Download
2011 2012 e t m ret m yili n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PowerPoint Presentation
Download Presentation
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

216 Views Download Presentation
Download Presentation

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKÇAKOYUN Y.İ.B.O. BİLGİ YARIŞMASI 1

 2. YARIŞMA BAŞLIYOR!HERKESE BAŞARILAR..

 3. TÜRKÇE SORULARI 1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, zamirle sağlanmıştır? a) Beni hangi durakta bekleyeceksiniz? • Günde kaç saat kitap okuyorsunuz? c) Benim geleceğimi kimden öğrendiniz? d) Kaçıncı sınıfta okuyorsunuz?

 4. DOĞRU YANIT: C ŞIKKI c) Benim geleceğimi kimden öğrendiniz?

 5. TÜRKÇE SORULARI 2- “-ki” eki aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? a) Bahçedeki çiçekleri sabahleyin suladın mı? b) Yarınki maçın biletleri çoktan tükenmiş. c) Bütün bunların sebebi çatıdaki farelerdir. d) Sizinki de dert mi benim derdimin yanında.

 6. DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d) Sizinki de dert mi benim derdimin yanında.

 7. TÜRKÇE SORULARI 3- Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı niteliğindedir? a) Romanlarında da üslubunun tadı hissediliyor. b) Bu sanatçının müzikte ulaşılmaz bir yeri var. c) Toplumu büyük bir başarıyla temsil ediyor. d) Kitabında onun sadece romancı kişiliğini anlatıyor.

 8. DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d) Kitabında onun sadece romancı kişiliğini anlatıyor.

 9. TÜRKÇE SORULARI 4-"İleri ülkeler bilgisayar teknolojisini iyi biliyor. " cümlesinin yüklemi, çatısı bakımından ne çeşit bir fiildir? a) Edilgen-geçişsiz b) Edilgen-geçişli c) Etken-geçişsiz d) Etken-geçişli

 10. DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d) Etken-geçişli

 11. TÜRKÇE SORULARI 5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır? a) Buraya kadar geldiğiniz için / teşekkür ederim. b) Sorulara şöyle bir göz atıp / kitabı / kapattı. c) Vapurdan / çıkarken / onu / fark etmiştim. d) Biraz daha rahat yaşamak için / para kazanmaya / çalışıyordu.

 12. DOĞRU YANIT: C ŞIKKI c) Vapurdan / çıkarken / onu / fark etmiştim.

 13. Türkçe Soruları Bitti….Şimdi Puan Durumuna bakalım.

 14. MATEMATİK SORULARI 1- Yüksel doğduğunda annesi 32 yaşındaydı. 10 yıl sonra Yüksel ile annesinin yaşları toplamı 68 olacaktır. Buna göre , Yükselin bugünkü yaşı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

 15. DOĞRU YANIT: D ŞIKKI D) 8

 16. MATEMATİK SORULARI 2- Bir merdiven basamaklarını dörder dörder, altışar altışar ve sekizer sekizer çıktığımızda bir basamak artıyor.Buna göre , aşağıdakilerden hangisi bu merdivenin  basamak sayısı olamaz? a) 25 b)50 c)73 d) 21

 17. DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b)50

 18. MATEMATİK SORULARI 3- a.b çarpımında her çarpana (a ile b ye) 1 eklenirse çarpım ne kadar artar? a) a+b+1 b) a+b-1 c) a-b-1 d) a-b+1

 19. DOĞRU YANIT: A ŞIKKI a) a+b+1

 20. MATEMATİK SORULARI 4- 1 ile 120 arasındaki 3 ile tam bölünebilen doğal sayılardan kaç tanesi , 2 ile de tam bölünebilir? a) 20 b) 21 c)22 d) 19

 21. DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d) 19

 22. MATEMATİK SORULARI 5-

 23. DOĞRU YANIT: C ŞIKKI

 24. Matematik Soruları Bitti…. Şimdi Puan Durumuna bakalım.

 25. FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 1-

 26. DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b) A ve C

 27. FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 2-

 28. DOĞRU YANIT: A ŞIKKI

 29. FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 3- Sadece 3 nolu ampulun yanması için hangi anahtarlar kapatılmalıdır? a) K-L-M b) K-L-N c) K-L d) L-M

 30. DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b) K-L-N

 31. FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 4- Kan şekerinin ayarlanması için hormon salgılayan sindirim bezi hangisidir? a)Karaciğer b)Pankreas c)Mide d) Böbrek

 32. DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b)Pankreas

 33. FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 5- Yukarıda modelleri verilen maddelerden hangisi ya da hangileri atomik yapılı elementi temsil eder? a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve II

 34. DOĞRU YANIT: A ŞIKKI a) Yalnız I

 35. Fen ve Teknoloji Soruları Bitti…. Şimdi Puan Durumuna bakalım.

 36. SOSYAL BİLGİLER SORULARI 1- 31 Mart Olayı'nın bastırılmasında M.Kemal'in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır? a) III.Ordu b) V.Ordu c) Hareket Ordusu d) Yıldırım Ordusu

 37. DOĞRU YANIT: C ŞIKKI c) Hareket Ordusu

 38. SOSYAL BİLGİLER SORULARI 2- Temmuz 1919'da yapılan Erzurum Kongresin'ne göre ' manda ve himaye kabul edilemez' kararı alınmıştır. Buna göre kongre, aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda hareket etmiştir? a)Laiklik b)Ulusal egemenlik c)Tam bağımsızlık d)Cemiyetleri birleştirme

 39. DOĞRU YANIT: C ŞIKKI c)İhracat

 40. SOSYAL BİLGİLER SORULARI 3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Kuruluş Dönemi padişahları içerisinde gösterilemez? a)Çelebi Mehmet b)Murat Hüdavendigar c)Mehmet Reşat d)Orhan Gazi

 41. DOĞRU YANIT: C ŞIKKI c)Mehmet Reşat

 42. SOSYAL BİLGİLER SORULARI 4-Nüfusun dağılışını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar doğal faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir.Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında gösterilemez? a)İklim özellikleri b)Yerşekilleri c)Su kaynakları d)Maden tesisleri

 43. DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d)Maden tesisleri

 44. SOSYAL BİLGİLER SORULARI 5-Marmara Bölgesi'nin önemli yer altı zenginliği aşağıdaki madenlerden hangisidir? a)Bakır b)Tuz c)Taş kömürü d)Bor minerali

 45. DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d)Bor minerali

 46. Sosyal Bilgiler Soruları Bitti…. Şimdi Puan Durumuna bakalım.

 47. İNGİLİZCE SORULARI 1- Boşluğa gelecek cevabı seçiniz. A: Who is Makbule Atadan? B: she’s Atatürk’s ……… . a)      Cousin b)      Mother c)       Wife d)      Sister

 48. DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d)      Sister

 49. İNGİLİZCE SORULARI 2-Boşluğa gelecek cevabı seçiniz. …… you ….. exercises everyday? a)      Does/do b)      Do/do c)       Do/does d)      Does/does

 50. DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b)      Do/do .