Download
la m sica a l edat mitjana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
La música a L’EDAT MITJANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
La música a L’EDAT MITJANA

La música a L’EDAT MITJANA

182 Views Download Presentation
Download Presentation

La música a L’EDAT MITJANA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. La música a L’EDAT MITJANA

  2. Imperi Romà

  3. Característiques • Època marcada per la pobresa, les guerres i la pesta negra. • Època de gran prosperitat econòmica i cultural.

  4. Característiques musicals • Apareix la polifonia, és a dir, la composició en què diferents veus sonen alhora i fan melodies diverses. • L’escriptura musical es feia amb neumes, que eren uns símbols que indicaven si en cada síl·laba s’havia d’apujar o abaixar la entonació, però no indicaven la nota en concret.

  5. Els Neumes • Primer s’escrivien sense cap línia, i després al voltant d’una sola. Poc a poc va augmentar el número de línies fins a 4. El TETRAGRAMA. • Aquestes partitures eren les que feien servir en el cant gregorià. S’assemblaven ben poc a les partitures actuals.