Ankelskader
Download
1 / 63

ANKELSKADER - PowerPoint PPT Presentation


 • 1321 Views
 • Uploaded on

ANKELSKADER. Fysioterapeut Bjørn Fossan Toppidrettssenteret. UNDERSØKELSE VURDERING BEHANDLING REHABILITERING. ANKELSKADER - forekomst. 1 ankelskade pr. 10.000 personer pr.dag 150-200.000 ankelskader hvert år i Norge 15-20% av alle idrettsrelaterte legevaktskader

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANKELSKADER' - allene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ankelskader l.jpg
ANKELSKADER

Fysioterapeut Bjørn Fossan

Toppidrettssenteret

 • UNDERSØKELSE

 • VURDERING

 • BEHANDLING

 • REHABILITERING


Ankelskader forekomst l.jpg
ANKELSKADER - forekomst

 • 1 ankelskade pr. 10.000 personer pr.dag

 • 150-200.000 ankelskader hvert år i Norge

 • 15-20% av alle idrettsrelaterte legevaktskader

 • 30-50% av alle skader i ballidretter som

  fotball, basketball og volleyball


Ankel anatomi l.jpg
ANKEL - anatomi

 • Talus

  • lateralsiden skråner lateralt anteriørt

  • lateralsiden skråner lateralt distalt

lat.

med.

med.

lat.

sett forfra

sett ovenfra


Ankel anatomi4 l.jpg
ANKEL - anatomi

 • Talocrural-leddet (gaffelen)

  • leddflate-planet i gaffelen vinkler 15 grader

   utover

  • leddkapselen er stram over malleolene og

   slakk anteriørt og posteriørt

  • stresses i max. dorsalfleksjon

  • stresses ved tilting/rotasjon av talus i gaffelen


Ankel anatomi5 l.jpg
ANKEL - anatomi

 • Talocruralleddets ligamenter

  • lig. tibio-fibularis ant. og post.

 • Lateralsidens ligamenter

  • lig. talofibularis ant. (tfa)

  • lig.calcaneofibularis (cf)

  • lig. talofibularis post. (tfp)


Ankel anatomi6 l.jpg
ANKEL - anatomi

 • Lig. tibio-fibularis ant. og post.

  • litt tensjon i 0-stilling, økende i dors.fleksjon

 • Lig. talofibularis anterior (tfa)

  • en fortykkelse av kapselen

  • lite tensjon i 0-stilling, økende i plant.fleksj.

  • stresses mest i inversjon

  • talus kan gli frem og rotere innover ved ruptur

   • bortsett fra i 0-still./dors.fleksjon da talus holdes på

    plass i gaffelen.


Ankel anatomi7 l.jpg
ANKEL - anatomi

 • Lig. calcaneo-fibularis (cf)

  • vinkler bakover og er separert

   fra kapselen

  • tensjon bare i supinasjon

  • har ofte “forbindelse” med

   peroneus-senene

  • stresses i ren supinasjon, men også i

   inversjon - etter at tfa har røket


Ankel anatomi8 l.jpg
ANKEL - anatomi

 • Lig talo-fibularis post. (tfp)

  • går medialt og er en forsterkning av

   kapselen

  • tensjonen øker med økende dorsalfleksjon

   og supinasjon

  • skades sjelden

   • i inversjon: kun etter forutgående skade av tfa og cf, hvilket tilsvarer total luxasjon av

    talocruralleddet


Ankel anatomi9 l.jpg
ANKEL - anatomi

 • Medialsidens ligamenter

  • lig. deltoideum

   • en dyp og en overfladisk del

   • fra tibia til naviculare, calcaneus og talus

   • skades oftest i kontaktidretter

   • sees oftest i komb. med syndesmose-skader

    og/eller malleolfracturer


Slide10 l.jpg

ANKEL - anatomi

Proximale tibio-fibularledd

fibula ligger delvis bak tibia

ledd-flatenes plan vinkler 45 grader utover


Ankel fysiologi l.jpg
ANKEL - fysiologi

 • Innad-/utadrotasjon*long.akse i leggen

 • Dors.-/plant.-fleksjon *horisontal akse

 • Pron./supinasjon *long.akse i 2.tå

 • Eversjon/inversjon *“Henke’s akse”

  Eversjon = dors.fleksj. + utadrot. + pronasjon

  Inversjon = plant.fleksj.+ innadrot. + supinasjon


Ankel fysiologi12 l.jpg
ANKEL - fysiologi


Ankel fysiologi13 l.jpg
ANKEL - fysiologi

Ledd:Bevegelser:

 • Talocrural-leddet -plant./dors.-fleksj.

