Download
brukerunders kelse 2007 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brukerundersøkelse 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brukerundersøkelse 2007

Brukerundersøkelse 2007

88 Views Download Presentation
Download Presentation

Brukerundersøkelse 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Brukerundersøkelse 2007 Per H. Jacobsen

 2. ? Pressekonferanse Sluttpakke

 3. Spørsmål & temaer Tema Spørsmål Åpent Hvem? Fornøyd med... 1, 2.1-10 Alle Elektronisk post 3, 4.1-3, 5, 6 7 Alle IT-sider i Web 8, 9.1-9.5 Alle Web-publisering 10, 11 12 Alle Fronter-tjenesten 14, 15.1-4, 16 17 Vitenskapelig Forskningsstøtte 18.1-7 19 Vitenskapelig Felles studentsystem 20, 21 22 Ikke-vitenskapelig Elektronisk kalender 23, 24.1-4 25 Alle Kompetanse & Opplæring 26, 27, 28 29 Alle IT-avisa 30.1-30.2 31 Alle Hjelp & brukerstøtte 32, 33.1-4, 34.1-2, 35.1-7, 36 37 Alle Utstyr 38, 39, 40 Alle Ansvar & sikkerhet 41, 42.1-3, 43.1-5 Alle Personalia 13, 44, 45, [46…56] Alle Syn på undersøkelsen 57 Alle

 4. Oppsummering • SUIT er først og fremst en temperaturmåling for et utvalg grunnleggende IT-tjenester og noen mer spesialiserte tjenester. • SUIT er gjennomført årvisst i 2003-2007. • SUIT er rettet mot ansattebrukere fra hele UiO [unntatt USIT-ansatte]. • SUIT 2007 omfattet et tilfeldig utvalg på 2969 personer. • SUIT 2007 hadde en svarprosent på 47.5% [N=1409 respondenter].

 5. Oppsummering • Det overordnede inntrykket er at det står rimelig bra til og at endringene fra år til år er relativt beskjedne. • SUIT er ikke en undersøkelse som avdekker dramatiske forhold. • For flere av tjenestene er andelen som er fornøyd med tingenes tilstand temmelig konstant over de fem årene vi har tall for. • Det kan være en indikasjon på hvor langt det er mulig å komme i tjenestekvaliteten med den innsats og organisering vi har i dag.

 6. Oppsummering • Det er endringer som er verdt å merke seg i svarene for enkelte tjenester/temaer i forhold til tidligere år. • Det avdekkes variasjoner når vi bryter svarfordelingene ned på stillingstype, aldersgruppe og fakultet – men ikke dramatiske avvik. • Av hensyn til anonymiteten brukes bare unntaksvis grunnenhet.

 7. Oppsummering • SUIT 2007 har fungert godt rent teknisk og prosessmessig. • Vi har fått overveiende positive tilbakemeldinger fra deltagerne. • Det har vært svært få e-poster om problemer med besvarelsen. • Kommentarene i skjemaets siste åpne spørsmål om hva man synes om skjemaet og opplegget er overveiende positive. • Undersøkelsens omfang er innenfor toleransegrensen, men det bør ikke skaleres vesentlig opp [antall spørsmål, svartid, varighet, purringer].

 8. Forventninger & Fornøyd med... Hvor godt mener du alt i alt IT-tjenestene ved universitetet svarer til forventningene dine til slike tjenester? 2 Hvor fornøyd er med disse aspektene ved IT-tjenestene? 2.1 IT-utstyret du bruker 2.2 Datanettet 2.3 Servere og hjemmeområde 2.4 Utskrift 2.5 Programmer 2.6 Stabilitet 2.7 Sikkerhet 2.8 Hjemmekontor 2.9 Informasjon om IT-tjenestene 2.10 Brukerstøtte og hjelp i det daglige

 9. Forventninger ++ + 0 – –– 15.8 56.5 21.7 4.9 1.1 Fakultet ++/+ 0 –/–– HF/TF 69.2 25.9 4.9 JUS 77.8 15.3 6.9 MED 68.5 22.6 8.9 MN 74.7 19.8 5.0 OD 82.8 14.1 3.1 SV 63.6 28.3 8.1 UV 69.5 19.4 11.1 UB 82.3 14.7 2.9 MUS 76.9 21.2 1.9 DIV 80.0 16.7 3.3 SADM 75.0 23.1 2.0 Alle 72.3 21.7 6.0 1 Hvor godt mener du alt i alt IT-tjenestene ved universitetet svarer til forventningene dine til slike tjenester?

