Download
201 1 m sutar i vykdymo ir 2012 m sutar i sudarymo ap valga n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
201 1 m . sutarčių vykdymo ir 2012 m. sutarčių sudarymo apžvalga PowerPoint Presentation
Download Presentation
201 1 m . sutarčių vykdymo ir 2012 m. sutarčių sudarymo apžvalga

201 1 m . sutarčių vykdymo ir 2012 m. sutarčių sudarymo apžvalga

151 Views Download Presentation
Download Presentation

201 1 m . sutarčių vykdymo ir 2012 m. sutarčių sudarymo apžvalga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2011 m. sutarčių vykdymo ir 2012 m. sutarčių sudarymo apžvalga PANEVĖŽIO TLK DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ALMA ČIPLIENĖ 2012 – 04 - 24

 2. 2011 metai • 2011 m. Panevėžio TLK biudžetas - 531.903.050 Lt . Iš jų: • ASP paslaugoms - 419.328.840 Lt (pasirašyta 195 sutartys) • Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui – 19.580.000 Lt (pasirašyta 59 sutartys) • Kompensuojamiems vaistams ir MPP priemonėms – 79.832.800 Lt (pasirašyta 54 sutartys su vaistinėmis ir 166 filialais) • Programoms – 13.161.410 Lt (pasirašyta 30 sutarčių dėl dantų protezavimo, 12 sutarčių su savivaldybėmis dėl visuomenės sveikatos rėmimo programų, 12 sutarčių su savivaldybėmis dėl mokyklų finansavimo, 1 sutartis dėl priklausomybės ligų programos, 1 sutartis dėl skubios konsultacinės pagalbos, 3 sutartys dėl stabilizavimo fondo lėšų naudojimo).

 3. 2011 m. paslaugos pagal TLK veiklos zonas • Panevėžio TLK veiklos zonos gyventojams suteikta paslaugų – 411.723.236 Lt; Iš jų: • Panevėžio TLK veiklos zonos ASPĮ – 328.191.650 Lt; • Vilniaus TLK veiklos zonos ASPĮ suteikta paslaugų – 69.425.525 Lt; • Kauno TLK veiklos zonos ASPĮ suteikta paslaugų – 12.144.987 Lt; • Klaipėdos TLK veiklos zonos ASPĮ suteikta paslaugų – 681.082 Lt; • Šiaulių TLK veiklos zonos ASPĮ suteikta paslaugų – 1.279.992 Lt

 4. Vilniaus TLK veiklos zonos ASPĮ • Vilniaus TLK veiklos zonos ASPĮ suteikta paslaugų – 69.425.525 Lt; Iš jų: • VšĮ Santariškių klinikos – 36.351.593 Lt; • VU Onkologijos institute – 12.823.630 Lt; • VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje – 4.758.418 Lt; • VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje – 4.326.634 Lt; • VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje – 3.143.475 Lt • VšĮ VUL Žalgirio klinikoje – 1.390.600 Lt; • Kitose Vilniaus TLK veiklos zonos ASPĮ – 6.631.175 Lt

 5. Kauno TLK veiklos zonos ASPĮ • Kauno TLK veiklos zonos ASPĮ suteikta paslaugų – 12.144.987 Lt; Iš jų: • LSMUL VšĮ Kauno klinikos – 11.102.860 Lt; • Kitose Kauno TLK veiklos zonos ASPĮ – 1.042.127 Lt

 6. Šiaulių TLK veiklos zonos ASPĮ • Šiaulių TLK veiklos zonos ASPĮ suteikta paslaugų – 1.279.992 Lt; Iš jų: • VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje – 1.182.676 Lt; • Kitose Šiaulių TLK veiklos zonos ASPĮ – 97.316 Lt

 7. Anykščių rajono savivaldybė • Anykščių savivaldybės gyventojams iš viso suteikta paslaugų – 27.778.366 Lt ; Iš jų: • VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje – 9.251.375 Lt • VšĮ Anykščių rajono PSP centre – 8.095.372 Lt • VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centre – 368.826 Lt • UAB Nemezidė – 101.990 Lt • Kitose ASPĮ – 9.960.803 Lt

 8. Anykščių rajono savivaldybė • VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė teikia: ambulatorines specializuotas paslaugas (konsultacijos, dienos stacionaras, priėmimo – skubi pagalba, stebėjimo); stacionarines paslaugas, dienos chirurgijos paslaugas, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, brangius tyrimus ir procedūras, medicininės reabilitacijos paslaugas ir prevencines programas. • VšĮ Anykščių rajono PSP centras teikia: pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas, GMP paslaugas, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, dienos stacionaro paslaugas, ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, prevencines programas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus. • VšĮ Anykščių psichikos sveikatos centras teikia: pirminės psichikos sveikatos paslaugas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus. • UAB Nemezidė teikia: ambulatorinesspecializuotas paslaugas (konsultacijos), brangius tyrimus ir procedūras.

