Brukerunders kelse 2007
Download
1 / 46

- PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Brukerundersøkelse 2007. Per H. Jacobsen. ?. Pressekonferanse. Sluttpakke. Spørsmål & temaer. Tema Spørsmål Åpent Hvem? Fornøyd med... 1, 2.1-10 Alle Elektronisk post 3, 4.1-3, 5, 6 7 Alle IT-sider i Web 8, 9.1-9.5 Alle Web-publisering 10, 11 12 Alle

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - salaam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Brukerunders kelse 2007

Brukerundersøkelse 2007

Per H. Jacobsen


Brukerunders kelse 2007

?

Pressekonferanse

Sluttpakke


Sp rsm l temaer
Spørsmål & temaer

Tema Spørsmål Åpent Hvem?

Fornøyd med... 1, 2.1-10 Alle

Elektronisk post 3, 4.1-3, 5, 6 7 Alle

IT-sider i Web 8, 9.1-9.5 Alle

Web-publisering 10, 11 12 Alle

Fronter-tjenesten 14, 15.1-4, 16 17 Vitenskapelig

Forskningsstøtte 18.1-7 19 Vitenskapelig

Felles studentsystem 20, 21 22 Ikke-vitenskapelig

Elektronisk kalender 23, 24.1-4 25 Alle

Kompetanse & Opplæring 26, 27, 28 29 Alle

IT-avisa 30.1-30.2 31 Alle

Hjelp & brukerstøtte 32, 33.1-4, 34.1-2, 35.1-7, 36 37 Alle

Utstyr 38, 39, 40 Alle

Ansvar & sikkerhet 41, 42.1-3, 43.1-5 Alle

Personalia 13, 44, 45, [46…56] Alle

Syn på undersøkelsen 57 Alle


Oppsummering
Oppsummering

 • SUIT er først og fremst en temperaturmåling for et utvalg grunnleggende IT-tjenester og noen mer spesialiserte tjenester.

 • SUIT er gjennomført årvisst i 2003-2007.

 • SUIT er rettet mot ansattebrukere fra hele UiO [unntatt USIT-ansatte].

 • SUIT 2007 omfattet et tilfeldig utvalg på 2969 personer.

 • SUIT 2007 hadde en svarprosent på 47.5% [N=1409 respondenter].


Oppsummering1
Oppsummering

 • Det overordnede inntrykket er at det står rimelig bra til og at endringene fra år til år er relativt beskjedne.

 • SUIT er ikke en undersøkelse som avdekker dramatiske forhold.

 • For flere av tjenestene er andelen som er fornøyd med tingenes tilstand temmelig konstant over de fem årene vi har tall for.

 • Det kan være en indikasjon på hvor langt det er mulig å komme i tjenestekvaliteten med den innsats og organisering vi har i dag.


Oppsummering2
Oppsummering

 • Det er endringer som er verdt å merke seg i svarene for enkelte tjenester/temaer i forhold til tidligere år.

 • Det avdekkes variasjoner når vi bryter svarfordelingene ned på stillingstype, aldersgruppe og fakultet – men ikke dramatiske avvik.

 • Av hensyn til anonymiteten brukes bare unntaksvis grunnenhet.


Oppsummering3
Oppsummering

 • SUIT 2007 har fungert godt rent teknisk og prosessmessig.

 • Vi har fått overveiende positive tilbakemeldinger fra deltagerne.

 • Det har vært svært få e-poster om problemer med besvarelsen.

 • Kommentarene i skjemaets siste åpne spørsmål om hva man synes om skjemaet og opplegget er overveiende positive.

 • Undersøkelsens omfang er innenfor toleransegrensen, men det bør ikke skaleres vesentlig opp [antall spørsmål, svartid, varighet, purringer].


Forventninger forn yd med
Forventninger & Fornøyd med...

Hvor godt mener du alt i alt IT-tjenestene ved universitetet svarer til forventningene dine til slike tjenester?

