Download
zabytki wroc awia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zabytki Wrocławia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zabytki Wrocławia

Zabytki Wrocławia

192 Views Download Presentation
Download Presentation

Zabytki Wrocławia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zabytki Wrocławia Wykonała Agnieszka Juszczak sem. I

  2. Spis Treści • Ratusz • Hala Ludowa • Uniwersytet Wrocławski • Katedra Św. Jana Chrzciciela • Panorama Racławicka • Ostrów Tumski • Ogród Japoński

  3. Ratusz • Ratusz - jedyny na Śląsku świecki zabytek najwyższej klasy z epoki gotyku; budowany, a następnie rozbudowywany w latach 1328-1510. Bogata dekoracja rzeźbiarska, ciekawe gotyckie sklepienia.

  4. Hala Ludowa • Hala Ludowa - hala widowiskowo-sportowa. Wpisana do rejestru zabytków w 1962, wraz z zespołem architektonicznym obejmującym m.in. Pawilon Czterech Kopuł, Pergolę i Iglicę. W 2006 wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

  5. Uniwersytet Wrocławski • Uniwersytet Wrocławski - gmach z XVIII wieku na miejscu dawnego zamku książęcego, największa barokowa budowla w mieście o fasadzie mierzącej 171 metrów. Wnętrze bogato zdobione. Tam też znajduje się barokowa

  6. Katedra św. Jana Chrzciciela • Katedra św. Jana Chrzciciela położona na Ostrowie Tumskim - najstarszej części miasta. Pierwsza świątynia biskupstwa śląskiego. Obecnie trójnawowa bazylika. We wnętrzu duży zespół rzeźb gotyckich i barokowych. Największe w Polsce XX-wieczne organy.

  7. Panorama Racławicka • Panorama Racławicka. Słynne malowidło Jana Styki i Wojciecha Kossaka powstało w 1894 roku w 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r. Przedstawia bitwę stoczoną pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku - pierwszą bitwę powstania. Płótno ma wysokość 15 metrów, obwód ok. 114 metrów, zaś powierzchnię 1800 metrów kwadratowych.

  8. Ostrów Tumski • Ostrów Tumski (dziś - najstarsza, zabytkowa dzielnica Wrocławia; niem. Dominsel) powstał na obszarze dogodnych przepraw, gdyż Odra między ujściem rzek Oławy na południu, Ślęzy i Widawy na północy - rozgałęziając się na liczne zwężające odnogi utworzyła tu mniejsze i większe wyspy ("ostrowy").

  9. Ogród Japoński • Ogród Japoński we Wrocławiu znajduje się w Parku Szczytnickim. Ogród japoński założony został w latach 1909-1912 w związku z Wystawą Światową z 1913 roku, z inicjatywy hrabiego Fritza von Hochberga z Iłowej i zaprojektowany przez japońskiego ogrodnika Mankichi Arai.

  10. Bibliografia Informacje zaczerpnięte z: http://www.immt.pwr.wroc.pl/wroclaw/zabytki.html http://pl.wikipedia.org Zdjęcia zaczerpnięte z: http://www.deviantart.com