 9. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė

 10. VšĮ Anykščių rajono PSP centras

 11. VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centras

 12. Anykščių rajono savivaldybės ASPĮ finansinis rezultatas 2011m. • VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninei papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas -137.407 Lt, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas – 39.103 Lt. ASPĮ pelnas - 322.929 Lt • VšĮ Anykščių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui papildomai apmokėta už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas - 18.420 Lt, dienos stacionaro paslaugas – 880 Lt. ASPĮ pelnas - 302.777 Lt • VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centras – pelnas 19.125 Lt

 13. Biržų rajono savivaldybės • Biržų savivaldybės gyventojams iš viso suteikta paslaugų – 27.596.380 Lt ; Iš jų: • VšĮ Biržų ligoninėje – 9.963.475 Lt • VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje – 6.757.832 Lt • UAB Biržų šeimos gydytojų centre – 937.488 Lt • IĮ L. Duderienės įmonė - 32.470 Lt; L. Jakubėnienės individuali įmonė – 16.676 Lt; UAB Beržūna – 134.569 Lt • D. Savukynienės įmonė – 13.363 Lt; Ričardo Leskausko odontologijos klinika – 31.989 Lt • Kitose ASPĮ – 9.708.518 Lt

 14. Biržų rajono savivaldybė • VšĮ Biržų ligoninė teikia: ambulatorines specializuotas paslaugas (konsultacijos, dienos stacionaras, priėmimo – skubi pagalba, stebėjimo); stacionarines paslaugas, dienos chirurgijos paslaugas, brangius tyrimus ir procedūras, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas. • VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika teikia: pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas, GMP paslaugas, ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, prevencines programas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus. • UAB Biržų šeimos gydytojų centras teikia: pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas, ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, paliatyvios pagalbos paslaugas, prevencines programas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus. • Ambulatorines specializuotas paslaugas teikia: IĮ L. Duderienės įmonė, L. Jabubėnienės individuali įmonė, UAB Beržūna, D. Savukynienės įmonė, Ričardo Leskausko odontologijos klinika.

 15. VšĮ Biržų ligoninė

 16. VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika

 17. UAB Biržų šeimos gydytojų centras

 18. Ambulatorinių specializuotų paslaugų vykdymas 2011 m. • VšĮ Biržų ligoninė – 1.863.516 Lt • IĮ L. Duderienės įmonė – 36.800 Lt • L. Jakubėnienės individuali įmonė – 24.080 Lt • UAB Beržūna – 168.443 Lt • D. Savukynienės įmonė – 13.319 Lt • Ričardo Leskausko odontologijos klinika – 17.451 Lt

 19. Biržų rajono savivaldybės ASPĮ finansinis rezultatas 2011m. • VšĮBiržų ligoninės finansinis rezultatas teigiamas – 142.087 Lt • VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos finansinis rezultatas teigiamas – 9.650 Lt • UAB Biržų šeimos gydytojų centro finansinis rezultatas – 0 lt • D. Savukynienės įmonei papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 1.859 Lt. ASPĮ finansinis rezultatas teigiamas – 13.319 Lt • IĮ L. Duderienės įmonės finansinis rezultatas teigiamas – 19.230 Lt • L. Jakubėnienės individualiai įmonei papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 1.161 Lt. finansinis rezultatas teigiamas – 13.809 Lt • UAB Beržūnaipapildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 7.457 Lt. • Ričardo Leskausko odontologijos klinikai papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 9.134 Lt.

 20. Ignalinos rajono savivaldybė • Ignalinos savivaldybės gyventojams iš viso suteikta paslaugų – 18.384.511 Lt ; Iš jų: • VšĮ Ignalinos rajono ligoninėje – 4.645.704 Lt • VšĮ Ignalinos rajono poliklinikoje – 3.473.974 Lt • UAB Ignalinos sveikatos centre – 1.576.243 Lt • UAB Kontravesta – 192.685Lt; • Kitose ASPĮ – 8.495.905 Lt

 21. Ignalinos rajono savivaldybė • VšĮ Ignalinos rajono ligoninė teikia: ambulatorines specializuotas paslaugas (konsultacijos, dienos stacionaras, priėmimo – skubi pagalba, stebėjimo); stacionarines paslaugas, dienos chirurgijos paslaugas, brangius tyrimus ir procedūras, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, medicininės reabilitacijos paslaugas, prevencines programas. • VšĮ Ignalinos rajono poliklinika teikia: pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas, GMP paslaugas, ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, prevencines programas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus. • UAB Ignalinos sveikatos centras teikia: pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas, ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, prevencines programas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus. • UAB Kontravesta teikia ambulatorines specializuotas paslaugas.