2 Hvor fornøyd er med disse aspektene ved IT-tjenestene?

2.1 IT-utstyret du bruker

2.2 Datanettet

2.3 Servere og hjemmeområde

2.4 Utskrift

2.5 Programmer

2.6 Stabilitet

2.7 Sikkerhet

2.8 Hjemmekontor

2.9 Informasjon om IT-tjenestene

2.10 Brukerstøtte og hjelp i det daglige


Forventninger
Forventninger

++ + 0 – ––

15.8 56.5 21.7 4.9 1.1

Fakultet ++/+ 0 –/––

HF/TF 69.2 25.9 4.9

JUS 77.8 15.3 6.9

MED 68.5 22.6 8.9

MN 74.7 19.8 5.0

OD 82.8 14.1 3.1

SV 63.6 28.3 8.1

UV 69.5 19.4 11.1

UB 82.3 14.7 2.9

MUS 76.9 21.2 1.9

DIV 80.0 16.7 3.3

SADM 75.0 23.1 2.0

Alle 72.3 21.7 6.0

1 Hvor godt mener du alt i alt IT-tjenestene ved universitetet svarer til forventningene dine til slike tjenester?Forn yd med
Fornøyd med

Tjeneste ++/+ o –/––

Utstyr 82.1 13.1 4.8

Nett 80.5 15.3 4.2

Servere 78.3 14.2 7.5

Utskrift 70.1 20.2 9.7

Program 74.9 17.2 7.9

Stabilitet 79.8 14.1 6.1

Sikkerhet 55.4 25.7 18.9

Hjemmekontor 48.3 13.5 38.3

Informasjon 56.6 29.4 14.0

Brukerstøtte 64.3 23.8 11.9

E-post 78.3 16.7 4.4

Web-sider 66.7 28.0 5.3

2 Hvor fornøyd er med disse aspektene ved IT-tjenestene?

3 Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten?Forn yd med2
Fornøyd med

Tjeneste 2003 2004 2005 2006 2007

Utstyr 80.9 79.7 81.0 81.5 82.1

Nett 65.6 73.9 79.6 75.7 80.5

Servere 73.2 77.6 81.3 77.7 78.3

Utskrift 60.7 65.5 67.5 71.6 70.1

Program 79.2 78.9 78.0 78.3 74.9

Stabilitet 70.0 72.2 78.8 79.4 79.8

Sikkerhet 72.4 83.4 87.4 85.2 55.4

Hjemmekontor 48.3 55.0 60.9 63.7 48.3

Informasjon – – – – 56.6

Brukerstøtte 58.1 60.6 63.1 64.0 68.3

E-post 69.3 78.5 81.5 80.0 78.3

Web-sider – 57.9 56.8 53.8 66.7

2 Hvor fornøyd er med disse aspektene ved IT-tjenestene?

3 Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten?

8 Hvor fornøyd er du med IT-sidene i Web?


Lykke
Lykke

Lykke 2004 2005 2006 2007

Stor 39.3 48.6 43.9 31.7

Middels 31.0 27.9 29.0 31.4

Mindre 29.3 23.4 27.1 37.0

Alder Høy Midd Lav

< 30 år 23.2 32.7 44.1

30-49 år 33.3 31.4 35.3

> 50 år 32.7 31.5 36.3Elektronisk post
Elektronisk post

3 Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten?

4 Hvor ofte bruker du e-post...:

4.1 På jobben?

4.2 Hjemme?

4.3 På reisefot?

5 Hvilke(n) e-postleser bruker du? (sett ett eller flere kryss)

 • Hva er de største problemene med e-post? (sett ett eller flere kryss)

