Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZABYTKI KUTNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZABYTKI KUTNA

ZABYTKI KUTNA

171 Views Download Presentation
Download Presentation

ZABYTKI KUTNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZABYTKI KUTNA

 2. Dawny ratusz miejski jest obecnie siedzibą Muzeum Regionalnego. Zaprojektowany został w 1838r. przez Bonifacego Witkowskiego, a wybudowany w latach 1843-45.

 3. Neogotycki kościół pw. świętego Wawrzyńca to jeden z najstarszych zabytków miasta. Zaprojektowany został przez architekta Konstantego Wojciechowskiego w latach 1883-86.

 4. Dawny zajazd dworski zwany kiedyś Nową Oberżą wybudowany przez Feliksa Mniewskiego w 1843r. Budynek pełnił funkcję reprezentacyjnego domu zajezdnego wraz z restauracją.

 5. Zajazd królewski zwany też Pałacem Saskim lub Pałacem pod Koroną wzniesiono według projektu Johana Martina Waltera w latach 1748 (1750)-1753. Był to zajezdny dom podróżny dla Króla Polski i Saksonii – Augusta III Sasa.

 6. Zespół pałacowy Gierałty – pałac właścicieli Kutna. Został wybudowany w latach 1781-1785. Obecnie jest to siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej. Za budynkami pałacowymi mieści się park pałacowy, obecnie im. Wiosny Ludów.

 7. Kaplica grobowa Mniewskich, dawnych właścicieli Kutna. Została ona wybudowana w XIX w. Obecnie w jej wnętrzu mieści się wystawa Muzeum Bitwy nad Bzurą.

 8. Kutnowski dworzec kolejowy został zbudowany w 1862r. Przebudowano go w końcu XIXw. oraz w latach trzydziestych XXw. Odnowiony został w latach 2011-2012.

 9. Willa doktora Troczewskiego zbudowana w 1897r. Obecnie znajduje się tu Urząd Stanu Cywilnego.

 10. Dworek Modrzewiowy – Dwór Chlewickich. Jest to najstarszy drewniany zabytek Kutna. Powstał na przełomie XVII i XVIII w. Odrestaurowany został w roku 2012.

 11. Dawny Dom Dochodowy Ochotniczej Straży Pożarnej oddany do użytku w 1908r. Obecnie znajduje się tu Centrum Teatru, Muzyki i Tańca.

 12. Wybudowany w I połowie XIX wieku kompleks budynków szpitalnych. Doktor Antoni Troczewski pracował tu jako wolontariusz, a następnie został pierwszym dyrektorem Szpitala św. Walentego w Kutnie.

 13. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