 22. VšĮ Ignalinos rajono ligoninė

 23. VšĮ Ignalinos rajono poliklinika

 24. UAB Ignalinos sveikatos centras

 25. Ignalinos rajono savivaldybės ASPĮ finansinis rezultatas 2011m. • VšĮ Ignalinos rajono ligoninės finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 27.137 Lt • VšĮIgnalinos rajono poliklinikos finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 128.683 Lt • UAB Ignalinos sveikatos centro finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 2.292 Lt • UAB Kontravesta papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas 151.961 Lt. ASPĮ finansinis rezultatas neigiamas (nuostolis) - 107.922 Lt

 26. Kupiškio rajono savivaldybė • Kupiškio savivaldybės gyventojams iš viso suteikta paslaugų – 19. 638.543Lt ; Iš jų: • VšĮ Kupiškio ligoninėje – 4.964.926 Lt • VšĮ Kupiškio PASP centre – 5.424.851 Lt • Kitose ASPĮ – 9.248.766 Lt

 27. Kupiškio rajono savivaldybė • VšĮ Kupiškio ligoninė teikia: ambulatorines specializuotas paslaugas (konsultacijos, dienos stacionaras, priėmimo – skubi pagalba, stebėjimo); stacionarines paslaugas, dienos chirurgijos paslaugas, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, medicininės reabilitacijos paslaugas. • VšĮ Kupiškio PASP centras teikia: pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas, GMP paslaugas, ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, prevencines programas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus.

 28. VšĮ Kupiškio ligoninė

 29. VšĮ Kupiškio PASP centras

 30. Kupiškio rajono savivaldybės ASPĮ finansinis rezultatas 2011m. • VšĮ Kupiškio ligoninei papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas - 4.937 Lt, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas – 15.219 Lt. ASPĮ pelnas - 30.216 Lt • VšĮ Kupiškio pirminės sveikatos priežiūros centro finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 7.398 Lt

 31. Molėtų rajono savivaldybė • Molėtų savivaldybės gyventojams iš viso suteikta paslaugų – 20.723.426 Lt ; Iš jų: • VšĮ Molėtų ligoninėje – 4.774.997 Lt • VšĮMolėtų PSP centre – 2.631.215 Lt • VšĮ Molėtų šeimos sveikatos centre – 946.152 Lt • VšĮ Giedraičių ambulatorijoje – 293.365 Lt; VšĮSuginčių BPG kabinete – 168.318 Lt • UAB MinArtmeda – 59.509 Lt; UAB Ilmeda – 36.219 Lt • VšĮ Molėtų rajono GMP centre – 1.049.092 Lt • Kitose ASPĮ – 10.572.646 Lt

 32. Molėtų rajono savivaldybė • VšĮ Molėtų ligoninė teikia: ambulatorines specializuotas paslaugas (konsultacijos, dienos stacionaras, priėmimo – skubi pagalba, stebėjimo); stacionarines paslaugas, dienos chirurgijos paslaugas, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas. • VšĮMolėtų PSP centras teikia: pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas, ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, prevencines programas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus. • VšĮ Molėtų šeimos sveikatos centras teikia: pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas, ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, prevencines programas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus. • VšĮ Giedraičių ambulatorija teikia: pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas, ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, prevencines programas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus. • VšĮSuginčių BPG kabinetas teikia: pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas, ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, prevencines programas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus. • VšĮ Molėtų rajono GMP centras teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas. • UAB Ilmeda teikia: ambulatorines specializuotas paslaugas ir prevencines programas. • UAB MinArtmedateika prevencines programas.

 33. VšĮ Molėtų ligoninė

 34. VšĮ Molėtų PSP centras

 35. VšĮ Molėtų šeimos sveikatos centras

 36. VšĮ Giedraičių ambulatorija

 37. VšĮSuginčių BPG kabinetas

 38. Molėtų rajono savivaldybės ASPĮ finansinis rezultatas 2011m. • VšĮMolėtų ligoninei papildomai apmokėta už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas – 78.325 Lt. ASPĮ pelnas - 487.705 Lt • VšĮ Molėtų PSP centro finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 10.453 Lt • VšĮ Giedraičių ambulatorijos finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 22.976 Lt • VšĮSuginčių BPG kabineto finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 274 Lt • VšĮ Molėtų rajono GMP centro finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 7.814 Lt • VšĮ Molėtų šeimos sveikatos centro finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 24.054 Lt • UAB MinArtmedosfinansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 29.398 Lt • UAB Ilmedapapildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 15.419 Lt. ASPĮ finansinės ataskaitos nepateikė.