  7 Har du idéer til forbedring av e-posttjenesten? (åpent)


Elektronisk post1
Elektronisk post

Fornøyd 2003 2004 2005 2006 2007

++/+ 69.3 78.4 81.6 80.0 78.3

0 23.1 17.1 14.9 16.1 16.9

–/–– 7.6 4.4 3.6 3.9 4.8

Hjemme 2005 2006 2007

Ofte 46.4 56.1 67.8

Av & til 30.2 26.7 18.5

Sj./Aldri 23.3 17.3 13.7

Postleser 2003 2004 2005 2006 2007

Thunder – – 47.0 64.7 65.9

Webmail 9.0 35.5 52.4 63.8 64.9

Eudora 86.7 77.0 31.0 11.9 4.6

Outlook 7.1 7.4 6.4 9.3 10.3

Andre 18.1 27.2 12.0 12.1 15.0

Andre

Mac Mail 6.0

Notes 2.3

Diverse 6.7

3 Hvor fornøyd er du med e-posttjenesten?

4 Hvor ofte bruker du e-post...:


Elektronisk post2
Elektronisk post

Problem Angitt

Spam/Virus 51.4

Vanskelig i bruk 23.4

Finne adresser 22.5

Dårlig postleser 23.3

Tregt/Ustabilt 12.9

Annet 23.1

Problem 2003 2004 2005 2006 2007

Spam 8.8 10.6 13.9 30.4 36.3

Virus 33.2 26.0 15.4 10.3 15.1

6 Hva er de største problemene med e-post? (sett ett eller flere kryss)


Web tjenester
Web-tjenester

Hvor fornøyd er du med IT-sidene i Web?

9 Er du enig i at informasjonen du finner på IT-sidene er...:

9.1 Viktig?

9.2 Relevant?

9.3 Oppdatert?

9.4 Oversiktlig?

9.5 Forståelig?

Publiserer du selv noen ganger på Web? (sett ett eller flere kryss)

I hvilken sammenheng publiserer du på Web? (sett ett eller flere kryss)

12 Har du idéer til forbedring av IT-sidene i Web, eller er det Web-tjenester du savner? (åpent)


It sidene i web
IT-sidene i Web

Innhold ++/+

Viktig 69.7

Relevant 68.7

Oppdatert 54.4

Oversiktlig 48.6

Forståelig 61.2

Fornøyd 2003 2004 2005 2006 2007

++/+ 35.6 57.9 56.8 53.8 66.7

0 59.9 40.4 40.7 42.4 28.0

–/–– 4.5 1.6 2.5 3.7 5.3

8 Hvor fornøyd er du med IT-sidene i Web?

9 Er du enig i at informasjonen du finner på IT-sidene er...:


Web publisering
Web-publisering

Publisering? Alle Viten IkkeV

Publiserer ikke 41.5 43.1 39.5

Forskning 16.3 25.3 4.7

Undervisning 21.4 27.6 13.5

Jobben ellers 22.0 10.9 36.1

Privat/Annet 13.9

Publiserer ikke

HF/TF 35.2

JUS 44.6

MED 55.4

MN 30.9

OD 61.1

SV 38.7

UV 34.6

UB 29.4

MUS 50.9

DIV 50.0

SADM 37.3

Publisering? Angitt

Uaktuelt 30.9

Ikke komp 19.7

Kanskje senere 18.4

Med Vortex 20.8

Andre verktøy 27.3

10 Publiserer du selv noen ganger på Web? (sett ett eller flere kryss)

11 I hvilken sammenheng publiserer du eventuelt på Web? (sett ett eller flere kryss)


Fronter
Fronter

14 Hvor ofte bruker du Fronter?

15 Hvor tilfreds er du med Fronter-tjenesten ved UiO?

15.1 Funksjonalitet

15.2 Opplæring

15.3 Brukerstøtte

15.4 Informasjon

16 «Jeg synes Fronter-systemet gir god støtte til undervisningen»

17 Har du idéer til forbedring av Fronter-tjenesten? (åpent)

Spørsmålene om Fronter stilles bare til vitenskapelige ansatte (N=789).


Forskningsst tte
Forskningsstøtte

18 Bruker du, eller kjenner du til følgende begreper/tjenester?

18.1 USITs Gruppe for vitenskapelig databehandling (VD-gruppen)

18.2 Lagringstjenester for vitenskapelige data

18.3 Beregningstjenester (titan-klyngen)

18.4 USITs medielab (studio)

18.5 USITs statistikktjenester

18.6 Statistisk/matematisk programvare

18.7 Programvare for kvalitativ analyse

19 Er det noen IT-ressurser du savner i forskningen din? (åpent)

Spørsmålene om Forskningsstøtte stilles bare til vitenskapelige ansatte (N=789).