 10. Forventninger

 11. Fornøyd med Tjeneste ++/+ o –/–– Utstyr 82.1 13.1 4.8 Nett 80.5 15.3 4.2 Servere 78.3 14.2 7.5 Utskrift 70.1 20.2 9.7 Program 74.9 17.2 7.9 Stabilitet 79.8 14.1 6.1 Sikkerhet 55.4 25.7 18.9 Hjemmekontor 48.3 13.5 38.3 Informasjon 56.6 29.4 14.0 Brukerstøtte 64.3 23.8 11.9 E-post 78.3 16.7 4.4 Web-sider 66.7 28.0 5.3 2 Hvor fornøyd er med disse aspektene ved IT-tjenestene? 3 Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten?

 12. Fornøyd med

 13. Fornøyd med Tjeneste 2003 2004 2005 2006 2007 Utstyr 80.9 79.7 81.0 81.5 82.1 Nett 65.6 73.9 79.6 75.7 80.5 Servere 73.2 77.6 81.3 77.7 78.3 Utskrift 60.7 65.5 67.5 71.6 70.1 Program 79.2 78.9 78.0 78.3 74.9 Stabilitet 70.0 72.2 78.8 79.4 79.8 Sikkerhet 72.4 83.4 87.4 85.2 55.4 Hjemmekontor 48.3 55.0 60.9 63.7 48.3 Informasjon – – – – 56.6 Brukerstøtte 58.1 60.6 63.1 64.0 68.3 E-post 69.3 78.5 81.5 80.0 78.3 Web-sider – 57.9 56.8 53.8 66.7 2 Hvor fornøyd er med disse aspektene ved IT-tjenestene? 3 Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten? 8 Hvor fornøyd er du med IT-sidene i Web?

 14. Lykke Lykke 2004 2005 2006 2007 Stor 39.3 48.6 43.9 31.7 Middels 31.0 27.9 29.0 31.4 Mindre 29.3 23.4 27.1 37.0 Alder Høy Midd Lav < 30 år 23.2 32.7 44.1 30-49 år 33.3 31.4 35.3 > 50 år 32.7 31.5 36.3

 15. Lykke

 16. Elektronisk post 3 Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten? 4 Hvor ofte bruker du e-post...: 4.1 På jobben? 4.2 Hjemme? 4.3 På reisefot? 5 Hvilke(n) e-postleser bruker du? (sett ett eller flere kryss) • Hva er de største problemene med e-post? (sett ett eller flere kryss) 7 Har du idéer til forbedring av e-posttjenesten? (åpent)

 17. Elektronisk post Fornøyd 2003 2004 2005 2006 2007 ++/+ 69.3 78.4 81.6 80.0 78.3 0 23.1 17.1 14.9 16.1 16.9 –/–– 7.6 4.4 3.6 3.9 4.8 Hjemme 2005 2006 2007 Ofte 46.4 56.1 67.8 Av & til 30.2 26.7 18.5 Sj./Aldri 23.3 17.3 13.7 Postleser 2003 2004 2005 2006 2007 Thunder – – 47.0 64.7 65.9 Webmail 9.0 35.5 52.4 63.8 64.9 Eudora 86.7 77.0 31.0 11.9 4.6 Outlook 7.1 7.4 6.4 9.3 10.3 Andre 18.1 27.2 12.0 12.1 15.0 Andre Mac Mail 6.0 Notes 2.3 Diverse 6.7 3 Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten? 4 Hvor ofte bruker du e-post...:

 18. Elektronisk post Problem Angitt Spam/Virus 51.4 Vanskelig i bruk 23.4 Finne adresser 22.5 Dårlig postleser 23.3 Tregt/Ustabilt 12.9 Annet 23.1 Problem 2003 2004 2005 2006 2007 Spam 8.8 10.6 13.9 30.4 36.3 Virus 33.2 26.0 15.4 10.3 15.1 6 Hva er de største problemene med e-post? (sett ett eller flere kryss)

 19. Web-tjenester Hvor fornøyd er du med IT-sidene i Web? 9 Er du enig i at informasjonen du finner på IT-sidene er...: 9.1 Viktig? 9.2 Relevant? 9.3 Oppdatert? 9.4 Oversiktlig? 9.5 Forståelig? Publiserer du selv noen ganger på Web? (sett ett eller flere kryss) I hvilken sammenheng publiserer du på Web? (sett ett eller flere kryss) 12 Har du idéer til forbedring av IT-sidene i Web, eller er det Web-tjenester du savner? (åpent)

 20. IT-sidene i Web Innhold ++/+ Viktig 69.7 Relevant 68.7 Oppdatert 54.4 Oversiktlig 48.6 Forståelig 61.2 Fornøyd 2003 2004 2005 2006 2007 ++/+ 35.6 57.9 56.8 53.8 66.7 0 59.9 40.4 40.7 42.4 28.0 –/–– 4.5 1.6 2.5 3.7 5.3 8 Hvor fornøyd er du med IT-sidene i Web? 9 Er du enig i at informasjonen du finner på IT-sidene er...:

 21. Web-publisering Publisering? Alle Viten IkkeV Publiserer ikke 41.5 43.1 39.5 Forskning 16.3 25.3 4.7 Undervisning 21.4 27.6 13.5 Jobben ellers 22.0 10.9 36.1 Privat/Annet 13.9 Publiserer ikke HF/TF 35.2 JUS 44.6 MED 55.4 MN 30.9 OD 61.1 SV 38.7 UV 34.6 UB 29.4 MUS 50.9 DIV 50.0 SADM 37.3 Publisering? Angitt Uaktuelt 30.9 Ikke komp 19.7 Kanskje senere 18.4 Med Vortex 20.8 Andre verktøy 27.3 10 Publiserer du selv noen ganger på Web? (sett ett eller flere kryss) 11 I hvilken sammenheng publiserer du eventuelt på Web? (sett ett eller flere kryss)

 22. Fronter 14 Hvor ofte bruker du Fronter? 15 Hvor tilfreds er du med Fronter-tjenesten ved UiO? 15.1 Funksjonalitet 15.2 Opplæring 15.3 Brukerstøtte 15.4 Informasjon 16 «Jeg synes Fronter-systemet gir god støtte til undervisningen» 17 Har du idéer til forbedring av Fronter-tjenesten? (åpent) Spørsmålene om Fronter stilles bare til vitenskapelige ansatte (N=789).

 23. Forskningsstøtte 18 Bruker du, eller kjenner du til følgende begreper/tjenester? 18.1 USITs Gruppe for vitenskapelig databehandling (VD-gruppen) 18.2 Lagringstjenester for vitenskapelige data 18.3 Beregningstjenester (titan-klyngen) 18.4 USITs medielab (studio) 18.5 USITs statistikktjenester 18.6 Statistisk/matematisk programvare 18.7 Programvare for kvalitativ analyse 19 Er det noen IT-ressurser du savner i forskningen din? (åpent) Spørsmålene om Forskningsstøtte stilles bare til vitenskapelige ansatte (N=789).

 24. Felles Studentsystem 20 Hvor ofte bruker du Felles Studentsystem (FS)? 21 Hvor tilfreds er du med FS? 21.1 Funksjonalitet 21.2 Opplæring 21.3 Brukerstøtte 22 Har du idéer til forbedring av FS? (åpent) Spørsmålene om Felles Studentsystem stilles bare til ikke-vitenskapelige ansatte (N=620).