 • Subtalar-leddene -pron./supinasjon- ut-/innrotasjon

 • Tars.-metatars.-leddene - pron./supinasjon -ut-/innrotasjon


Ankel fysiologi14 l.jpg
ANKEL - fysiologi

 • Bevegelse i tibio-fibular-leddene

  • distale ledd

   • ved inversjon:

    fibula distalt, anteriørt og i innadrotasjon i forhold

    til tibia

  • proximale ledd

   • ved inversjon:

    fibula distalt, dorsalt og i innadrotasjon i forhold til

    tibia


Ankel fysiologi15 l.jpg
ANKEL - fysiologi

 • Ligamentær stabilitet:

  • supinasjon

   • spenner lig. interrosseum og stabiliserer subtalar-leddene

  • pronasjon

   • få ligamenter strammes; ankelen forblir instabil

  • inversjon

   • stresstendens av lig.cuboid-naviculare


Ankel fysiologi16 l.jpg
ANKEL - fysiologi

 • Hvilestilling -10 gr.plantarfleksjon

 • 0-stilling - 90 gr. mellom fotens lat.side og leggens lengdeakse

 • Close p.p. -max. dorsalfleksjon

 • Kaps.mønster -plantar - dorsalfleksjonAnkelskade mekanismer 1 95 av skadene er lokalisert p lat siden l.jpg
ANKELSKADE - mekanismer 1(95% av skadene er lokalisert på lat.siden)

 • Inversjon + laterale lig.+/-syndesmosen

 • Eversjon +deltoid lig.+/-syndesmosen

 • Utadrotasjon +syndesmosen +/-deltoid lig.


Ankelskade mekanismer 2 l.jpg
ANKELSKADE - mekanismer 2

 • Inversjonstraume

  • lander på lateralsiden/ i inversjon ved hopp og løp (da

   tfa er viktigste stabilisator)

 • Rask vending

  • medfører rot. av leggen med “låst” fot

  • bevegelsen tas opp i subtalar-leddene

   • som eversjon/ inversjon

   • kan føre til stress av ankelens collat. lig.


Ankelskade mekanismer 3 l.jpg
ANKELSKADE - mekanismer 3

 • Predisponerende faktorer

  • tidligere distorsjoner

  • dårlig restitusjon etter skade i triceps/achilles

  • stramme achilles-sener i vekstspurten


Ligamentskade fordeling laterale skader l.jpg
LIGAMENTSKADE - fordeling (laterale skader)

 • Tfa -50%

 • Cf -0.6%

 • Tfa + cf -26%

 • Tfa + cf + tfp - 1%

 • Syndesmosen - 3%


Ligamentskade fordeling mediale skader l.jpg
LIGAMENTSKADE - fordeling(mediale skader)

 • Sjelden isolerte skader av lig.deltoid.

  • Brostrøm (-64) : 3 av 105 ankelskader

  • Hopkinson (-90) : 15 av 1344 ankelskader

 • Rupt. av lig. deltoideum i en eversjonsskade vil oftest

  medføre

  • syndesmoseskade

  • lateral osteochondralskade

  • og/eller fibulafractur


Slide23 l.jpg

ANKELSKADER

Klinisk undersøkelseAnkelskade unders kelse ved inversjonsskader l.jpg
ANKELSKADE – undersøkelse(ved inversjonsskader)

Mulige skader

 • Tfa-/Cf-ligament-skade

 • Syndesmose-skade

 • Medial (evt. lat. eller dors.) brusk-/periostskade

 • Fractur

  • lat.-/med. malleol, fibula, 5.metatars

 • Proximal tibio-fibularledd-skade


Ankelskade unders kelse l.jpg
ANKELSKADE- undersøkelse

MÅL:(akuttfase)

