Γενική Συνέλευση
Download
1 / 10

Γενική Συνέλευση Πεπραγμένα 2011-2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Γενική Συνέλευση Πεπραγμένα 2011-2012. ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 28 Μαΐου 2012. Συμμετοχή σε:. Τεχνικές Επιτροπές ΥΠΟΙΑΝ Ανελκυστήρες – αναμένεται τελικό σχέδιο KYA προς δημόσια διαβούλευση Κυλιόμενες Κλίμακες- σχέδιο Υ.Α.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Γενική Συνέλευση Πεπραγμένα 2011-2012' - nubia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Γενική Συνέλευση

Πεπραγμένα 2011-2012

ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

28 Μαΐου 2012


Συμμετοχή σε:

 • Τεχνικές Επιτροπές ΥΠΟΙΑΝ

 • Ανελκυστήρες – αναμένεται τελικό σχέδιο KYA προς δημόσια διαβούλευση

 • Κυλιόμενες Κλίμακες- σχέδιο Υ.Α.

 • Μεταφερόμενος Εξοπλισμός υπό πίεση – ΦΕΚ 2039/Β/13.09.2011

 • Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα – θα βγει σε Δημόσια Διαβούλευση

 • Πυροσβεστήρες – είναι σε εξέλιξη

 • Ατμολέβητες – τελείωσε η Δημόσια Διαβούλευση

 • Δοχεία Πίεσης – δεν έχει ξεκινήσει

 • Ανυψωτικά Μηχανήματα – Ανεπίσημες Συναντήσεις – Οδηγός Εφαρμογής της Νομοθεσίας για τα Ανυψωτικά


Συμμετοχή σε:

 • Τεχνικές Επιτροπές Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων

 • Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος – Δομή ΚΤΣ & Χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής

 • Τεχνικές Επιτροπές Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 • Agro 2.3 – Πιστοποίηση Προϊόντος – Αρχικό Στάδιο

 • Agro 7 - Τελικό Σχέδιο


 • ΕΣΥΔ

 • Συν διαμόρφωση Κατευθυντήριων Οδηγίων για:

  • Ανελκυστήρες

  • Εξοπλισμό Υπό πίεση (PED)

  • Μηχανές

 • Ανθρωποημέρες για ISO/ IEC 17020 & EN 45011

 • Ανθρωποημέρες για ISO / IEC 17021 (επίκειται)

 • . Συμμετοχές και συνεργασίες με Φορείς:

 • ΣΕΒ, ΕΕΔΕ, EFAC


ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 4014 / 21-9-11: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

Υ.Α. 079833/ 25-10-11: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Ν. 4030 / 25-11-11: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

Υ.Α. 188763 / 13-10-11: Σύσταση Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων

Ν. 3982 / 17- 6-11: Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ

 • Ενεργειακοί Επιθεωρητές ( Π.Δ. 100/2010) – ήδη θεσπισμένο

 • Ελεγκτές Δόμησης για τον έλεγχο των αυθεραίτων (Ν. 4030/2011)

 • Επιθεωρητές για την αδειοδότηση των Επιχειρήσεων (Ν. 3982/2011 Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών)

 • Περιβαλλοντικοί Επιθεωρητές (Ν. 4014/2011)

 • Επιθεωρητές για την Υγεία & Ασφάλεια εργαζομένων ΣΕΠΕ

 • Ελεγκτές Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων HD 384/ ΦΕΚ 470/Β/05-03-2004

 • Ελεγκτές Επενδυτικών Σχεδίων (Ν. 3908/2011)

 • (Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων)


Νόμος 4072/2012 ΜΗΤΡΩΩΝΒελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 26 Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Εποπτείας Αγοράς

Άρθρο 27 Τήρηση Μητρώου ελεγκτών

Άρθρο 39 Βραβείο άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας

Άρθρο 40 Έλεγχος εξαγόμενων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 184 Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Άρθρο 192 Διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 197 Έννοια όρων

Άρθρο 199 Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων


4070 2012
Νόμος 4070/2012 ΜΗΤΡΩΩΝΡυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

 • Άρθρο 185 10.Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.2963/2001 (Α’ 268), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3897/2010 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

 • «ζ. Πιστοποίηση του ΚΤΕΟ κατά το πρότυπο ISO 9001 από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 • Άρθρο 135 «2Α. Η επίβλεψη της εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝHELLASCERT

 • ΘΕΣΜΙΚΟΣ

  • Εκπροσώπηση σε ΕΣΥΔ, Τεχνικές Επιτροπές

  • Παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό Νομοθεσίας

  • Παρεμβάσεις σε Υπουργεία, Δημόσιους Οργανισμούς

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

  • Δημόσιες Αρχές για θέματα Ποιότητας, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης

  • Ευρέως κοινού μέσα από Συνέδρια και Ημερίδες (Συνέδριο για την Ποιότητα)

  • Ίδρυση Ένωσης Πιστοποιημένων Εταιρειών


Σας ευχαριστώ ΜΗΤΡΩΩΝ

Σάββας Πελτέκης


ad