 25. Kalender 23 Bruker du Notes eller et annet elektronisk kalendersystem? 24 Som Notes-bruker, hvor fornøyd er du med...: 24.1 Notes i sin alminnelighet? 24.2 Gruppekalender? 24.3 Møteinnkalling? 24.4 Romreservasjon? 25 Har du synspunkter på Notes og elektronisk kalender? (åpent)

 26. Kompetanse & Opplæring 26 Hvordan vil du beskrive din IT-kompetanse når det gjelder å utføre arbeidet ditt effektivt? 27 Hva slags opplæringstilbud har du benyttet? (sett ett eller flere kryss) 28 Hvorfor benytter du ikke opplæringstilbudet? (sett ett eller flere kryss) 29 Har du synspunkter på IT-opplæringen? (åpent)

 27. Kompetanse ++ + 0 – –– 16.7 46.9 29.6 4.7 2.1 Fak. ++/+ HF/TF 58.8 JUS 68.9 MED 58.7 MN 70.8 OD 56.4 SV 58.7 UV 69.2 UB 79.4 MUS 65.3 DIV 55.9 SADM 60.9 Alder ++/+ 0 –/–– <30 år 71.5 25.5 3.0 30-49 71.2 24.9 3.9 >50 år 49.8 37.7 12.5 26 Hvordan vil du beskrive din IT-kompetanse når det gjelder å utføre arbeidet ditt effektivt?

 28. Kompetanse

 29. Opplæring Opplæring Lyn Pulje Ekst Andre Ingen Ett Flere Viten 42.9 37.6 23.8 61.2 % av Viten 17.5 13.7 6.5 29.0 42.1 49.6 8.4 IkkeV 57.1 62.4 76.2 38.8 % av IkkeV 29.7 28.9 26.3 23.4 25.8 46.3 27.8 N= 322 287 214 374 % av Alle 22.9 20.4 15.2 26.5 Ikke brukt Alle Viten IkkeV Trenger ikke 14.8 17.6 11.1 Passer ikke 20.6 19.6 21.8 Ikke anledning 29.7 34.0 24.2 For dyrt 3.8 3.3 4.4 Andre grunner 23.0 27.1 17.7 Kurs Nei Ja <30 år 55.9 44.1 30-49 år 35.1 64.9 >50 år 26.1 73.9 27 Hva slags opplæringstilbud har du benyttet? (sett ett eller flere kryss) 28 Hvorfor benytter du ikke opplæringstilbudet? (sett ett eller flere kryss)

 30. IT-avisa 30 Hva synes du om IT-avisa? 30.1 Papirutgaven 30.2 Webutgaven 31 Har du idéer til å gjøre IT-avisa bedre? (åpent)

 31. IT-avisa Synspunkt Papirutgaven Webutgaven 2006 2007 2006 2007 God/Nyttig 28.8 28.2 8.0 7.7 Sånn passe 24.6 23.5 9.0 9.0 Liten interesse 15.1 13.0 10.4 8.4 Leser ikke 18.7 18.9 41.7 37.5 Kjenner ikke 12.8 16.4 30.9 37.4 Leses Ikke ikke kjent HF/TF 27.5 10.5 JUS 24.7 15.4 SV 22.2 21.7 OD 19.9 10.6 MED 17.1 16.7 MN 16.8 20.0 UV 12.6 13.9 MUS 17.4 11.0 DIV 10.4 14.3 SADM 8.9 5.2 UB 7.5 3.9 N 519405 Synspunkt Papirutgaven Webutgaven <30år 30-49 50> <30år 30-49 50> God/Nyttig 11.1 25.9 38.9 3.0 8.2 9.5 Sånn passe 13.2 25.3 26.7 5.1 10.2 9.0 Liten interesse 8.1 16.1 12.8 7.0 10.5 8.2 Leser ikke 26.5 19.6 14.5 33.6 39.8 42.2 Kjenner ikke 41.1 13.0 7.0 51.2 31.3 31.1 30 Hva synes du om IT-avisa?

