Download
zabytki warszawy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zabytki Warszawy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zabytki Warszawy

Zabytki Warszawy

250 Views Download Presentation
Download Presentation

Zabytki Warszawy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zabytki Warszawy Julia Piątkowska Ola Leśniak Magda Gajewska Ela Roman Julia Sowińska Zosia Bichniewicz Mateusz Kurzyński

 2. Belweder

 3. Belweder • Pałac w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, na Trakcie Królewskim. • Zbudowany w stylu klasycystycznym. • Pałac został przebudowany przez Jakuba Kubickiego w latach 1818-1822 na miejscu XVII-wiecznej willi Krzysztofa Zygmunta Paca. • Pałac był siedzibą Naczelnika Państwa i Prezydenta II Rzeczypospolitej do 1926, ministra spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego, niemieckiego gubernatora Warszawy Ludwiga Fischera, przywódcy Polski Ludowej Bolesława Bieruta i siedzibą prezydencką na początku III Rzeczypospolitej. • Obecnie Belweder pozostaje własnością Kancelarii Prezydenta RP i jest używany do celów reprezentacyjnych. Ze względu na historię szczególnie chętnie wykorzystywany jest podczas uroczystości o charakterze wojskowym oraz spotkań dyplomatycznych prezydenta lub premiera z zagranicznymi przywódcami. • W pałacu znajduje się także Muzeum Józefa Piłsudzkiego.

 4. Pałac Jana III Sobieskiegow Wilanowie - architektura • Pałac w Wilanowie został zbudowany w latach 1681–1696według projektu Augustyna Locciego, dla króla Jana III Sobieskiego. Pałac przetrwał zabory, wojny i okupacje. Jego architektura jest połączeniem sztuki europejskiej i staropolskiej tradycji budowlanej. Wystrój malarski pałacu jest dziełem wielu artystów. • Na początku pałac był magnacką rezydencją, a w późniejszych latach (1696) reprezentuje styl barokowej podmiejskiej rezydencji.

 5. Pałac w Wilanowie - historia • Pałac należał na początku do króla Jana III Sobieskiego, a po jego śmierci do jego synów. Później przejmowały go różne rody magnackie. W 1730 przejął go król August II Mocny. • W 1805 właściciel Stanisław Kostka Potocki w jednej części pałacu założył jedno z pierwszych publicznych muzeów w Polsce. Były tam zbiory sztuki europejskiej oraz dalekowschodniej, a także część poświęcona Janowi III Sobieskiemu.

 6. Kościół Zbawiciela • Jest to jeden z nie wielu zabytków który przetrwał 2 wojnę światową • kościół ten powstał w 1899 r. z inicjatywy księdza arcybiskupa, metropolity warszawskiego, Wincentego Chościaka. • znajduje się on na skrzyżowaniu ulic Mokotowskiej i Marszałkowskiej • Konkurs na projekt kościoła wygrał Stefan Szyller • Lecz realizację powierzono architektowi, autorowi m.in. kościoła św. Wojciecha na Woli i św. Floriana na Pradze, Józefowi Piusowi – absolwentowi Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu.

 7. Od 1993 roku budynek ten jest siedzibą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pałac Prezydencki jest najokazalszym gmachem przy Krakowskim Przedmieściu i jednocześnie największym z warszawskich pałaców. Stoi pomiędzy kościołem a hotelem Bristol. Pałac Prezydencki

 8. Pierwotnie wyglądał inaczej, zaś swój obecny wygląd i tradycyjną nazwę (czyli Pałac Namiestnikowski) zyskał w XIX wieku podczas gruntownej przebudowy. Gmach ten rzadko posiadał głównych mieszkańców, a głównie spełniał szereg funkcji publicznych. Od końca XX wieku był siedzibą a zarazem domem kolejnych prezydentów Polski. Od roku 2010 Pałac Prezydencki spełnia jedynie funkcje biurowe, podczas gdy rezydencją prezydenta (Bronisława Komorowskiego) stał się Belweder.

 9. Zamek Królewski Znajduje się przy Placu Zamkowym, na Śródmieściu Na początku była to rezydencja Książąt Mazowieckich, potem siedziba: Króla, Sejmu Na przestrzeni lat przeznaczony na potrzeby administracji Rosyjskiej, następnie w zamku mieściła się rezydencja

 10. Zamek Królewski • Zamek został spalony i ograbiony w 1939 roku, następnie zrekonstruowany i odbudowany • W 1980 został wpisany na Światową Listę UNESCO • Stanowi pomnik kultury narodowej, pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne • Wybudowany w stylu gotycko-klasycystycznym

 11. Arsenał • Jest to królewski magazyn z rozległym dziedzińcem • Znajduje się przy ulicy Długiej 52 • Gmach ten wzniesiony został w latach 1638-1643 z rozkazu króla Władysława • Miała tam miejsce słynna Akcja pod Arsenałem • Obecnie służy jako Państwowe Muzeum Archeologiczne

 12. Sejm 1925-1928

 13. Sejm Rzeczpospolitej Od 1505 roku najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce. Składa się on z 460 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych Kadencja Sejmu, zgodnie z Konstytucją, trwa 4 lata

 14. Położenie i historia • Wiejska4/6/8 Warszawa • Historycznie udokumentowany sejm wyznaczył Władysław Łokietek na 26 maja 1331 w Chęcinach. Ten ogólnopolski sejm rokował do 14 czerwca tycząc wojny znanej z bitwy pod Powcami. Wydarzenie to odnotowane jest przez wielu historyków, począwszy od Jana Długosza • W 1918 przedstawicielePolaków żyjących w Niemczech zebrali się na Polskim Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu.