Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EDAT MITJANA I EDAT MODERNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EDAT MITJANA I EDAT MODERNA

EDAT MITJANA I EDAT MODERNA

499 Views Download Presentation
Download Presentation

EDAT MITJANA I EDAT MODERNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EDAT MITJANA I EDAT MODERNA DE: MARCOS , ALBA , TATIANA , CARLOS .

  2. L’EDAT MITJANA Una nova etapa de la història, l’edat mitjana, s’inicià amb la caiguda de l’Imperi Romà i acabà amb l’arribada de Cristòfor Colom a Amèrica, l’any 1492.(10 segles)

  3. SOCIETAT EN L’EDAT MITJANA Europa estava dividida en diferents regnes, enfrontats entre ells. Aquest període està dividit en dues etapes: l’alta edat mitjana i la baixa edat mitjana.

  4. LA VIDA AL CASTELL Els castells eren edificis envoltats per una muralla. A l’interior hi havia un pati i la torre d’homenatge, que era la part més important del castell. El senyor feudal administrava els diners i impartia justícia en les seves terres.

  5. LA VIDA A LA CIUTAT Les ciutats medievals estaven emmurallades. Les portes de la muralla s’obrien al matí i es tancaven al vespre. Els carrers eren estrets i no hi havia ni clavegueres ni aigua corrent. Les cases, fetes de pedra i fusta, eren petites i tenien poques finestres.

  6. LA VIDA AL MONESTIR Els monjos, persones dedicades a la vida religiosa i a la pràctica del cristianisme, vivien als monestirs. L’abat era el cap de tota la comunitat d’un monestir.

  7. L’EDAT MODERNA L’edat moderna és la tercera de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa. Entre els anys 1453 (caiguda de Constantinople) i 1789 (Revolució Francesa), va començar a néixer un nou sistema econòmic, el capitalisme.

  8. SOCIETAT EN L’EDAT MODERNA La societat encara era estamental: La noblesa i el clergat s’anomenaven privilegiats. L’alta burgesia, formada per banquers i altres professionals liberals, com ara advocats, metges, etc... La petita burgesia formada per mercaders i artesans. El poble no privilegiat.

  9. LA VIDA AL CAMP En les grans propietats agrícoles, continuaven a les mans dels nobles, però hi havia un nou sistema d’explotació de la terra, segons el qual el pagès tenia dret a explotar-la a canvi del pagament anual d’una quantitat fixa en espècie o diners. Va permetre alguns beneficis de la seva feina.

  10. GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ DE: ALBA, TATIANA, CARLOS I MARCOS Webs:www.google.es, www.viquipedia.com, www.castellnou.com.