 • Ekskludere differensialdiagnoser (til laterale ligamentskader)

  • fibulafractur (malleol/skaft)

  • fractur av basis 5.metatars

  • syndesmoseruptur

  • peroneusluksasjon

   Viktig å ekskludere disse tidlig fordi tidlig

   immobil. eller operasjon kan være aktuelt


Slide27 l.jpg

ANKELSKADE- undersøkelse

Mistanke om fractur

 • Sterke smerter som ikke demper seg

  raskt etter traumet

 • Meget palpasjonsømt

 • Blek og kaldsvettende?

 • OBS!umulig å belaste !?


Ankelskade anamnese ved inversjonstraume l.jpg
ANKELSKADE – anamnese(ved inversjonstraume)

 • Når skjedde skaden?

 • Kunne belaste straks?/ haltet etter

  5 min.?/kan belaste i det hele tatt?

 • Tidligere skade i noen av anklene?

 • Lyder?

 • Smerte?

  • oppståen/lokalisasjon/utbredelse /variasjon

 • Hevelse?

  • umiddelbart? / sent? / ikke?


Ankelskade inspeksjon l.jpg
ANKELSKADE - inspeksjon

 • Hvordan belastes og avvikles foten?

 • Halting ?

 • Hevelse/hematom?

 • Farge/trofiske forandringer

 • Deformiteter?

  • fractur?

  • talar diastase?


Ankelskade funksjons us l.jpg
ANKELSKADE – funksjons-us

 • Tåhevning, hælgange, knebøy

 • Balanse

 • Aktive-/ passive bevegelsesutslag

  • hvor evt. smerter?

 • Kraft-test

  • dorsal- /plantar-fleksorer (tå/ankel)

  • peroneer

 • Div. funksjonelle tester

 • Spesialtester


Mekanisk stabilitet av ankelen l.jpg
Mekanisk stabilitet av ankelen

 • Knoklenes form

 • Kapsel og ligamenter


Mekanisk instabilitet l.jpg
Mekanisk instabilitet

 • Bevegelse utover fysiologisk bevegelsesutslag

 • Klinisk påvisbar ved spesielle tester


Def funksjonell ankelinstabilitet l.jpg
Def. funksjonell ankelinstabilitet:

 • Gjentatte distorsjoner

 • Pasientens subjektive følelse av at ankelen svikter

 • Skjer ved sports- og daglige aktiviteter, som gange på ujevnt underlag eller brå vendinger(Freeman-65)

 • En bevegelse utover voluntær kontroll, men ikke utover fysiologisk bevegelsesutslag(Tropp-88)


Slide34 l.jpg

Freeman og Tropp

”Det er ingen korrelasjon mellom mekanisk og funksjonell instabilitet”


