Download
zabytki warszawy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zabytki Warszawy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zabytki Warszawy

Zabytki Warszawy

888 Views Download Presentation
Download Presentation

Zabytki Warszawy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zabytki Warszawy Filip Zawadka Janek Dąbrowski Olek Partyga Julka Lang Ula Fenrych Ola Kaziów Janek Walczak Julka Grupińska

 2. Spis treści: • Zamek Królewski • Łazienki – Pałac na Wodzie • Wilanów • Katedra Świętego Jana • Kościół Zbawiciela • Belweder • Pałac Prezydencki • Sejm • Arsenał • Cytadela

 3. Zamek Królewski Spis treści

 4. Lokalizacja • Adres: Plac Zamkowy 4 • Zamek Królewski znajduje się w Warszawie przy placu Zamkowym Spis treści

 5. Okoliczności powstania, epoka • Jest to zamek rezydencyjny, jego architektem był Matteo Castelli. • Pierwotnie była to rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu. • W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. • Od 1920 do 1922 siedziba Naczelnika Państwa. • 1926–1939 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. • Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944. • Po 1971 odbudowany i zrekonstruowany. W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. Spis treści

 6. Styl • Zamek Królewski jest w stylu barokowo-klasycystycznym Spis treści

 7. Funkcja kiedyś i dziś • Obecnie stanowi pomnik historii i kultury narodowej, pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. Wpisany jest do Państwowego Rejestru Muzeów Spis treści

 8. Ciekawostki • W 1980 Zamek Królewski, wraz ze Starym Miastem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. • Na Zamku Królewskim w Warszawie przechowywane są insygnia władzy Prezydenta RP: tłoki pieczętne Prezydenta Rzeczypospolitej, Chorągiew Rzeczypospolitej oraz dokumenty państwowe, które 22 grudnia 1990 roku Ryszard Kaczorowski przekazał Lechowi Wałęsie. Spis treści

 9. Łazienki – Pałac na wodzie Spis treści

 10. ,,Pałac na wodzie’’ był początkowo rezydencją magnacką, od końca XVIII wieku – królewską. • Należy do najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków klasycystycznych • W sąsiedztwie pałacu znajduje się letni Teatr na Wyspie z 1790 roku, naśladujący starożytne ruin Spis treści

 11. Pałac w Wilanowie Spis treści

 12. Pałac w Wilanowie • Pałac został zbudowany w Warszawie, na Wilanowie Królewskim, koło Morysina. Został wzniesiony w latach 1681-1696 dla króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery wg projektu Augustyna Locciego. Skrzydła boczne zostały dobudowane w latach 1723-1729. Architektura tego barokowego pałacu jest oryginalna – polega na efektownym połączeniu sztuki europejskiej ze staropolską tradycją budowy. • Dziś spełnia on funkcję muzeum, które sprawuje opiekę i eksponuje zbiory sztuki. Spis treści

 13. Katedra św. Jana Spis treści

 14. Lokalizacja Katedra archidiecezji warszawskiej znajduje się na Starym Mieście w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 8 Spis treści

 15. Okoliczności powstania , epoka • Archikatedra św. Jana to najstarszy kościół w Warszawie, od 1339 roku znany jako parafialny, w latach 1402-1406 podniesiony do godności kolegiaty, od 1797 roku katedra, od 1818 archikatedra, od 1960 roku bazylika mniejsza Spis treści

 16. Styl • W latach 1836-1840 przebudowana przez A. Idźkowskiego w stylu gotyku angielskiego. Spis treści

 17. Zdjęcie Spis treści

 18. Kościół Najświętszego Zbawiciela Spis treści

 19. Położenie • Śródmieście • Ulica Marszałkowska 37 Spis treści

 20. Powstanie • Kościół wzniesiono według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, Ludwika Panczakiewicza i Władysława Żychlewicza. Bazylikę poświęcono 12 października 1901 r • Jego styl nawiązuje do form polskiego renesansu i baroku. Spis treści

 21. Ciekawostki • W czasie II wojny światowejNiemcy podłożyli materiał wybuchowy i wysadzili kościół dolny w przeddzień ucieczki ze stolicy. Runęły sklepienia, hełm drugiej wieży i kościół dolny. Nadzwyczaj silna konstrukcja filarów i arkad sklepiennych wytrzymała jednak ten wstrząs. • Po wojnieWładze komunistyczne nakazały przesunięcie osi ulicy Marszałkowskiej, aby zasłonić widok na kościół. Spis treści

 22. Belweder Spis treści

 23. Lokalizacja • Pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim Spis treści

 24. Okoliczności powstania, epoka • Wzniesiony w latach 1819–1822 według projektu Jakuba Kubickiego w miejscu barokowego pałacu projektu Jakuba Fontany Spis treści

