Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zabytki Izraela PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zabytki Izraela

Zabytki Izraela

218 Views Download Presentation
Download Presentation

Zabytki Izraela

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zabytki Izraela

 2. Jerozolima Jerozolima jest stolicą Izraela. W starożytności była miastem kananejskim, które po zdobyciu przez Dawida stało się siedzibą królów żydowskich i centrum judaizmu. Od I w.n.e. jest związana ściśle z tradycjami chrześcijaństwa, a od VII w. stała się również ważnym miastem dla islamu.

 3. Cytadela Dawida Cytadela Dawida to historyczne miejsce leżące obrębie Starego Miasta Jerozolimy. W starożytności stały tu wieże chroniące pałac królewski Heroda Wielkiego. W 1532 roku w tym miejscu Turcy zbudowali twierdzę. Obecnie od 1930 roku mieści się tu muzeum palestyńskiego folkloru, prezentujące ekspozycje przedstawiające 4 000 lat historii Jerozolimy.

 4. Góra Golgota Na wzgórzu Golgota w Jerozolimie znajduje się Bazylika Grobu Świętego, gdzie znaleziono domniemany grób Jezusa Chrystusa. Opiekę nad budowlą sprawują obecnie franciszkanie wraz z prawosławnymi mnichami. W bazylice znajduje się między innymi pięć ostatnich stacji drogi krzyżowej, Golgota czyli skała na której wetknięto Krzyż w czasie ukrzyżowania Jezusa.

 5. Ściana Płaczu Ściana Płaczu po hebrajsku zwana Kotel ha-Maarawi, to jedyna zachowana do dziś pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. Jest to najświętsze miejsce judaizmu. Nazwa Ściana Płaczu pochodzi od żydowskiego święta opłakiwania zburzenia świątyni przez Rzymian, które jest obchodzone każdego roku w sierpniu. To właśnie tu wierni wkładają między kamienne ściany karteczki z prośbami do Boga.

 6. Świątynne Wzgórze Wzgórze Świątynne w Jerozolimie to jeden z największych obszarów sakralnych na świecie. Obecnie na wzgórzu znajduje się Kopuła na Skale i meczet Al-Aksa. O miejsce to trwa ciągły spór między Palestyńczykami i Żydami. Przez wiele wieków uznawano że wzgórze to jest centrum nie tylko Jerozolimy, ale i świata.

 7. Meczet Al-Aksa Meczet Al-Aksa znajdujący się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym to jedna z najważniejszych świątyń muzułmańskich na świecie. Został zbudowany wraz z Kopułą na Skale w latach 660–691 n.e. Jest to obecnie największa świątynia w Palestynie, mieszcząca do 30 000 wiernych. Przy budowie Meczetu oraz Kopuły na Skale uczestniczyli bizantyjscy rzemieślnicy, dlatego też ma charakter bazylikowy.

 8. Góra Oliwera Góra Oliwna to wzgórze położone około 1 km na wschód od wzgórza świątynnego w Jerozolimie. Miejsce to od czasów chrześcijańskich uznawane jest za święte. To tu matka cesarza Konstantyna wzniosła bazylikę Eleona.

 9. Via Dolorosa Via Dolorosa Via dolorosa to nazwa uliczki w Jerozolimie, którą jak wierzą chrześcijanie szedł Jezus dźwigając krzyż.

 10. MEGIDDO Megiddo to ruiny starożytnego miasta położone na wzgórzu w północnym Izraelu, w Dolnej Galilei. Początki Megiddo datuje się na IV tysiące lat p.n.e. W wyniku prac archeologicznych odkryto tu wielki kopiec o charakterze kultowym datowany na ok. 1900 r. p.n.e. , mury obronne wraz z bramami, rzeźby z kości słoniowej i wiele stajni .

 11. MASADA Masada to nazwa starożytnej twierdzy żydowskiej położonej na górze wznoszącej się ponad 410 metrów nad poziom Morza Martwego. Pierwsze umocnienia w tym regionie zostały zbudowane około II w. p.n.e. . Twierdza została rozbudowana między 37 a 31 r. p.n.e. przez Heroda I Wielkiego. Masada stanowiła twierdzę trudną do zdobycia, dostęp do płaskiego szczytu w kształcie rombu jest trudny, twierdzy broniły strome zbocza.

 12. BRAMA ZŁOTA Brama Złota to jedyna brama prowadząca na teren Wzgórza Świątynnego, na którym w starożytności wznosiła się żydowska świątynia. To przez tę bramę wjechał Chrystus tuż przed swoją męką. Brama Złota ma dwa łuki, północny zwany Łukiem Żalu oraz południowy Łuk Miłosierdzia. Często ta brama nazywana jest także Bramą Piękną.

 13. BRAMALWÓW Brama Lwów zwana przez Chrześcijan Bramą Świętego Szczepana to jedyna otwarta ku wschodowi brama starej Jerozolimy.

 14. BRAMA JAFSKA Brama Jafska to Brama o budowie zygzakowatej została wybudowana w 1588. To nią w roku 2000 wjechał papież Jan Paweł II do starej części Jerozolimy. Przez Bramę Jafską wchodzi także do miasta każdy nowo wybrany Kustosz Ziemi Świętej. Arabowie nazywają tą bramę Bramą Przyjaciela.

 15. KONIEC