 32. Brukerstøtte 32 Vet du hvem din lokale IT-ansvarlige er? 33 Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer? 33.1 Lokal IT 33.2 Nabohjelp (kollegaer) 33.3 Sentral IT (USIT/Houston) 33.4 IT-sidene i Web 34 Hvor fornøyd er du med hjelpen du får...: 34.1 Av lokal IT? 34.2 Sentralt hos USIT/Houston? 35 Hvor ofte handler hjelpen du får om...: 35.1 Brannslukking? 35.2 Installasjon og oppgradering? 35.3 Tekniske problemer med eget utstyr? 35.4 Problemer med fellesutstyr? 35.5 Problemer med programvare? 35.6 Informasjon og opplæring? 35.7 Faglig hjelp (konsulenthjelp)? 36 Synes du at du får den hjelpen du trenger når du trenger den? 37 Har du idéer til hvordan IT-hjelpen kan forbedres? (åpent)

 33. Brukerstøtte Lokal IT? 2004 2005 2006 2007 Vet hvem 95.0 95.7 95.7 90.9 Vet ikke hvem 3.2 3.4 3.2 7.3 Har ingen 1.8 0.9 1.1 1.8 Søker hj. Ofte Av&til Sj/Aldr Lokal IT 54.4 35.0 10.6 Kolleger 39.1 33.8 27.1 Sentral IT 5.7 20.0 74.3 Når trenger 2004 2005 2006 2007 Alltid/Oftest 80.9 80.7 83.1 82.2 Noen ganger 14.7 15.3 14.0 14.3 Sjelden/Aldri 4.3 4.1 2.8 3.6 Fornøyd 2004 2005 2006 2007 Lokal IT 75.6 78.5 80.2 76.6 Sentral IT 58.6 60.7 69.9 65.9 Aldri USIT 35.6 39.3 46.3 47.7 32 Vet du hvem din lokale IT-ansvarlige er? 33 Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer? 34 Hvor fornøyd er du med hjelpen du får...? 36 Synes du at du får den hjelpen du trenger når du trenger den?

 34. Brukerstøtte Type hjelp Ofte Av&til Sj/Aldr Brannslukking 26.2 26.9 46.4 Install/Oppgrad 29.5 40.5 30.0 Eget utstyr 17.4 38.9 43.6 Felles utstyr 24.7 36.9 38.4 Programvare 8.6 31.4 60.0 Info/Kurs 8.3 22.7 69.1 Faglig hjelp 7.7 21.9 70.4 35 Hvor ofte handler hjelpen du får om...:

 35. Utstyr 38 Hva slags maskin(er) bruker du i jobben din? (sett ett eller flere kryss) 39 Hvor gammel tror du den maskinen du primært bruker er? 40 Bruker du stasjonær og/eller bærbar maskin?

 36. Utstyr Plattform 2004 2005 2006 2007 PC/Windows 89.3 91.1 89.6 88.4 Mac/OSX 9.1 11.4 12.7 14.5 PC/Linux 7.7 4.9 5.5 8.5 Unix 4.0 3.4 2.7 3.1 Annet 2.2 1.6 0.9 1.6 Type 2004 2005 2006 2007 PC 90.7 88.6 87.2 85.4 Mac 5.6 6.7 7.8 8.2 PC+Mac 3.8 4.8 5.0 6.5 Alder 2004 2005 2006 2007 < 1 år 21.9 18.6 19.7 18.7 1-3 år 60.0 54.6 61.1 62.8 > 3 år 18.1 16.8 19.2 18.5 38 Hva slags maskin(er) bruker du i jobben din? (sett ett eller flere kryss) 39 Hvor gammel tror du den maskinen du primært bruker er?

 37. Utstyr Bruker 2004 2005 2006 2007 Kun stasjonær 47.2 46.6 38.9 35.4 Mest stasjonær 42.5 39.2 42.8 44.0 Mest bærbar 4.7 6.3 8.3 11.1 Kun bærbar 5.7 7.8 9.9 9.6 Stasjonær 89.7 85.8 81.7 79.4 Bærbar 52.9 53.3 61.0 64.7 Kun Kun Begge stasj bærb deler PC 38.7 8.0 53.3 Mac 16.7 32.550.8 PC+Mac 12.2 87.8 40 Bruker du stasjonær og/eller bærbar maskin?