Felles studentsystem
Felles Studentsystem

20 Hvor ofte bruker du Felles Studentsystem (FS)?

21 Hvor tilfreds er du med FS?

21.1 Funksjonalitet

21.2 Opplæring

21.3 Brukerstøtte

22 Har du idéer til forbedring av FS? (åpent)

Spørsmålene om Felles Studentsystem stilles bare til ikke-vitenskapelige ansatte (N=620).


Kalender
Kalender

23 Bruker du Notes eller et annet elektronisk kalendersystem?

24 Som Notes-bruker, hvor fornøyd er du med...:

24.1 Notes i sin alminnelighet?

24.2 Gruppekalender?

24.3 Møteinnkalling?

24.4 Romreservasjon?

25 Har du synspunkter på Notes og elektronisk kalender? (åpent)


Kompetanse oppl ring
Kompetanse & Opplæring

26 Hvordan vil du beskrive din IT-kompetanse når det gjelder å utføre arbeidet ditt effektivt?

27 Hva slags opplæringstilbud har du benyttet? (sett ett eller flere kryss)

28 Hvorfor benytter du ikke opplæringstilbudet? (sett ett eller flere kryss)

29 Har du synspunkter på IT-opplæringen? (åpent)


Kompetanse
Kompetanse

++ + 0 – ––

16.7 46.9 29.6 4.7 2.1

Fak. ++/+

HF/TF 58.8

JUS 68.9

MED 58.7

MN 70.8

OD 56.4

SV 58.7

UV 69.2

UB 79.4

MUS 65.3

DIV 55.9

SADM 60.9

Alder ++/+ 0 –/––

<30 år 71.5 25.5 3.0

30-49 71.2 24.9 3.9

>50 år 49.8 37.7 12.5

26 Hvordan vil du beskrive din IT-kompetanse når det gjelder å utføre arbeidet ditt effektivt?Oppl ring
Opplæring

Opplæring Lyn Pulje Ekst Andre Ingen Ett Flere

Viten 42.9 37.6 23.8 61.2

% av Viten 17.5 13.7 6.5 29.0 42.1 49.6 8.4

IkkeV 57.1 62.4 76.2 38.8

% av IkkeV 29.7 28.9 26.3 23.4 25.8 46.3 27.8

N= 322 287 214 374

% av Alle 22.9 20.4 15.2 26.5

Ikke brukt Alle Viten IkkeV

Trenger ikke 14.8 17.6 11.1

Passer ikke 20.6 19.6 21.8

Ikke anledning 29.7 34.0 24.2

For dyrt 3.8 3.3 4.4

Andre grunner 23.0 27.1 17.7

Kurs Nei Ja

<30 år 55.9 44.1

30-49 år 35.1 64.9

>50 år 26.1 73.9

27 Hva slags opplæringstilbud har du benyttet? (sett ett eller flere kryss)

28 Hvorfor benytter du ikke opplæringstilbudet? (sett ett eller flere kryss)


It avisa
IT-avisa

30 Hva synes du om IT-avisa?

30.1 Papirutgaven

30.2 Webutgaven

31 Har du idéer til å gjøre IT-avisa bedre? (åpent)


It avisa1
IT-avisa

Synspunkt Papirutgaven Webutgaven

2006 2007 2006 2007

God/Nyttig 28.8 28.2 8.0 7.7

Sånn passe 24.6 23.5 9.0 9.0

Liten interesse 15.1 13.0 10.4 8.4

Leser ikke 18.7 18.9 41.7 37.5

Kjenner ikke 12.8 16.4 30.9 37.4

Leses Ikke

ikke kjent

HF/TF 27.5 10.5

JUS 24.7 15.4

SV 22.2 21.7

OD 19.9 10.6

MED 17.1 16.7

MN 16.8 20.0

UV 12.6 13.9

MUS 17.4 11.0

DIV 10.4 14.3

SADM 8.9 5.2

UB 7.5 3.9

N 519405

Synspunkt Papirutgaven Webutgaven

<30år 30-49 50> <30år 30-49 50>

God/Nyttig 11.1 25.9 38.9 3.0 8.2 9.5

Sånn passe 13.2 25.3 26.7 5.1 10.2 9.0

Liten interesse 8.1 16.1 12.8 7.0 10.5 8.2

Leser ikke 26.5 19.6 14.5 33.6 39.8 42.2

Kjenner ikke 41.1 13.0 7.0 51.2 31.3 31.1

30 Hva synes du om IT-avisa?


Brukerst tte
Brukerstøtte

32 Vet du hvem din lokale IT-ansvarlige er?

33 Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer?

