Download
staro ytnej grecji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZABYTKI PowerPoint Presentation

ZABYTKI

165 Views Download Presentation
Download Presentation

ZABYTKI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STAROŻYTNEJ GRECJI ZABYTKI

 2. SPIS ZABYTKÓW Partenon Teatr Dionizosa Agora Świątynia Zeusa Olimpijskiego Świątynia Apolllina Propyleje Świątynia Ateny Nike Wenus z Milo Posąg Zeusa w Olimpii Artemizjon Mauzoleum w Halikarnasie

 3. PARTENON

 4. Partenon– jest jednym z centralnie położonych budynków ateńskiego Akropolis. Jego budowę rozpoczęto w 447 r.p.n.e. a zakończono w 4 32 r.p.n.e. Budynek był poświęcony bogini Atenie. Zbudowany jest zgodnie ze stylem doryckim. Partenon zbudowano z białego marmuru pentelickiego. Uważa się, że budowla powstała wg planów Iktinosa i Kallikratesa, zaś przy wykonywaniu elementów rzeźbiarskich pracować miał sam Fidiasz.

 5. TEATR DIONIZOSA

 6. Teatr Dionizosa- jest to najsłynniejszy teatr grecki. Został wybudowany w Atenach u stóp Akropolu. Kształt być może wywodzi się od miejsca pierwotnych spotkań koło świątyni Dionizosa w Atenach.

 7. AGORA

 8. Agora- główny plac, rynek w miastach starożytnej Grecji. Centrum wokół, którego toczyło się życie polityczne i religijne. W okresie klasycznym Agora ateńska była miejscem wielkich zgromadzeń mieszkańców i gorących sporów politycznych. W tym miejscu odbywały się wybory urzędników i sądy skorupkowe (ostracyzm), wystawiano (zanim wzniesiono stały teatr Dionizosa) sztuki teatralne, a także organizowano zawody sportowe.

 9. ŚWIĄTYNIA ZEUSA OLIMPIJSKIEGO

 10. Świątynia Zeusa Olimpijskiego- światynia w starożytnych Atenach. Ukończona w 131 r.n.e. przez cesarza rzymskiego Hadriana. Jej budowa rozpoczęła się jednak o wiele wcześniej, bo już w 2. połowie VI wieku p.n.e. za czasów Pizystrata.

 11. ŚWIĄTYNIA APOLLINA

 12. Świątynia Apollina- wystawiona w Delfach. W VII w. p.n.e. wybudowano tu świątynię, która spłonęła w roku 548/7 p.n.e. Jej resztki zostały wmurowane w późniejszą budowlę. Odbudowane sanktuarium było skonstruowane już całkowicie z kamienia, lecz i ono spłonęło w roku 373/2 p.n.e.

 13. PROPYLEJE

 14. Propyleje- monumentalna budowla. Budowę rozpoczęto w 437 r.p.n.e. Najsłynniejsze propyleje znajdują się przy wejściu na Akropol Ateński.

 15. ŚWIĄTYNIA ATENY NIKE

 16. Świątynia Ateny Nike- niewielka świątynia w typie attycko-jońskiego na Akropolu, na prawo od Propylejów, w południowo-zachodniej części wzgórza. Świątynię postawiono w V w p.n.e., choć jej zalążki sięgają okresu archaicznego. Projektantem był prawdopodobnie Kallikrates.

 17. WENUS Z MILO

 18. Wenus z Milo, Afrodyta z Melos- to najsłynniejsza rzeźba bogini Afrodyty. Jest to rzeźba anonimowego twórcy ze szkoły rodyjskiej z około 150-125 r.p.n.e.

 19. POSĄG ZEUSA W OLIMPII

 20. Posąg Zeusabył zaliczany przez starożytnych Greków do siedmiu cudów świata. Znajdował się w świątyni w Olimpii. Posąg ten wykonał Fidiasz z użyciem techniki chryzelefantyny po roku 430 p.n.e. Dotrwał jedynie do roku 426 n.e., a znany jest z rzymskiej kopii. Posąg Zeusa uległ zniszczeniu na skutek pożaru.

 21. ARTEMIZJON

 22. Świątynia Artemidy w Efezie– dla starożytnych Greków jeden z siedmiu cudów świata. Znana pod nazwą Artemizjonu stanowiła największą ozdobę Efezu w Azji Mniejszej (obecnie Turcja). Była to świątynia o wymiarach 130 m na 69 m, zbudowana przez króla Lidii Krezusa około 560 p.n.e

 23. MAUZOLEUM W HALIKARNASIE

 24. Mauzoleum w Halikarnasie– jeden z siedmiu antycznych cudów świata. Był to grobowiec Mauzolosa, perskiego satrapy Karii wzniesiony ok. 350 p.n.e.. Budynek został zaprojektowany na polecenie królowej-wdowy – Artemizji, przez architektów Satyrosa i Pyteosa, ozdobiony przez rzeźbiarzy Skoposa, Leocharesa, Timoteosa i Bryaksisa z Karii.

 25. Opracował SZYMON JĘDRASZEK KONIEC