Download
zabytki krakowa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZABYTKI KRAKOWA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZABYTKI KRAKOWA

ZABYTKI KRAKOWA

832 Views Download Presentation
Download Presentation

ZABYTKI KRAKOWA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZABYTKI KRAKOWA Weronika Gaj Klasa 6 B

 2. Do zabytków Krakowa należą : • Kościół Mariacki • Barbakan • Sukiennice • Brama Floriańska • Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła • Wawel • Zamek Królewski na Wawelu • Wieża Ratuszowa • Kościół św. Wojciecha • Uniwersytet Jagielloński

 3. Kościół Mariacki Kościół archiprezbiterialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwany także kościołem Mariackim – jeden z największych i najważniejszych, po Katedrze Wawelskiej, kościół Krakowa, od 1962 posiada tytuł bazyliki mniejszej. Należy do najbardziej znanych zabytków Krakowa i Polski. Jest kościołem gotyckim, budowanym w XIV i XV wieku. Położony jest przy północno-wschodnim narożniku Rynku Głównego, na Placu Mariackim 5.

 4. Barbakan Barbakan w Krakowie (zwany też potocznie Rondlem) – barbakan, najbardziej wysunięta na północ część fortyfikacjimiejskich w Krakowie. Został wzniesiony w latach 1498-1499. Obecnie barbakan jest oddziałem MuzeumHistorycznegoMiastaKrakowa. Wykorzystywany jest jako miejsce ekspozycji różnorodnych wystaw, jako arena walk sportowych .

 5. Barbakan Stanowi wycinek koła o średnicy wewnętrznej 24,40 m, a grubość murów sięga powyżej 3 m. Jest to gotycka budowla z siedmioma wieżyczkami. Dawniej był połączony z BramąFloriańską długą szyją i jego głównym zadaniem była jej obrona. Do Barbakanu prowadziło wejście od strony Kleparza. Do dwóch bram fortecy wiodły mostyzwodzone, przerzucone nad wyłożoną kamieniami fosą o 24-metrowej szerokości i 3,5-metrowej głębokości. Ponadto od strony Kleparza znajduje się znacznie wysunięta na zewnątrz przybudówka, pod którą niegdyś przepływała woda. Przybudówka ta związana była z funkcjonowaniem bram i mostów zwodzonych.

 6. Sukiennice Sukiennice w Krakowie – zabytkowy budynek sukiennic znajdujący się w centralnej części Rynku Głównego w Krakowie. Sukiennice podlegały przez wieki wielu przemianom i ich obecny kształt w niczym nie przypomina dawnych sukiennic. Obecnie na piętrze Sukiennic znajduje się Galeria Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX wieku. Stanowi ona oddział MuzeumNarodowego. Na parterze Sukiennic znajduje się również słynna kawiarniaNoworolski .

 7. Brama floriańska Brama Floriańska (Brama św. Floriana) w Krakowie – średniowieczna brama z basztą, położona na Starym Mieście w Krakowie u końca ulicy Floriańskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Pijarską. Stanowi pozostałość po dawnych murach miejskich. W XIII i XIV wieku Kraków otoczono murem. Brama Floriańska, o której źródła pisane wspominają od 1307 roku, była jedną z bram w murach obronnych. Przez bramę biegł trakt do Kleparza koło Kościoła św. Floriana; tutaj też zaczynała się Droga Królewska na Wawel.Obecna budowla w swojej najstarszej części pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku. W latach 1565-1566 w pobliżu Bramy Floriańskiej zbudowany został Arsenał Miejski.

 8. Brama Floriańska Liczy 34,5 m wysokości (do gałki hełmu). Znajdującą się nad wejściem (od strony Plant) płaskorzeźbę z orłem piastowskim . Zastąpiła ona w 1820 roku wcześniejszego orła. Od strony miasta widnieje płaskorzeźba z XVIII wieku wyobrażająca św. Floriana. Barokowe zwieńczenie Bramy Floriańskiej zostało wykonane w 1660 roku. Przy portalu bramnym do dziś zachowały się prowadnice na kratę. Wewnątrz bramy znajduje się klasycystyczny ołtarz z początku XIX w. Z późnobarokową kopią cudownego obrazu Matki Boskiej Piaskowej.