Hinking p plattform l.jpg
Hinking på plattform

1

Midtplaten måler 50cm x 50cm

Sidenes helning er 15 grader

4

2

3


Hinking p plattform36 l.jpg
Hinking på plattform

 • 2 runder sammenhengende på tid, etter fastlagt mønster

 • 3 forsøk på hvert ben, beste tid gjeldende

 • “Feiltråkk” regnes ikke som gyldig forsøk


Hinking i rutenett l.jpg
Hinking i rutenett

 • Flest mulig hink diagonalt uten å tråkke på strekene

 • Fotens lengdeakse skal være parallell med den langsgående streken

 • Registrerer antall hink etter 15 og 30 sek


Spesialtester l igamenttester l.jpg
SPESIALTESTER – ligamenttester

 • Fremre skuffetest

 • Anterior drawer test

 • Talar tilt test


Ligamentskade klassifisering l.jpg
LIGAMENTSKADE- klassifisering

 • Grad 1: part.ruptur av tfa og/eller cf

 • Grad 2: ruptur av tfa med cf intakt

 • Grad 3: ruptur av tfa og cf


Ligamentskade klinisk gradering l.jpg
LIGAMENTSKADE – klinisk gradering

 • Grad 1- partiell ruptur TFA/CF - neg. eller 1+ fremre skuff - neg. talar tilt

 • Grad 2 - ruptur TFA og intakt CF - pos. fremre skuff (2+) - neg. talar tilt

 • Grad 3 - ruptur TFA og CF - pos. fremre skuff (3+) - pos. talar tilt


Spesialtester syndesmosetester l.jpg
SPESIALTESTER - syndesmosetester

 • Utadrotasjonstest

 • Klemmetest

 • Dorsalfleksjonstester

 • Direkte tester


Ankelskade palpasjon l.jpg
ANKELSKADE - palpasjon

 • Benstrukturer

  • fracturmistanke

   • direkte og indirekte ømhet

  • subperiostale hematom

  • osteochondrale skader

 • Ligamenter og syndesmosen

  • ruptur

  • smerter over feste/utspring

 • Temperatur

 • Puls


Ankelskade bildediagnostikk r ntgen front side og malleolbilder l.jpg
ANKELSKADE – bildediagnostikk(Røntgen; front-, side- og malleolbilder)

 • Malleolfracturer

 • Syndesmoseruptur (NB! proximale fibula!)

  • lateral talar forskyvning > 6mm jfr. frisk ankel

  • økt tibio-fibular avstand

 • Avulsjonsfractur fra fibula-spissen

  • DD: sesambein eller aksessoriske bein


Ankelskade bildediagnostikk r ntgen andre projeksjoner l.jpg
ANKELSKADE - bildediagnostikk (Røntgen; andre projeksjoner

 • Skråbilder

  • malleol-fracturer

 • Frontalbilde i innadrotasjon

  • avulsjon av peroneus-retinaklene fra distale fibula

 • Standard røntgen

  • fractur av 5.metatars

  • fibula skaft fractur


Ankelskade bildediagnostikk andre bildediagnostiske metoder l.jpg
ANKELSKADE - bildediagnostikk(Andre bildediagnostiske metoder)

 • Stress røntgen

 • Artrografi

 • Tenografi

 • MRI

 • CT


Ankelskade fortsette kampen l.jpg
ANKELSKADE – fortsette kampen?

Ingen umiddelbar hevelse?

Kan raskt gå uten å halte?

Prøve å hoppe – ikke smerter?

Løpe med start, stopp og vendinger

(ut fra idretts-spesifikke krav)- fremdeles ikke sm.?

Fortsette kampen


Ligamentskade behandling l.jpg
LIGAMENTSKADE - behandling

 • Ved akutte laterale ligamentskader er tidlig

  mobilisering å foretrekke frem for immobilisering

  • raskere tilbake i jobb/idrett

  • mindre hevelse

  • mindre smerte

  • bedre bevegelighet

  • subjektivt mer behagelig


Ligamentskade behandling48 l.jpg
LIGAMENTSKADE - behandling

 • Grad 1 : funksjonell behandling !

 • Grad 2 : funksjonell behandling !

 • Grad 3 : ???


Ligamentskade behandling49 l.jpg
LIGAMENTSKADE - behandling

MÅL:(funksjonell behandling)

 • Normal og smertefri bevegelighet

 • Normal styrke i peroneus-muskulatur

 • Normal proprioceptiv funksjon

 • Fullstendig og anatomisk tilhelet ligament?


Ligamentskade behandling fase 1 0 48 timer l.jpg
LIGAMENTSKADE - behandlingFase 1: (0 - 48 timer)

MÅL:

 • Begrense blødning, hevelse og smerte

  • (P)RICE

  • NSAIDs ?


Ligamentskade behandling f rstehjelp p skadestedet l.jpg
LIGAMENTSKADE - behandlingFørstehjelp på skadestedet

 • R(o) - ingen testing eller vektbæring

 • I(s) - kuldepakning plasseres over og foran

  laterale malleol

 • C(ompr.) - stram elastisk bandasje rundtuldepakning

  - polstres evt. rundt malleolen

 • E(levasjon) - over hjertehøyde


Ligamentskade behandling f rstehjelp fortsetter hjemme l.jpg
LIGAMENTSKADE - behandlingFørstehjelp fortsetter hjemme