33.1 Lokal IT

33.2 Nabohjelp (kollegaer)

33.3 Sentral IT (USIT/Houston)

33.4 IT-sidene i Web

34 Hvor fornøyd er du med hjelpen du får...:

34.1 Av lokal IT?

34.2 Sentralt hos USIT/Houston?

35 Hvor ofte handler hjelpen du får om...:

35.1 Brannslukking?

35.2 Installasjon og oppgradering?

35.3 Tekniske problemer med eget utstyr?

35.4 Problemer med fellesutstyr?

35.5 Problemer med programvare?

35.6 Informasjon og opplæring?

35.7 Faglig hjelp (konsulenthjelp)?

36 Synes du at du får den hjelpen du trenger når du trenger den?

37 Har du idéer til hvordan IT-hjelpen kan forbedres? (åpent)


Brukerst tte1
Brukerstøtte

Lokal IT? 2004 2005 2006 2007

Vet hvem 95.0 95.7 95.7 90.9

Vet ikke hvem 3.2 3.4 3.2 7.3

Har ingen 1.8 0.9 1.1 1.8

Søker hj. Ofte Av&til Sj/Aldr

Lokal IT 54.4 35.0 10.6

Kolleger 39.1 33.8 27.1

Sentral IT 5.7 20.0 74.3

Når trenger 2004 2005 2006 2007

Alltid/Oftest 80.9 80.7 83.1 82.2

Noen ganger 14.7 15.3 14.0 14.3

Sjelden/Aldri 4.3 4.1 2.8 3.6

Fornøyd 2004 2005 2006 2007

Lokal IT 75.6 78.5 80.2 76.6

Sentral IT 58.6 60.7 69.9 65.9

Aldri USIT 35.6 39.3 46.3 47.7

32 Vet du hvem din lokale IT-ansvarlige er?

33 Hvor søker du hjelp når du har IT-problemer?

34 Hvor fornøyd er du med hjelpen du får...?

36 Synes du at du får den hjelpen du trenger når du trenger den?


Brukerst tte2
Brukerstøtte

Type hjelp Ofte Av&til Sj/Aldr

Brannslukking 26.2 26.9 46.4

Install/Oppgrad 29.5 40.5 30.0

Eget utstyr 17.4 38.9 43.6

Felles utstyr 24.7 36.9 38.4

Programvare 8.6 31.4 60.0

Info/Kurs 8.3 22.7 69.1

Faglig hjelp 7.7 21.9 70.4

35 Hvor ofte handler hjelpen du får om...:


Utstyr
Utstyr

38 Hva slags maskin(er) bruker du i jobben din? (sett ett eller flere kryss)

39 Hvor gammel tror du den maskinen du primært bruker er?

40 Bruker du stasjonær og/eller bærbar maskin?


Utstyr1
Utstyr

Plattform 2004 2005 2006 2007

PC/Windows 89.3 91.1 89.6 88.4

Mac/OSX 9.1 11.4 12.7 14.5

PC/Linux 7.7 4.9 5.5 8.5

Unix 4.0 3.4 2.7 3.1

Annet 2.2 1.6 0.9 1.6

Type 2004 2005 2006 2007

PC 90.7 88.6 87.2 85.4

Mac 5.6 6.7 7.8 8.2

PC+Mac 3.8 4.8 5.0 6.5

Alder 2004 2005 2006 2007

< 1 år 21.9 18.6 19.7 18.7

1-3 år 60.0 54.6 61.1 62.8

> 3 år 18.1 16.8 19.2 18.5

38 Hva slags maskin(er) bruker du i jobben din? (sett ett eller flere kryss)

39 Hvor gammel tror du den maskinen du primært bruker er?


Utstyr2
Utstyr

Bruker 2004 2005 2006 2007

Kun stasjonær 47.2 46.6 38.9 35.4

Mest stasjonær 42.5 39.2 42.8 44.0

Mest bærbar 4.7 6.3 8.3 11.1

Kun bærbar 5.7 7.8 9.9 9.6

Stasjonær 89.7 85.8 81.7 79.4

Bærbar 52.9 53.3 61.0 64.7

Kun Kun Begge

stasj bærb deler

PC 38.7 8.0 53.3

Mac 16.7 32.550.8

PC+Mac 12.2 87.8

40 Bruker du stasjonær og/eller bærbar maskin?


