Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zabytki Józefowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zabytki Józefowa

Zabytki Józefowa

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Zabytki Józefowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zabytki Józefowa

 2. Najciekawszymi zabytkami Józefowa są : *kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej *cmentarz grzebalny (pomniki i groby zasłużonych ) *pomnik łączniczki AK *domy w stylu Świdermajer *pomnik św. Floriana *pomnik przy ul. Słonecznej GALERIA

 3. Galeria Kościół i jego posesja Domy w stylu Swidermajer Cmentarz grzebalny Pomnik św. Floriana Pomnik łączniczki AK Pomnik przy ul. Słonecznej Wykonały:

 4. Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej Został oddany do użytku w 1909 roku. Kościół został wybudowany w stylu gotyku nadwiślańskiego. Zaprojektował go architekt Jana Biały. Na początku kościół był urządzony skromnie dopiero w 1925 roku zostały zakupione organy i drewniana ambona. Kościół jest wpisany do rejestru zabytków. Od 1 października 1947 do 1982 roku proboszczem był ks. Wincenty Malinowski. W parafii był uznawany za dobrego gospodarza i proboszcza .W latach 1982 – 94 proboszczem parafii był ks. Zbigniew Gaszkowski . W 1984 roku rozpoczęto rozbudowę kościoła i budowę obiektu administracyjno – katechetycznego według koncepcji inż. F. Dzierżanowskiego. W lipcu 1994 roku wybrano nowego proboszcza parafii został nim ks. Ludwik Antolak. Zakończono budowę domu parafialnego, wybudowano przy kościelną dzwonnicę i zakupiono nowe dzwony, dokonano remontu całego obiektu przywracając wnętrzu elementy dawnego wystroju kościoła z 1925 roku.

 5. Zabytki znajdujące się na terenie kościoła

 6. Zasłużeni

 7. Cmentarz grzebalny Cmentarz grzebalny znajduje się przy ul. Wawerskiej . Zostali na nim pochowani ludzie, którzy polegli za Polskę. W 2005 r. cmentarz został powiększony .

 8. Pomniki zasłużonych

 9. Pomnik łącziczki AK Pomnik Łączniczki Armii Krajowej w Józefowie jest pierwszym i jedynym w Polsce zabytkiem, wzniesionym jako wyraz hołdu dla dziewcząt i kobiet - żołnierzy Armii Krajowej, pełniących służbę łączności w latach okupacji kraju w czasie II Wojny Światowej.Pomysł budowy Pomnika poparła jednogłośnie Rada Miejska Józefowa a Zarząd Miasta wyznaczył na ten cel godne miejsce. Pomnik Łączniczek Armii Krajowej stoi na skwerze w centrum miasta, w pobliżu budynków Urzędu Miasta i Rady Miejskiej, przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Projekt pomnika i model do odlewu wykonał społecznie i z dużym osobistym zaangażowaniem prof. Bohdan Chmielewski, były żołnierz AK. Łączniczki AK symbolizuje odlana z brązu wysoka na 2,20 postać kroczącej młodej kobiety, umieszczona na półtorametrowym, granitowym cokole.

 10. Domy w stylu ŚWIDERMAJER Świdermajer - nazwa drewnianego budownictwa powstającego na przełomie XIX i XX w. Twórcą tego stylu był Michał Elwiro Andriolli mieszkający od 1886 r. w osadzie położonej nad Świdrem. Charakterystyczne dla tego stylu są werandy i przedsionki zaczerpnięte z architektury rosyjskiej, a także drewniane ażurowe zdobienia werand i ganków oraz szpiczaste zwieńczenia dachów. Nazwę "świdermajer" wymyślił prawdopodobnie Konstanty Ildefons Gałczyński, jako żartobliwie podobną do nazwy biedermeier.

 11. św.Florian Św. Florian jest opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy Ten pomnik znajduje się na terenie należącym do józefowskiej straży pożarnej.

 12. Pomnik przy ul. Słonecznej Pomnik ten zbudowano aby upamiętnić śmierć żołnierzy AK w willi przy ul. Słonecznej 16. Dnia 25 kwietnia 1944 r. Niemcy otoczyli budynek. Nie udało im się schwytać mieszkańców. Rozpętał się ogień z broni maszynowej. Wrogowie postanowili podpalić dom. Żołnierze AK podjęli decyzję o próbie ratunku dziecka , które znajdowało się w mieszkaniu. Zofia Wiszniowska tuląc do piersi jednorocznego Januszka uciekła przez okno. Posypały się za nią strzały. Przeżyła. Trzech żołnierzy zginęło jednak przed budynkiem.

 13. „Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Sokrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym. ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności” Wykonały : Agata Kuśmierczyk Ola Szymańska