Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Oslo kommune – Helseetaten, november 2012 - PowerPoint PPT Presentation

brukerunders kelse hjemmetjenesten oslo kommune helseetaten november 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Oslo kommune – Helseetaten, november 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Oslo kommune – Helseetaten, november 2012

play fullscreen
1 / 49
Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Oslo kommune – Helseetaten, november 2012
382 Views
Download Presentation
kenyon-valencia
Download Presentation

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Oslo kommune – Helseetaten, november 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Oslo kommune – Helseetaten, november 2012 • Grafikkrapport – Hjemmetjenesten totalt

 2. FAKTA OM UNDERSØKELSEN • Målgruppe: Brukere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand Første del består av spørsmål som kun gjelder hjemmesykepleie og andre del består av spørsmål som kun berører praktisk bistand. Siste del består av generelle spørsmål om hjemmetjenesten. Dersom noen av brukerne mottar både praktisk bistand og hjemmesykepleie vil de ha vurdert begge tjenestene samlet på spørsmålene som er merket med “til alle“. • Hjemmetjenesten totalt 2012 • Metode: Postalt spørreskjema • Listegrunnlag: Alle registrerte brukere hentet fra GERICA 1.september 2012 • Feltperiode: 18. september – 18. oktober 2012 • Totalt antall svar: 5162 • Merk at antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål. Det er bare de som har tatt stilling til spørsmålene som er tatt med i grafikken. De som ikke har besvart spørsmålet, og de som svarer „vet ikke“ eller „mottar ikke denne tjenesten“, er ikke tatt med. • Tallene for hjemmetjenesten totalt er vektet for å justere for skjevheter med utgangspunkt i kjente forhold ved de som mottar hjemmetjenester i Oslo kommune samlet sett.

 3. Generelt om hjemmesykepleien- besvart av alle mottakere av hjemmesykepleie

 4. Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med hjemmesykepleien? 2218 2227

 5. Hvor fornøyd er du med den hjelpen du får til personlig stell? 1342 1349

 6. Hvor fornøyd er du med den hjelpen du får til å ta medisiner? 1280 1300

 7. Hvor fornøyd er du med den hjelpen du får til matlaging? 561 527

 8. Dersom du har fått noen tekniske hjelpemidler, hvor fornøyd er du med disse hjelpemidlene? 1402 1465

 9. Vet du hva personalet skal gjøre hos deg? 2158 2228

 10. Har personalet tid til de oppgavene de skal gjøre hos deg? 2120 2171

 11. Kan du være med på å bestemme hvordan du vil at hjelpen skal utføres? 1900 1944

 12. Får du være med på å bestemme når hjelpen skal utføres? 1930 2018

 13. Opplever du at personalet er omsorgsfulle? 2250 2251

 14. Opplever du at personalet som hjelper deg kan jobben sin? 2204 2231

 15. Snakker personalet klart og tydelig, slik at du forstår dem? 2257 2325

 16. Behandler personalet deg med høflighet og respekt? 2285 2348

 17. Kommer personalet til avtalt tid? 2196 2221

 18. Gir personalet beskjed dersom de blir forsinket? 2030 2129

 19. Er det enkelt å komme i kontakt med hjemmesykepleien på telefon? 1950 2048

 20. Generelt om praktisk bistand- besvart av alle mottakere av praktisk bistand

 21. Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med den praktiske bistanden du mottar? 3795 3801

 22. Hvor fornøyd er du med den hjelpen du får til personlig stell? 1106 1072

 23. Hvor fornøyd er du med den hjelpen du får til matlaging? 470 444

 24. Hvor fornøyd er du med den hjelpen du får til rengjøring av boligen din? 3675 3749

 25. Dersom du har fått noen tekniske hjelpemidler, hvor fornøyd er du med disse hjelpemidlene? 1834 1986

 26. Vet du hva personalet skal gjøre hos deg? 3802 3866

 27. Har personalet tid til de oppgavene de skal gjøre hos deg? 3731 3788

 28. Kan du være med på å bestemme hvordan du vil at hjelpen skal utføres? 3413 3425

 29. Får du være med på å bestemme når hjelpen skal utføres? 3391 3437

 30. Opplever du at personalet er omsorgsfulle? 3675 3668

 31. Opplever du at personalet som hjelper deg kan jobben sin? 3814 3838

 32. Snakker personalet klart og tydelig, slik at du forstår dem? 3856 3924

 33. Behandler personalet deg med høflighet og respekt? 3906 3953

 34. Kommer personalet til avtalt tid? 3837 3879

 35. Gir personalet beskjed dersom de blir forsinket? 3523 3642

 36. Er det enkelt å komme i kontakt med de som gir deg praktisk bistand på telefon? 3092 3182

 37. Generelt om hjemmetjenesten- besvart av alle mottakere av hjemmetjenester

 38. Hvor ofte får du besøk av hjemmetjenesten, det vil si hjemmesykepleien eller leverandør/utfører av praktisk bistand? 4564 4883

 39. Hvor mange ulike hjelpere har du hatt besøk av den siste måneden? 4410 4530

 40. Hvor fornøyd er du med antall ulike hjelpere som kommer hjem til deg? 4437 4643

 41. Har du søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året (praktisk bistand eller hjemmesykepleie)? 4566 4752

 42. Dersom du har søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året, synes du at behandlingstiden for søknaden din var lengre enn forventet, som forventet, eller kortere enn forventet? 1202 1174

 43. Dersom du er misfornøyd med noe, har du klaget på dette (enten muntlig eller skriftlig)? 3036 3123

 44. Dersom du har klaget på noe, ble det en bedring på situasjonen etter at du klaget? 1259 1328

 45. Kjenner du til at du kan bytte utfører/leverandør av hjemmesykepleie dersom du ønsker det? 2031 2191

 46. Kjenner du til at du kan bytte utfører/leverandør av praktisk bistand dersom du ønsker det? 3619 3814

 47. Hvis du vil bytte utfører/leverandør av hjemmesykepleie eller praktisk bistand, vet du hvordan du går fram for å gjøre det? 4009 4240

 48. Hvor fornøyd er du med muligheten for å velge leverandør av hjemmesykepleie/praktisk bistand? 2968 3236

 49. Dersom du har trygghetsalarm, hvor fornøyd er du med trygghetsalarmen? 2856 2902