Ansvar sikkerhet
Ansvar & sikkerhet

41 Har du lest og satt deg inn i IT-reglementet?

42 Vil du si at du har et bevisst forhold til...:

42.1 Innholdet i Personopplysningsloven?

42.2 Utveksling av sensitive opplysninger i e-post eller på nett?

42.3 Konsekvensene for deg ved tap av utstyr?

43 Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin eller bærbar maskin?

43.1 Har installert antivirus program

43.2 Får automatisk oppdateringer (patcher)

43.3 Tar jevnlig sikkerhetskopier (backup)

43.4 Benytter hjemmeområdet mitt til sikkerhetskopier

43.5 Lar familie (eller andre) bruke maskinen


Ansvar sikkerhet1
Ansvar & sikkerhet

IT-regl. Lest Ikke

Viten 48.9 51.1

IkkeV 62.3 37.7

Alle 55.9 44.1

Bevisst Ja Nei Uakt

Personopplysningsloven 83.2 12.0 4.8

Sensitiv datautveksling 92.3 5.2 2.4

Konsekvenser ved tap 82.0 16.9 1.1

Viten IkkeV

Hjemme/Bærbar Ja Nei Vetik ++/+ ++/+

Antivirus 86.4 6.1 7.5 88.8 83.2

Patcher 77.3 7.9 14.779.9 73.9

Backup 58.7 33.4 7.9 71.0 41.5

Hjemmeområde 53.6 37.3 9.1 62.7 40.8

Tilgang for andre 37.1 57.2 5.7 37.3 36.9

41 Har du lest og satt deg inn i IT-reglementet?

42 Vil du si at du har et bevisst forhold til...:

43 Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin eller bærbar maskin?


Personalia
Personalia

13 Hva slags stilling har du? (Obligatorisk)

44 Alder

Hvilket fakultet/hovedenhet er du primært tilknyttet? (Obligatorisk)

46-56 Hvilken grunnenhet ved [fakultet/hovedenhet] er du tilknyttet?


Personalia1
Personalia

Fakultet % N

HF 17.0 239

TF 1.0 14

JUS 5.3 74

MED 20.9 294

MN 21.4 301

OD 5.1 72

SV 7.5 106

UV 5.5 78

UB 2.4 34

MUS 3.8 53

DIV 2.4 34

SADM 7.8 110

N 100.0 1409

Stilling % N

Vitenskapelig 56.0 789

Ikke-vitenskapelig 44.0 620

Alder

< 30 år 14.4

30-49 år 49.9

50 år > 35.8

13 Hva slags stilling har du? (Obligatorisk)

44 Alder

45 Hvilket fakultet/hovedenhet er du primært tilknyttet? (Obligatorisk)
Pne sp rsm l
Åpne spørsmål

Tema Spm Svar Ansvar

Elektronisk post 7 277 KB

Web-tjenester 12 118 HFA

Fronter-tjenesten 17 89 JL/HB

Forskningsstøtte 19 86 JL/JKS

Felles studentsystem 22 47

Elektronisk kalender 25 157 KB

Opplæring 29 183 CFS

IT-avisa 31 73 CFS

Hjelp og brukerstøtte 37 198 CFS

Syn på undersøkelsen 57 616 PHJ

SUIT

Svært pos 19.6

Positiv 49.2

Nøytral 20.0

Negativ 10.3

Svært neg 0.9

57 Til slutt vil vi gjerne ha dine synspunkter på dette skjemaet og opplegget generelt


Frie gulp
Frie gulp

Bård Jakobsen er en kødd! [2006]

Jeg har vært så heldig å bli trukket ut nesten hvert år, men alt jeg ser av sluttresultatet er en notat i Uniforum hvor USIT er fornøyd med seg selv og sine tjenester [...]. Hvor blir resultatene - konsekvensene av?