 39. Panevėžio rajono savivaldybė • Panevėžio rajono savivaldybės gyventojams iš viso suteikta paslaugų – 37.354.071 Lt; Iš jų: • VšĮPanevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje – 12.730.692 Lt • VšĮKrekenavos PSP centre – 1.229.327 Lt • Kitose ASPĮ – 23.394.052 Lt

 40. Panevėžio rajono savivaldybė • VšĮPanevėžio rajono savivaldybės poliklinika teikia: pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas, GMP paslaugas, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, prevencines programas, ambulatorines specializuotas paslaugas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus. • VšĮKrekenavos PSP centras teikia: pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, prevencines programas ir gauna lėšas už gerus darbo rezultatus.

 41. VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

 42. VšĮ Krekenavos PSP centras

 43. Panevėžio rajono savivaldybės ASPĮ finansinis rezultatas 2011m. • VšĮPanevėžio rajono savivaldybės poliklinikai papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 98.684 Lt, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas – 39.836 Lt. ASPĮ pelnas - 252.075 Lt • VšĮKrekenavos pirminės sveikatos priežiūros centrui papildomai apmokėta už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas - 16.482 Lt. ASPĮ pelnas – 10.156 Lt

 44. Panevėžio miesto savivaldybė • Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams iš viso suteikta paslaugų – 111.821.140; Iš jų: • VšĮRespublikinėje Panevėžio ligoninėje – 60.561.752 Lt • VšĮPanevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje – 3.416.851 Lt • VšĮ Panevėžio miesto GMP stotyje – 4.835.890 Lt • Pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ – 22.146.930 Lt • Ambulatorines specializuotas paslaugas teikiančiose ASPĮ – 5.094.135 Lt • Kitose ASPĮ – 15.765.582 Lt

 45. VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

 46. VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

 47. Pirminė asmens sveikatos priežiūra

 48. Ambulatorinės specializuotos paslaugos

 49. Panevėžio miesto savivaldybės ASPĮ finansinis rezultatas 2011m. (1) • VšĮRespublikinei Panevėžio ligoninei papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 194.155 Lt, brangius tyrimus ir procedūras – 733.714 Lt. ASPĮ pelnas - 1.179.556 Lt • VšĮPanevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei papildomai apmokėta už slaugos paslaugas – 123.270 Lt. ASPĮ pelnas – 237.311 Lt • VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos finansinis rezultatas neigiamas (nuostolis) – 189.455 Lt • VšĮ Panevėžio miesto stomatologijos poliklinikai papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 114.403 Lt. ASPĮ finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 138.814 Lt • VšĮ Panevėžio miesto GMP stoties finansinis rezultatas teigiamas ( pelnas) – 1.062.246 Lt • VšĮ Panevėžio FMR centrui papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 103.524 Lt. ASPĮ finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 300.158 Lt • Ambulatorines specializuotas paslaugas teikiančioms ASPĮ papildomai sumokėta už prioritetines paslaugas – 297.880 Lt

 50. Panevėžio miesto savivaldybės ASPĮ finansinis rezultatas 2011m. (2) • VšĮIntegruotų sveikatos paslaugų centro finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 9.858 Lt • VšĮ Respublikos gatvės šeimos klinikos finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 23.915 Lt • VšĮ Medikų konsultacijoms papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 6.118 Lt. ASPĮ finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 10.920 Lt • VšĮ Rožyno šeimos klinikos finansinis rezultatas 0 Lt • VšĮ Panevėžio paliatyvios pagalbos klinikos finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 19.833 Lt • UAB „Medeadiagnostika“ papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 161.629 Lt. ASPĮ finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 294.315 Lt • L. Karsokienės IĮ „Mažoji klinika“ finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 1.706 Lt • UAB „Panevėžio odontologams“ papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 5.915 Lt. ASPĮ finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 513.032 Lt • UAB „Panevėžio BMR diagnostikai“ papildomai apmokėta už prioritetines paslaugas – 6.090 Lt. ASPĮ finansinis rezultatas teigiamas (pelnas) – 317.220 Lt