 9. Kościół św. Apostołów piotra i Pawła Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła - parafialny kościół rzymskokatolicki położony przy ulicy Grodzkiej 52a, w Krakowie. Znajduje się po wschodniej stronie placu św. Marii Magdaleny, obok kościoła św. Andrzeja. Jest to prawdopodobnie największy pod względem pojemności zabytkowy kościół w Krakowie. Jest to pierwsza budowla architektury barokowej w Krakowie.

 10. Wawel Wawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie , na lewym brzegu Wisły. Zbudowany jest z liczących 161–155 mln lat górnojurajskich wapieni. Na wzgórzu znajdują się dwa zabytkowe zespoły budowlane. W 1978 Wawel wraz ze Starym Miastem, Kazimierzem i Stradomiem zo - stał wpisany na listę światowego dziedzictwa. W 1994 został uznany za pomnik przyrody. Częścią tego kompleksu są także fortyfikacjeWawelu. Odnalezione zostały relikty innych budowli, pochodzących z różnych epok.

 11. Zamek Królewski na Wawelu Zamek Królewski na Wawelu – rezydencja królewska o charakterze zabytkowym, mieszcząca się na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie o powierzchni 7040 m² z 71 salami wystawowymi. Zamek był na przestrzeni wieków wielokrotnie rozbudowywany i odnawiany. Liczne pożary, grabieże i przemarsze obcych wojsk, powodowały, iż obiekt wielokrotnie odbudowywano w nowych stylach architektonicznych.

 12. Wieża Ratuszowa Wieża ratuszowa – gotycka wieża z XIV wieku znajdująca się na Rynku Głównym w Krakowie, o wysokości 70 m. Ocalała ze zburzonego w 1820 roku ratusza – wówczas głównego gmachu administracyjnego Krakowa. Wśród budynków na Rynku, ratusz wyróżniał się swoją sylwetką: wysoka wieża, zwieńczona kiedyś gotyckim hełmem z zegarem, z przylegającym korpusem zamkniętym trójkątnym szczytem i spichlerz. Dawniej znajdowały się w nim Izba Pańska, Izba Ławnicza i w podziemiach więzienie zizbą tortur.

 13. Kościół św. Wojciecha Kościół św. Wojciecha – kościół znajdujący się na Rynku Głównym w Krakowie. Pierwotnie romański, w XVII i XVIII wieku przebudowany w stylu barokowym. Wedle tradycji w tym miejscu miał głosić kazania św. Wojciech, a na pamiątkę tego wydarzenia miał powstać drewniany kościółek. Podczas badań archeologicznych odsłonięto pod obecną budowlą relikty wcześniejszej, murowanej, z przełomu X i XI wieku. W podziemiach kościoła znajduje się ekspozycja związana z historią Rynku.

 14. Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski) - najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Uniwersytet został założony w 1364 w Kazimierzu z fundacji Kazimierza III Wielkiego i odnowiony w 1400 w Krakowie przez Władysława II Jagiełłę . W 1817 nadano mu nazwę Jagielloński, by podkreślić jego związki z tą dynastią.

 15. Uniwersytet Jagielloński W 1936 prezydent Ignacy Mościcki odznaczył Uniwersytet Jagielloński Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za osiągnięte w przeciągu wielowiekowego istnienia bezcenne zdobycze w dziedzinie polskiej nauki, pielęgnowania tradycji historycznych i patriotycznego wychowania wielu pokoleń”. W Rankingu Szkół Wyższych 2012 Perspektyw i Rzeczpospolitej Uniwersytet Jagielloński został uznany za najlepszą uczelnię wyższą w Polsce. W ogólnoświatowym rankingu szanghajskim jest klasyfikowany na miejscach 301-400.

 16. Wykorzystane Źródła : • Zdjęcia : Google Grafika • Teksty : Wikipedia KONIEC