Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L’EDAT MITJANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
L’EDAT MITJANA

L’EDAT MITJANA

207 Views Download Presentation
Download Presentation

L’EDAT MITJANA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. L’EDAT MITJANA • 10 segles: (476) Caiguda Imperi Romà (1453) Turcs ocupen Constantinoble. • Pobles germànics invasors, amb llengua i cultura llatina i religió cristiana. • (814)Carlemany: unifica Europa: emperador de la cristiandad. Alta EM del X al XII: ROMÀNIC Baixa EM del XIII al XV GÒTIC

 2. L’EDATMITJANA Por a la invasió, a la violència, la fi del món. Manca d’unitat: lluites internes. La guerra Centre: Déu Resen i tenen cultura: clergues • Tres classessocials: Lluiten: soldats, cavallers Treballen: serfs, artesans, camperols

 3. EL SISTEMA FEUDAL • Jerarquia social • Vassallatge • Fidelitat • Protecció • Poder església • Déu /ciència

 4. LA LLENGUA V-VIII: llengüesromàniques: • 813: concili de Tours predicar en romanç Llatí: idioma universal durant tota l’EM Monestirs: centres de saber Analfabetisme Públicoient: força en el discurs oral XII: ForumIudicum i Homiliesd’Organyà

 5. LA MARCA HISPÀNICA • 711: invasió àrabs • Els francs els fan recular: Marca Hispànica • Carles el Calb reparteix territori entre els nobles: 8 comtats. • Nobles: senyors absoluts • Catalunya depèn de l’Arquebisbat de Narbona • S.X: Borrell II→→independència de Catalunya

 6. RAMON LLULL 1232-1315 • S. XIII • “Vida coetània” • Etapes: • Cortesana: família, amors irregulars poesia trobadoresca. • Conversió: +30 anys, esdevé un “joglar de Déu” • Formació: (10 anys) “Art abreujada d’atrobar veritat” • Viatges: • Universitat de la Sorbona “Mestre en Arts” • Roma • Terra Santa • Terres bizantines o mahometanes • Mor probablement a Tunis “1315”

 7. RAMON LLULL • convertir els infidels • Triple missió: escriure llibres • fundar escoles i monestirs missioners (àrab) • Creació de l’ART: demostrar la FE i DÉU • amb raons necessàries • V • I • A • T • G • E • s

 8. RAMON LLULL • Prosa: 266 obresllatí, català, provençal i àrab • Filosòfica: “Ars magna” • Narrativa: “Llibred’Evast e Blanquerna” • “Fèlix o Llibre de meravelles” • Llibre de les bèsties • Didàctica: “Llibre de l’orde de cavalleria” • Científica: “Arbre de la ciència” • Mística: “Libre de la contemplació en Déu” • “Llibred’Amic e Amat” • Poesia: “Cant de Ramon” E X E M P L E S La fe de Crist

 9. RAMONLLULL: EL CATALÀ LITERARI Primer europeullenguaromànicafilosofia NO llatíciència i teologia oracionscoordinades o subordinades Sintaxi: prosa acurada frase culta i llatinitzant + prosa viva i espontània llatinismes: privació, ignorar, cogitació Lèxic: mots ni llatins ni catalans: bo>bondat, bonesa, bonitat, bonificar, bonificable ÉS EL CREADOR DEL CATALÀ LITERARI.

 10. LA CANCELLERIA REIAL Creada per Jaume I a mitjan s. XIII 1344 Pere III el Cerimoniós la restableix Organisme burocràtic/administratiu. Català, l’aragonès i el llatí. (2a. meitat del s.XIV predomini del català) Models de la prosa llatina (Ars dictandi). 2a. meitat del s. XIV: s’escriu en català amb una prosa flexible, natural i elegant. Esdevé un model de llengua, estàndard i uniforme.

 11. LES CRÒNIQUES Funció propagandística Segona meitat del s. XIII i s. XIV Recitades o llegides en públic Textos històrics en català funcionaris de la Cancelleria Reial participació dels reis Importància: El temps que abracen Recullen la memòria política i nacional Importància: Varietat d’estils (narratiu, epistolar, dialogat...)

 12. ExpansiópelMediterrà

 13. LES CRÒNIQUES Precedent: La cançó de gesta POESIA ÈPICA Joglars: Els “recontadors de noves” Els “narradors de gestes antigues” Les cròniques llengua vulgar les gestes, epopeies i les croades que havien estat redactades en llatí o s’havien transmès oralment.

 14. LES CRÒNIQUES Jaume I, “El llibre dels feyts” Ell la revisa: “NÓS” Engendrament de Jaume, conquestes de Mallorca i València Ramon Muntaner: “què us diré?” C. Menorca i expedició a Orient de Roger de Flor (1302) “bell catalanesc” Pere III, El Cerimoniós dictada pel rei Es justifica Revoltes dels nobles de València Bernat Desclot (1283 i 1288) Bernat Escrivà Lloança de Pere II el Gran: heroi Patriotisme de l’almirall Roger de Llúria (Sicília)