edat mitjana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EDAT MITJANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EDAT MITJANA

play fullscreen
1 / 13

EDAT MITJANA

318 Views Download Presentation
Download Presentation

EDAT MITJANA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EDAT MITJANA

 2. L’edat mitjana és el període que va des de la caiguda de l’Imperi romà (476 d.C) fins al descobriment d’Amèrica, l’any 1492.

 3. Van ser 10 segles. La primera part va ser més esplendorosa. A la segonapart van decauremoltsprincipis.

 4. EL FEUDALISME S’originà a resultes del repartiment de terres que van ferels reis entre els nobles i els pactes als que van arribar. El reidonava un territori ( o feu) a un noble que li era vassall i el noble, a canvi, es comprometia a ajudar el reiquancalgués.

 5. LA SOCIETAT MEDIEVAL

 6. COM VIVIEN

 7. ELS REIS Els reis decidien les guerres, lliuraventerresals nobles, nomenavenalscavallers i tambèelslliuraventerresquanguanyaven. Cobravenimpostos i vivienalscastells.

 8. ELS NOBLES La noblesa feudal, composta comptes, ducs i les sevesfamílies, que eren nomenatscavallers o es dedicaven a ser monjos. S’encarregava de defensar la poblaciómilitarment. La guerra era la sevaactivitat principal. A la vegada, però, eren senyorsfeudals, cobravenimpostosals que estaven per sota d’ells. Vivien també alsseuscastells. Eren propietaris de les terres. També formavenelsaltscàrregsalsmonestirs.

 9. ELS CAVALLERS ELS CAVALLERS ELS CAVALLERS ELS CAVALLERS

 10. El cavaller era generalment un home noble, que haventservit al patge i escuder, desprésl'ascendienambcerimòniaelsseussuperiors al rang de cavaller. Durant la cerimònial'aspirantacostumava a prestar jurament de ser valent, lleial i cortès, aixícomprotegirals indefensos. Després del segle XV, el títol de cavallers'atorgàalscivils en recompensa pelsserveispúblics. Dedicaven la majorpart del temps a les guerres. Peròquan no hihaviend’anar, entrenavenfenttornejos i jocs de lluites

 11. ARMESMEDIEVALS

 12. LA RELIGIÓ Elsmonestirs també van esdevenirgrans centres de la cultura en l’edatmitjana. Elsmonjoshicopiaven a mà les obres de l’antiguitat i les decoravenambpetitesil·lustracionsanomenadesminiatures. Gràcies a això han arribatalsnostresdies. Vivien de treballar les sevesterres i de cobrar impostos a qui les treballava. La religiócatòlica era moltimportant ja que marcavacoms’havien de comportar totes les persones . Es castigava a qui no seguia les seves normes. Durantl’edatmitjana a la Peninsula van conviurealtresreligionscom l’Islam i elsjueus.

 13. PAGESOS I VILATANS • La majorpart de la població  eren elspagesos: • Treballaven per als nobles i per la sevasupervivència. • Viviengeneralment al camp, al voltantdelscastells i delsmonestirs. • Eren homeslliures no esclausperòestavensotmesos a obediència al senyor feudal.Alguns eren propietaris de les sevesterres (aloers), altresconreaven les terresdels nobles  o de l'església (masovers).  • Feinesdelspagesos: • Cultius: cereals, hort, arbres fruiters… • La caça: Caçaven per ells i preparaven per caçarelssenyors. • Al bosc: bolets, tòfones i fruits silvestres (pinyes, cireresd'arboç, avellanes, nespres). • Alsllacs i rius: Pesca • Animals domèstics:gallines, pollastres, ànecs, conills, porcs