 38. Ansvar & sikkerhet 41 Har du lest og satt deg inn i IT-reglementet? 42 Vil du si at du har et bevisst forhold til...: 42.1 Innholdet i Personopplysningsloven? 42.2 Utveksling av sensitive opplysninger i e-post eller på nett? 42.3 Konsekvensene for deg ved tap av utstyr? 43 Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin eller bærbar maskin? 43.1 Har installert antivirus program 43.2 Får automatisk oppdateringer (patcher) 43.3 Tar jevnlig sikkerhetskopier (backup) 43.4 Benytter hjemmeområdet mitt til sikkerhetskopier 43.5 Lar familie (eller andre) bruke maskinen

 39. Ansvar & sikkerhet IT-regl. Lest Ikke Viten 48.9 51.1 IkkeV 62.3 37.7 Alle 55.9 44.1 Bevisst Ja Nei Uakt Personopplysningsloven 83.2 12.0 4.8 Sensitiv datautveksling 92.3 5.2 2.4 Konsekvenser ved tap 82.0 16.9 1.1 Viten IkkeV Hjemme/Bærbar Ja Nei Vetik ++/+ ++/+ Antivirus 86.4 6.1 7.5 88.8 83.2 Patcher 77.3 7.9 14.779.9 73.9 Backup 58.7 33.4 7.9 71.0 41.5 Hjemmeområde 53.6 37.3 9.1 62.7 40.8 Tilgang for andre 37.1 57.2 5.7 37.3 36.9 41 Har du lest og satt deg inn i IT-reglementet? 42 Vil du si at du har et bevisst forhold til...: 43 Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin eller bærbar maskin?

 40. Personalia 13 Hva slags stilling har du? (Obligatorisk) 44 Alder Hvilket fakultet/hovedenhet er du primært tilknyttet? (Obligatorisk) 46-56 Hvilken grunnenhet ved [fakultet/hovedenhet] er du tilknyttet?

 41. Personalia Fakultet % N HF 17.0 239 TF 1.0 14 JUS 5.3 74 MED 20.9 294 MN 21.4 301 OD 5.1 72 SV 7.5 106 UV 5.5 78 UB 2.4 34 MUS 3.8 53 DIV 2.4 34 SADM 7.8 110 N 100.0 1409 Stilling % N Vitenskapelig 56.0 789 Ikke-vitenskapelig 44.0 620 Alder < 30 år 14.4 30-49 år 49.9 50 år > 35.8 13 Hva slags stilling har du? (Obligatorisk) 44 Alder 45 Hvilket fakultet/hovedenhet er du primært tilknyttet? (Obligatorisk)

 42. MN

 43. MED

 44. Åpne spørsmål Tema Spm Svar Ansvar Elektronisk post 7 277 KB Web-tjenester 12 118 HFA Fronter-tjenesten 17 89 JL/HB Forskningsstøtte 19 86 JL/JKS Felles studentsystem 22 47 Elektronisk kalender 25 157 KB Opplæring 29 183 CFS IT-avisa 31 73 CFS Hjelp og brukerstøtte 37 198 CFS Syn på undersøkelsen 57 616 PHJ SUIT Svært pos 19.6 Positiv 49.2 Nøytral 20.0 Negativ 10.3 Svært neg 0.9 57 Til slutt vil vi gjerne ha dine synspunkter på dette skjemaet og opplegget generelt

 45. Frie gulp Bård Jakobsen er en kødd! [2006] Jeg har vært så heldig å bli trukket ut nesten hvert år, men alt jeg ser av sluttresultatet er en notat i Uniforum hvor USIT er fornøyd med seg selv og sine tjenester [...]. Hvor blir resultatene - konsekvensene av?

 46. www.usit.uio.no/it/suit/ PUNKTUM