 25. Styl • W stylu klasycystycznym Spis treści

 26. Funkcja kiedyś i dziś • Pałac był siedzibą Naczelnika Państwa i Prezydenta II Rzeczypospolitej do 1926, ministra spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego Obecnie Belweder pozostaje własnością Kancelarii Prezydenta RP i jest używany do celów reprezentacyjnych. Spis treści

 27. Ciekawostki • Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wykonujący obowiązki głowy państwa marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zakazał organizowania jakichkolwiek oficjalnych uroczystości (z wyjątkiem żałobnych) w Pałacu Prezydenckim Wszystkie ceremonie) odbywały się w Belwederze. Spis treści

 28. Funkcja kiedyś i dziś • Stanowi jedno z najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej Polski. W jej murach wygłaszał kazania ksiądz Piotr Skarga, Władysław IV Waza zaprzysiągł swoje pacta conventa, tu miały miejsce śluby, koronacje 2 władców Polski, pogrzeby wielu osobistości oraz została zaprzysiężona Konstytucja 3 maja. Do dziś odbywają się w niej ważne uroczystości narodowe. Od 1994 jest także miejscem odbywania się Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej "Organy Archikatedry". Spis treści

 29. Ciekawostka • W południowo-wschodnią ścianę katedry jest wmurowana pamiątka z powstania warszawskiego: fragment gąsienicy z niemieckiego czołgu Spis treści

 30. Od 1505 roku najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce. • Budynek Sejmu i inne gmachy parlamentu usytuowane są nad skarpą wiślaną w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej i Maszyńskiego wWarszawie. • Najważniejszymi pomieszczeniami w Sejmie są Sala Posiedzeń i Sala Kolumnowa. Cały kompleks został zbudowany między1925 a 1928 rokiem. 30 Sejm Spis treści

 31. Historia sejmu • W 1505 roku podczas Sejmu w Radomiu uchwalono konstytucję Nihil novi w której poważnie ograniczono kompetencje prawodawcze monarchy I Rzeczypospolitej na rzecz szlachty. Zakazywała ona królowi wydawania ustaw bez uzyskania zgody szlachty, reprezentowanej przez Senat i izbę poselską; król mógł wydawać samodzielne edykty tylko w sprawach miast królewskich, Żydów, lenn, chłopów w królewszczyznach i w sprawach górniczych. Trzy stany reprezentowane w Sejmie to: posłowie, senatorowie i król. Ustawy wówczas nazywano konstytucjami. W kompetencjach Sejmu było: uchwalanie konstytucji (ustaw) w sprawach wydatków i dochodów państwa, wielkości podatków, liczebności wojska oraz podejmowanie decyzji o wojnie, przymierzach politycznych i sojuszach wojskowych. Sejm był zwoływany przez króla, a w okresie bezkrólewia (interregnum)przez prymasa-interrexa. • Sejmy były: • zwyczajne, które zbierały się co 2 lata na okres 6 tygodni; • nadzwyczajne, które mogły być zwołane w dowolnym terminie na okres 2 tygodni. Spis treści

 32. Pałac Prezydencki Mieszczący się na warszawskim Krakowskim Przedmieściu, Pałac Prezydencki aktualnie (od roku 1993) pełni funkcje miejsca zamieszkania prezydenta RP. Pierwotnie jednak była to rezydencja hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Od roku budowy (1646) został spalony (częściowo)i wielokrotnie przebudowywany. Przed wejściem głównym do pałacu stoi pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.

 33. Arsenał Królewski Warszawa Spis treści

 34. Mieszczący się przy ul. Długiej 52 w Warszawie – wczesnobarokowy arsenał broni. Powstała w latach 1638-1643 dwupiętrowa budowla przeżyła wiele dramatycznych wydarzeń, lecz największym z nich była znana „Akcja pod Arsenałem” przeprowadzona przez zastępy „Szarych Szeregów”. Od roku 1958 Arsenał należy do Państwowego Muzeum Archeologicznego. Spis treści

 35. Cytadela Spis treści

 36. Spis treści Powstała według projektu generała majora Iwana rozpoczęto 31 maja 1832. Teren miał powierzchnię 36 ha i plan zbliżony do pięcioboku, którego najdłuższy bok przylegał do skarpy wiślanej.

 37. Spis treści Cytadela Aleksandrowska stanowiła umocnienie bastionowe z suchą fosą. Dnem fosy poprowadzono Mur Carnota, który do dziś poza niewielkimi fragmentami zachowany jest w dobrym stanie. W 1835 roku na prawym brzegu Wisły wzniesiono tzw. Fort Śliwickiego, pełniący funkcję bardzo silnego przedmościa

 38. Spis treści Obecnie na Cytadeli mieści się Dowództwo Wojsk Lądowych i 3 batalion zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych, w skład którego wchodzi Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.