Download
zabytki poznania n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zabytki Poznania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zabytki Poznania

Zabytki Poznania

195 Views Download Presentation
Download Presentation

Zabytki Poznania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zabytki Poznania

 2. Spis treści • Historia Poznania • Wybrane zabytki • Warto zobaczyć

 3. Wydarzenia z historii Poznania • na przełomie VIII i IX w. powstanie Grodu Przemysława • Chrzest Polski w 966 roku • 1038 zmiana siedziby dworu książęcego (na Kraków) • 1253 – lokacja miasta na prawie Magdeburskim • 1295 – Koronacja Przemysła II na króla Polski

 4. Wydarzenia z historii Poznania • Od połowy XVII w. aż do czasów stanisławowskich podupanie miasta • 1793 Poznań staje się częścią Prus • Od początku XIX wieku na terenie Poznania oraz całej Wielkopolski prowadzona była akcja germanizacyjna • 1918 – wybuch Powstania Wielkopolskiego

 5. Wydarzenia z historii Poznania • Działania wojenne w latach 1939-45 doprowadziły do gigantycznych zniszczeń, sięgających około 55% stanu z 1939 roku. • W 1956 roku miały w Poznaniu miejsce wystąpienia robotnicze (tzw. poznański czerwiec),

 6. Wybrane zabytki Klasycystyczny gmach Biblioteki Raczyńskich zbudowano dzięki fundacji Edwarda Raczyńskiego (1 poł. XIX w.). Zdobi go piękna, klasycystyczna kolumnada nawiązująca do wschodniej fasady Luwru.

 7. Wybrane zabytki • Kościół farny św. Stanisława to barokowa trzynawowa bazylika z transeptem, zbudowana w latach 1649 - 1732. Wnętrze jest bogato dekorowane.

 8. Wybrane zabytki • Kościół franciszkanów-bernardynów był pierwotnie budowlą gotycką, wzniesioną przed 1473 r. Jego dwuwieżowa fasada z • charakterystycznymi wysokimi hełmami z początku XVIII w. została zaprojektowana przez Jana Stiera.

 9. Wybrane zabytki • Katedra, której budowę rozpoczęto w 968 r., była wielokrotnie niszczona. Obecnie jest to trójnawowa bazylika gotycka z reliktami architektury przedromańskiej i romańskiej, otoczona wieńcem kaplic.

 10. Wybrane zabytki • Parterowy budynek wzniesiony w latach 1785-87 z inicjatywy Komisji Dobrego Porządku wg projektu Jana Chrystiana Kamsetzera. Odwach zdobi attyka zwieńczona rzeźbami z piaskowca.

 11. Wybrane zabytki • Pałac Działyńskich został zbudowany w latach 1773-87. Jego klasycystyczną fasadę wieńczy bogata dekoracja rzeźbiarska. Sala Czerwona charakteryzuje się wspaniałym wystrojem (odbywa się w niej wiele prestiżowych spotkań).

 12. Wybrane zabytki • Ratusz to renesansowa budowla z poł. XVI w. Jego monumentalna fasada z trzykondygnacyjną arkadową loggią, zwieńczona jest wysoką ścianą attyki z trzema wieżami.

 13. Wybrane zabytki • Gotycki kościół św. Marcina został wzniesiony na początku XVI w. Wielokrotnie przebudowywany, został odbudowany w latach 40-50 XX w. po zniszczeniach II wojny światowej.

 14. Wybrane zabytki • Neoromański zamek cesarski, zaprojektowany przez Franza Schwechtena, został zbudowany w latach 1904 - 1910 dla cesarza Wilhelma II.

 15. Warto zobaczyć Tor regatowy wraz z zapleczem technicznym jest jednym z najnowocześniejszych obiektów na świecie. Dodatkowo tereny wokół toru dostarczają różnorakich możliwości spędzenia wolneog czasu.

 16. Warto zobaczyć Międzynarodowe Targi Poznańskie