 • R(o) - krykker; ingen vektbæring

 • I(s) - kuldepakning eller kaldt vann 20 min. hver 3. - 4. time

 • C(ompresjon) - kontinuerlig bruk av elastisk bind første to døgn

 • E(levasjon) - kontinuerlig elevasjon første to døgn


Ligamenteskade behandling fase 2 48 timer noen dager l.jpg
LIGAMENTESKADE - behandlingFase 2: 48 timer - noen dager

MÅL:

 • Fjerne hevelse

 • Gjenvinne normal, smertefri bevegelse


Ligamentskade behandling fase 2 fortsatt l.jpg
LIGAMENTSKADE - behandlingFase 2: (fortsatt)

 • Gjenta nedkjøling og kompresjon etter trening så lenge

  det er tendens til hevelse

 • Konvensjonell behandling (trening)

  • ergometersykkel

   • belastn., fotstilling, muskelbruk

  • evt. tøyninger

 • Bruke tape/ortose i risikosituasjoner


Ligamentskade behandling fase 3 fortsatt l.jpg
LIGAMENTSKADE - behandlingFase 3: (fortsatt)

 • Progressivt daglig øvelsesprogram

  • lineær bevegelse

   • tåhev, knebøy, jogging, hopp på stedet på to-/ett bein, hoppetau

  • retnings-forandring

   • åttetallsløp, sideveis løp, sidehopp

  • balanse

   • ettbeins /hinke / brett

   • åpne / lukkede øyne

 • Bruk tape/ortose i risikosituasjoner


Ligamentskade behandling56 l.jpg
LIGAMENTSKADE - behandling

 • Nevromuskulær funksjon

  • redusert hos pasienter med funksjonell instabilitet

  • kan normaliseres med trening

 • Nevromuskulær trening

  • redusert risiko for ny skade


Nevromuskul r trening idrettsrelatert l.jpg
Nevromuskulær trening idrettsrelatert

 • Viktig ved alle ledd-/ leddbåndskader

 • Feed-back system hvor mekanoreceptorene omkring leddet bidrar til muskeltonus og gir informasjon om leddets bevegelse og posisjon

 • Målt økt postural sway i 10 uker (Leonardsen -96)

 • Balansebrett reduserer risiko for ny skade(Tropp -85, Gaufinn -88)


Ligamentskade idrettsklar l.jpg
LIGAMENTSKADE - idrettsklar

 • Lateral ligament-skade:

  • grad 1: 2 - 10 dager

  • grad 2:10 - 30 dager

  • grad 3: 40 - 90 dager

 • Medial ligament-skade:

  • lengre tid enn de laterale skadene


Ankelskade idrettsklar l.jpg
ANKELSKADE - idrettsklar

 • Full smertefri bevegelighet

 • Normal peroneusstyrke

 • Normal nevromuskulær funksjon

 • Tilheling av skadet ligament?

 • Overgang medisinsk tilhelet skade - fri

  idrettslig aktivitet?!

  • tilpasses den aktuelle idrett

  • trene på elementer i den aktuelle idrett


Ankelskade idrettsklar60 l.jpg
ANKELSKADE - idrettsklar

 • Full smertefri bevegelighet

  • vanligvis ok innen få dager (avh. av skadegrad)

 • Normal peroneus-styrke?

  • styrketap unngås ved tidlig funksjonell trening

 • Normal nevromuskulær funksjon?

  • kan ta 10 uker å gjenvinne

 • Tilheling av skadet ligament?

  • kan ta mer enn 6 mnd.


Ankelskade restplager l.jpg
ANKELSKADE - restplager

 • 18 -78% har vedvarende problemer

 • Smerte, stivhet og hevelse

  • årsak:

   • brusk- eller osteochondral-skade?

  • tiltak:

   • CT, MRI eller artroskopi?


Ankelskade restplager62 l.jpg
ANKELSKADE - restplager

 • Instabilitetsfølelse og reskade

  • årsak:

   • mekanisk eller funksjonell instabilitet

  • tiltak:

   • stressrøntgen kan være til hjelp (mekanisk)

   • objektiv påvisning av funksjonell instabilitet er vanskelig

    • Funksjonell testingad