Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zabytki Miasta Krosna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zabytki Miasta Krosna

Zabytki Miasta Krosna

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Zabytki Miasta Krosna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zabytki Miasta Krosna

 2. Kościół i Klasztor Franciszkanów w Krośnie

 3. Kościół i Klasztor franciszkanów w Krośnie • Kościół i Klasztor oo. Franciszkanów znajduje się w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej, nieopodal rynku. • W podziemiach znajdują się groby rodzeństwa Anny i Stanisława Oświęcimów, z którymi wiąże się jedna z krośnieńskich legend. Poświęcona jest im także tzw. "kaplica miłości" (kaplica Oświęcimów) pw. Najświętszej Maryji Panny i św. Stanisława ze Szczepanowa zbudowana od 2 maja 1647 r. do 8 października 1648 r. według projektu mediolańczyka Wincentego Petroniego. W kaplicy znajduje się także sztukateria włoskiego mistrza Giovanniego BattistayFalconiego. Na ścianach obrazy Oświęcimów i ich rodziców: ojca Floriana Oświęcima i jego żon: Barbary z Szamotów Oświęcimowej, Reginy ze Śląskich oraz Jana Oświęcimia podstarościego, podczaszego bielskiego i sędziego sanockiego.

 4. Stary Cmentarz w Krośnie

 5. Stary Cmentarz w Krośnie • Stary cmentarz – założony poza ówczesnymi granicami miasta ok. 1786 r. po zamknięciu nekropolii przy Kościele Farnym pw. św. Trójcy. Cmentarz był użytkowany od początku lat 20-tych XX w., a zamknięty ostatecznie dla pochówków w 1954 r. • Najstarszy zachowany nagrobek to obelisk Antoniego i Karoliny Schaytterów pochodzący z 1839 r. Twórcy nagrobków to m.in..: Wojciech Dudek, Piotr Kędzierski, Andrzej Lenik, Józef i Jan Paczosowie oraz Wojciech Wojtowicz. Przy pomniku w kształcie kamiennego kopca, cierniową koroną i orłem, wzniesionym w 1903 r. (staraniem Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników powstania ku czci poległych powstańców styczniowych, autorstwa Andrzeja Lenika według projektu Napoleona Nawarskiego), odbywały się patriotyczne uroczystości. Napis na wmurowanej tablicy głosi: "Poległym w walce za Ojczyznę – w 40. rocznicę – obywatele miasta Krosna – r. 1903".

 6. Dawny Pałac Biskupi w krośnie

 7. Dawny Pałac Biskupi w Krośnie • Pałac Biskupi – od XIV w. gdy dworek w Krośnie kupił wówczas bp Eryk z Winsen Mora, do 1626 r. był rezydencją biskupów przemyskich z fortyfikacji miejskich. Trzon zabytkowej budowli – skrzydło zachodnie z tarczami herbowymi, portalem i sienią – pochodzi z lat 1638-1646 i znajduje się w nim Muzeum Podkarpackie

 8. Kościół i Klasztor Kapucynów w Krośnie

 9. Kościół i Klasztor Kapucynów w Krośnie • Kościół i Klasztor oo. Kapucynów w stylu barokowym, z kamienną fasadą, sklepieniem kolebkowym, i przylegającymi pomieszczeniami klasztornymi. Jest siedzibą Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. • Budowla z kamienia z kamieniołomu w Czarnorzekach. Pierwotna polichromia wnętrza świątyni, z elementami malarstwa iluzjonistycznego, wykonana przez Franciszka Smuglewicza i A. Kucharskiego. Dziedziniec przedkościelny z kamienną figurą Matki Bożej pośrodku, otoczony oryginalnym ogrodzeniem z postaciami męczenników: Świętego Wojciecha i św. Jana Nepomucena, z Drogę Krzyżową, z obrazami namalowanymi przez W. Barwickiego. W kościele i klasztorze są obrazy Matki Bożej, św. Franciszka z Asyżu, św. Antoniego z Padwy i św. Feliksa z Cantalice.

 10. Kościół Św. Wojciecha w Krośnie

 11. Kościół Św. Wojciecha w Krośnie • Kościół św. Wojciecha z XV w. w miejscu dawnej świątyni XI w, na tzw. Przedmieściu Górnym, na Zawodziu, gdzie w X w. istniała najstarsza część miasta Krosna. Według legendy w tym miejscu odpoczywał św. Wojciech w trakcie podróży z Pragi do Gniezna. W czasie badań wykopaliskowy znaleziono Krzyżyk metalowy z X w. Świątynię poświęcono w 1460 r. Wyremontowano ją w 1903 r. według projektu Tadeusza Stryjeńskiego. Manierystyczny ołtarz główny pochodzi z początku XVII w. Barokowe ołtarze boczne trafiły do Fary w 1785 r. Lewy ołtarz poświęcony był św. Wojciechowi, a prawy św. Rozalii. Na ścianach obrazy z XVIII w. i trzy rzeźby.

 12. Opracowali: Daniel i Jakub Informacje ze strony: Wikipedia.pl Zdjęcia ze strony: Google.pl/grafika