modern a sou asn architektura n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modern í a současná architektura PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modern í a současná architektura

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27
skyler-callahan

Modern í a současná architektura - PowerPoint PPT Presentation

103 Views
Download Presentation
Modern í a současná architektura
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Moderní a současná architektura 20. století

 2. Moderní architektura • termín užívaný pro mnoho stavitelských stylů s podobnými charakteristikami: • zjednodušení forem • eliminaci ornamentů • „sloh“ byl vytvořen na počátku 20. století • moderní architekturu přijalo mnoho vlivných architektů a teoretiků architektury(ačkoli v první polovině 20. století bylo postaveno pouze málo "moderních budov) • získala popularitu až po 2. světové válce Art deco

 3. Původy pojmu - moderní • vyvinutí moderní architektury - jako sociální aspekt • úzce spojený s projektem moderny a tudíž osvícenství • moderní sloh jako výsledek sociální a politické revoluce • slovo „moderní“ se pak staví proti humanistickému obdivování antiky • Descartes v Geometrii podal obecné řešení úlohy, která v antice platila jako neřešitelná a koncem 17. století pak vznikl rovněž ve Francii „Spor starých a moderních“(Querelle des anciens et des modernes), jehož téma – překonávání klasické antiky – se pak táhne až do současnosti • slovo „moderní“je synonymem osvěty, pokroku, rozumu a svobody, (protikladem starého tmářství a útlaku)

 4. Pojmy • Moderní znamená současný nebo nedávný oproti starobylému či zastaralému. • Modernita je to, co moderní dobu a moderní umění charakterizuje. • Modernizace je oprava nebo úprava zastaralého tak, aby odpovídalo současným potřebám.

 5. BelperNorthMill • moderní architektura řízena technologickým a stavitelským vývojem • schopnosti materiálů, které se pro nové budovy používaly, jako např. železo, ocel, beton a sklo, přispěly k objevu nových technik staveb a byly součástí průmyslové revoluce • v roce 1796 majitel mlýna v Shrewsbury Charles Bagepoužil poprvé ohnivzdorný design, který spočíval v odlitém železu a cihlách s podlahou z dlažebních kostek • taková konstrukce velmi posilnila strukturu mlýnů, což jim umožnilo umístit mnohem větší stroje

 6. Křišťálový palác-CrystalPalace v Hyde Parku • postavený Josephem Paxtonem při příležitosti Velké výstavy v roce 1851 je raným příkladem železné a ocelové stavby

 7. Modernismus jako reakce… • historikové pokládají modernismus za věc vkusu • reakci proti eklekticismu a marnotratným slohovým excesům viktoriánské doby a secese

 8. počátek 20. stol. • kolem roku 1900 začalo mnoho architektů po celém světě vyvíjet nová architektonická řešení, aby spojili tradice (např. gotiku) s novými technologickými možnostmi • práce Louise Sullivana a Franka LloydaWrightav Chicagu, Victora Horty v Bruselu, Antoni Gaudihov Barceloně, Otto Wagnera ve Vídni mohou být považovány za boj mezi starým a novým • v této době se začal termín moderní architektura, blížící se svému pozdějšímu významu, používat i v tisku

 9. Victor Horta v Bruselu

 10. Victor Horta v Bruselu

 11. Frank LloydWright

 12. Antoni Gaudiv Barceloně La Sagrada Familia

 13. Antoni Gaudiv Barceloně La Sagrada Familia

 14. První polovina 20. století • V 20. letech 20. století získaly věhlas nejdůležitější osoby moderní architektury. Do velké trojky jsou počítáni: • LeCorbusier • L. M. van der Rohe • Walter Gropius • Mies van der Rohe a Gropius byli oba řediteli Bauhausu, jedné z mnoha evropských škol a asociací spojených se snahou skloubit tradici řemesel a průmyslové technologie.

 15. Le Corbusier

 16. Bauhaus

 17. 10 “NEJ” STAVEB EVROPY více info: http://lide.gymcheb.cz

 18. 30 St Mary Axe • Londýn, Velká Británie • 180m • Norman Foster a KenShuttleworth • Struktura se podobá tvaru šišky, pro minimalizaci vzduchové turbulence v okolí budovy. Stavba je navržena jako energeticky úsporná stavba a vyžaduje pouze polovinu energie obdobných staveb. Mezery v každém poschodí vytvářejí šest šachet, které vytvářejí efekt dvouvrstvého skla a vzduchová vrstva izoluje vnitřní prostory.

 19. Centre Pompidou • Paříž, Francie= kulturní centrum a muzeum • Navrhovali britsko-italští architekti Renz Piano a Richard Rogers, podílel se i Jan Kaplický. • Moderně působící skleněný palác o délce 166 m, šířce 60m a výšce 42 m. Komunikace a rozvody jsou vedeny vně budovy různobarevně odlišeným potrubím a spolu s konstrukcí, která připomíná „zapomenuté lešení“ vytváří velmi netradiční vzhled této budovy.

 20. City ofArtandSciences • Valencie, Španělsko • Skládá se z pěti oblastí. Je centrem všech umění a věd. • Santiago Calatrava+FélixCandela • projekt začal v červenci 1996

 21. CubicHouses • Rotterdam, Nizozemí • navrhl Piet Blom v roce 1984 • je to jedna z nejzajímavějších turistických atrakcí • každý dům má 3 patra

 22. ForestSpiral • ve stavbě se snoubí výtvarné umění, ekologie a filozofie • Vídeň, Rakousko • Navrhl ji rakouský malíř Friedrich Stowasser

 23. London City Hall • London, Velká Británie • Londýnská radnice je sídlem správní organizace Velkého Londýna - Greater London Authority. • navržena Normanem Fosterem a otevřena v červenci 2002 • má nezvyklý cibulovitý tvar pro docílení zmenšení její vnější plochy a tím i snížení energetických ztrát • z ochozů je vidět do interiéru budovy, což má symbolizovat průhlednost rozhodování této radnice

 24. Louvre pyramida • Paříž, Francie • velká pyramida ze skla a kovu • slouží jako hlavní vchod do muzea • 26m vysoká struktura ze skleněných segmentů

 25. Gazprombuilding • Rusko • Daniel Libeskind • hlavní budovy kulturní a obchodní instituce, včetně muzea a koncertní haly,…

 26. Tančící dům • Praha, Česko • Byl dokončen roku 1996. Je první stavbou špičkových světových architektů, která byla ve městě po revoluci realizována. Tančící dům navrhl Vlado Milunić spolu s Frankem O. Gehrym. • Pojmenován je podle tvaru svých dvou nárožních věží, inspirovaných slavným meziválečným tanečním párem Freda Astaira a Ginger Rogersové. • Využíváno je takřka 3000 m2 kancelářských ploch na celkem 6ti podlažích, v objektu je i restaurace a konferenční a školicí středisko.

 27. The Crooked House • Polsko • Szotynscy Zaleski • Tato unikátní budovabyla inspirována pohádkovou ilustrací. • Křivý dům je nejvíce fotografovaný objekt v Polsku.