheispalvelut
Oheispalvelut
 • Oheispalvelut ovat erilaisia lisäpalveluja, jotka voidaan liittää ydintuotteeseen
 • Niillä yritys muokkaa tuotetarjouksensa vastaamaan asiakkaidensa yksilöllisiä tarpeita
 • Ne antavat tuotteelle lisäarvoa (=lisähyöty asiakkaalle)
3 kerroksinen tuote
3-kerroksinen tuote

Oheispalvelut

Mielikuvatuote

Ydintuote